Uitspraak

Op 31 mei deed het gerechtshof uitspraak. Het vernietigde de uitspraak van de rechtbank
Door: Bestuur VtdK | Geplaatst: 6 nov 2008 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

en oordeelde dat de Vereniging en Renckens onrechtmatig hebben gehandeld door Sickesz op te nemen in een lijst van kwakzalvers en verbood hun dat ooit nog te doen op straffe van een aanzienlijke dwangsom per overtreding. Ook gebood het de Vereniging twee advertenties met een door het hof voorgeschreven tekst te plaatsen op de pagina's 2 van NRC Handelsblad en De Telegraaf (zie de website van de VtdK). De Vereniging bestudeert thans het vonnis en overweegt cassatie. Duidelijk is dat dit vonnis ons opereren in aanzienlijke mate zal bemoeilijken en bovendien een zware aanslag vormt op de verenigingskas. U zult per e-mail nader worden geïnformeerd. Wij herinneren er gaarne aan dat giften aan de Verenigbaar fiscaal aftrekbaar zijn (postgiro 32237 t.n.v. Ver. tegen de Kwakzalverij, Sleeuwijk).

 

Uit: Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij 118.2, (juli 2007), p. 23


Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook