UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Gezocht op tag: sickesz

page - 17 november 2021

De VtdK hanteert de volgende definitie van kwakzalverij:

tijdschrift - 15 juli 2019

Cees Renckens blikt terug op drie ‘chefsachen’ uit de recente kwakzalverij.

tijdschrift - 29 maart 2017

Inhoud Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij – Jaargang 128, 2017, 1 * Over het komen en gaan van modeziekten (pag. 1)* Sickesz als verdedigster van de oorlogsmisdadiger en antisemiet Menten (pag. 9)* Systeembiologie, een door de kruidenkwakzalvers gekaapte term (pag. 11)* Correctie (pag. 14)* Ad hominem (pag. 15)* Floww en een geval van negatieve transsubstantiatie […]

artikelen - 17 oktober 2014

In België mogen kwakzalvers weer kwakzalvers worden genoemd, als daar voldoende onderbouwing voor is, zo oordeelde begin oktober het Hof van Beroep in Brussel, in een beroepszaak die was aangespannen door de Nederlandse basisarts Robert Gorter tegen de Belgische zusterorganisatie Skepp en twee van haar (bestuurs)leden, Willem Betz en redactielid Luc Bonneux.

artikelen - 06 september 2013

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft eind augustus een brief geschreven aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) om haar verontrusting uit te spreken over het erelidmaatschap dat Bob Smalhout, voormalig hoogleraar anesthesiologie aan de Universiteit Utrecht en columnist van De Telegraaf, is toebedeeld.

artikelen - 23 april 2013

Alom is geschokt gereageerd op een uitspraak in hoger beroep van het Bossche gerechtshof op 18 april 2013, waarin een magnetiseur vrijstelling van btw-heffing kreeg, omdat zijn diensten gelijkwaardig werden geacht aan die van psychologen en psychiaters.

tijdschrift - 04 september 2011

Inhoud Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij – Jaargang 122, 2011, 3 * Redactioneel (pag. 1)* Sickesz mag zich weer arts noemen (pag. 2)* Sickesz in citaten, chronologisch van 1971 tot heden (pag. 6)* Over de ongelukkige jeugd (pag. 9)* Krakersrellen duren voort (pag. 13)* Jaarvergadering 2011 (pag. 18)* Symposium (pag. 20)* Shortlist Meester Kackadorisprijs 2011 […]

artikelen - 15 juli 2010

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage heeft de arts Maria Sickesz met onmiddellijke ingang uit de artsenstand gezet.

page - 15 juli 2010

The Dutch Society Against Quackery dates back to 1880 and is probably the oldest as well as the largest of its kind in the world.

tijdschrift - 17 maart 2010

De jaargang 92 bevat 46 lange en korte artikelen. Hieronder een selectie.

artikelen - 05 juli 2009

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake Sickesz meldt de Nederlandse Vereniging van artsen voor OrthoManuele Geneeskunde (NVOMG) dat zij 'zich nog steeds distantieert van de uitspraken van mevrouw Sickesz dat aandoeningen als depressie, schizofrenie of Alzheimer met orthomanuele behandeling te genezen zouden zijn.'

tijdschrift - 18 mei 2009

‘Ongeneeslijke aandoeningen met een grillig beloop zijn het ideale terrein voor de alternatieve genezers.’

artikelen - 15 mei 2009

De VtdK is opgelucht dat de vrijheid van meningsuiting geprevaleerd heeft in het arrest van de Hoge Raad. De Vereniging behoudt hiermee de mogelijkheid om met de term 'kwakzalverij' onzinnige pretenties aan de kaak te stellen zoals dat depressie en schizofrenie behandeld kunnen worden met manipulaties van de nekwervels. De Hoge Raad is er – terecht – van uitgegaan dat voor de VtdK de term 'kwakzalver' geen beschuldiging van kwade trouw of oplichting inhoudt.

artikelen - 12 mei 2009

De Hoge Raad heeft op 15 mei 2009 de uitspraak van het hof Amsterdam vernietigd en de zaak verwezen naar het hof 's-Gravenhage.
Uitspraak: LJN BH1193

behandelwijzen - 25 december 2008

Bij Witten/Herdecke heeft Keppel Hesselink niets naspeurbaars op onderzoeksgebied gepresteerd.

tijdschrift - 06 november 2008

Op 31 mei deed het gerechtshof uitspraak. Het vernietigde de uitspraak van de rechtbank

artikelen - 22 oktober 2008

De motie-Vendrik aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën over de relatie van de wet BIG met de fiscaliteit

artikelen - 21 januari 2008

Prof. Dr. P.J. van Koppen, gerenommeerd rechtspsycholoog, schreef onderstaande column in het tijdschrift De Psycholoog. Dit is het vaktijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hij gaf ons toestemming om zijn analyse van het proces-Sickesz over te nemen.

artikelen - 30 december 2007

Top 10 wetenschappelijke missers van 2007

artikelen - 11 november 2007

Minister Klink heeft de IGZ ingeschakeld en wil effectiever optreden tegen alternatieve behandelaars.

artikelen - 27 oktober 2007

Kamerleden van de VVD en de SP hebben vragen gesteld aan de minister.

tijdschrift - 27 oktober 2007

Zondagnacht 5 augustus 2007 was in het RVU-radioprogramma Simek ’s nachts een interview met mevrouw M. Sickesz te horen.

tijdschrift - 28 juli 2007

Korte samenvattingen van de artikelen verschenen in het AtdK 112.6

artikelen - 22 juli 2007

In overleg met onze raadsman mr. Vlaar heeft de Vereniging besloten in cassatie te gaan tegen het arrest van het Hof, dat de eerdere uitspraak van de rechtbank in de zaak-Sickesz vernietigde. De heer Von Schmidt auf Altenstadt zal bij de Hoge Raad de positie van de Vereniging bepleiten. Voordat een dergelijke procedure tot een […]

artikelen - 05 juni 2007

Op 31 mei 2007 heeft het gerechtshof te Amsterdam het vonnis uit 2007 vernietigd. Mevrouw Sickesz mag niet meer worden aangeduid met het K-woord, en zij mag ook niet geplaatst worden op een lijst van genezers die lijkt op de 'Toptwintig'-lijst.

tijdschrift - 18 mei 2007

Voor het gerechtshof vond een herhaling van zetten plaats. Een gedreven mw. Sickesz zwaaide met röntgenfoto's, en advocaat Vlaar betoogde nogmaals dat het K-woord in de mond van de VtdK geen kwade trouw inhoudt en dat teveredenheid van patiënten niet het soort bewijs van effectiviteit is dat in de geneeskunde telt. Ook het hof had geen belangstelling voor het bekijken van een videotape waarop mw. Sickesz haar geneeskunst demonstreert.

tijdschrift - 14 augustus 2006

Raadsman Eblé van Sickesz produceerde op 18 augustus in reactie op onze 'Conclusie van Antwoord' zijn 'Conclusie van repliek in conventie, conclusie van antwoord in reconventie'.

tijdschrift - 31 december 2005

Enkele bijlagen in de processtukken onthullen hoe mw. Sickesz patiënten werft. Kort na de promotie van Renckens schreef ze een brief (hier verbatim weergegeven) waarin ze aankondigt te willen promoveren op een gynaecologisch proefschrift, namelijk op haar vinding 'Het Hoge Nek syndroom'.

tijdschrift - 31 december 2005

Drie voorbeelden van hoe mw. Sickesz zich opdrong aan de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Na drie proefbehandelingen was het oordeel van de stichting: zo brutaal als Sickesz had men ook daar nog niet vaak meegemaakt.

artikelen - 04 augustus 2005

De Amsterdamse rechtbank heeft op 4 augustus de Haagse alternatieve arts mevr. M. Sickesz (1923), die een eigen behandelmethode ontwikkelde gebaseerd op het 'rechtzetten van wervels', in het ongelijk gesteld in de zaak die zij aanspande tegen de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

tijdschrift - 14 juni 2005

De tegenpartij heeft per 15 juli alweer uitstel gevraagd. Op vragen van lezers over tuchtzaken tegen OMG wordt nadere informatie gegeven.

tijdschrift - 13 juni 2005

Op 24 maart 2004 heeft mr. Vlaar, die namens onze Vereniging optreedt, zijn Conclusie van Antwoord aan de rechtbank te Amsterdam verzonden.

artikelen - 23 mei 2005

Op 2 juni aanstaande vindt te Amsterdam in de rechtbank aan de Parnassusweg de mondelinge en openbare behandeling plaats van de zaak Sickesz contra de Vereniging tegen de Kwakzalverij en haar voorzitter.

tijdschrift - 10 augustus 2004

Op 29 december 2003 ontvingen voorzitter en secretaris van de VtdK een dagvaarding waarin de Haagse arts mevr. M. Sickesz, bij monde van haar advocaat Eblé, Haarlem, de VtdK en Renckens dagvaardt in verband met de uitgave Genezen is het woord niet (Uitg. Skepsis, 2001), waarin de eerder op de jaarvergadering van de Vereniging in oktober 2000 bekend gemaakte lijst van de Grootste Kwakzalvers der Twintigste Eeuw, zijn geboekstaafd als de 'meest notoire genezers' uit dat tijdsgewricht.

artikelen - 17 januari 2004

Via haar advocaat heeft de Haagse arts mevr. M. Sickesz (1923) de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en haar voorzitter op 14 januari 2004 gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam.

tijdschrift - 03 januari 2004

Mevrouw Sickesz maakte vrijwel onmiddellijk bezwaar tegen haar vermelding tezamen met Moerman en Jomanda. Maar in juni 2003 eiste haar advocaat dat het in 2001 verschenen boekje Genezen is het woord niet: Biografische schetsen van de twintig meest notoire genezers van de twintigste eeuw uit de handel genomen zou worden.

tijdschrift - 05 maart 2002

Inhoudsopgave

behandelwijzen - 29 mei 2001

Mevrouw Sickesz behandelt sinds 1965 een grote verscheidenheid aan klachten orthomanueel, daaronder ook psychiatrische aandoeningen.

artikelen - 28 mei 2001

De arts M. Sickesz is op het ogenblik van dit schrijven (13 mei 2009) 86 jaar en praktiseert nog steeds.

artikelen - 28 mei 2001

Hier vindt u min of meer chronologisch alle artikelen op de website en in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, alsmede enkele andere bronnen die betrekking hebben op de 'kwestie-Sickesz'.