UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 22 oktober 2008

BTW op alternatieve geneeskunde

De motie-Vendrik aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën over de relatie van de wet BIG met de fiscaliteit

In de motie-Vendrik van 21 november 2007 werd aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën gevraagd om nog eens goed na te denken over de relatie van de wet BIG met de fiscaliteit en over de vrijstelling van btw voor de gezondheidskundige verzorging van de mens. Op die vraag (preciezer op de vraag van de vaste Kamercommissie voor Financiën wat er aan de motie-Vendrik was gedaan) hebben de bewindslieden geantwoord.
Kort gezegd: zij blijven bij hun al eerder genoemde voorstel. Letterlijk zegt staatssecretaris De Jager mede namens minister Klink:

‘In april werd duidelijk dat de Wet BIG geen aanknopingspunten biedt voor een oplossing zoals mij voor ogen stond, met name niet omdat de minister van VWS voor de van overheidswege te reguleren (para)medische zorg als criterium hanteert dat, zo overheidsregulering noodzakelijk is, daarvoor dan wel objectieve kwaliteitsnormen moeten kunnen worden vastgesteld. Dit nu is voor complementaire behandelmethoden niet het geval, aangezien deze niet als “evidence-based” en protocolleerbaar worden aangemerkt.’

Het is duidelijk. Het beginsel ‘gelijke behandeling, gelijk btw-tarief’ staat bovenaan. Dus iedereen is vrijgesteld van btw als die iets doet waarover een dokter ook geen btw hoeft te betalen. De overheid reguleert echter alleen zorg die ‘evidence-based’ is. Maar de overheid is geen medicus. Belastinginspecteurs kunnen geen medische meta-analyses gaan zitten beoordelen. Het criterium dat in het belastingplan 2009 is aangegeven komt erop neer dat wat in principe door de universiteit wordt erkend en ook daar wordt onderwezen, vrijgesteld is van btw, en de rest niet. Alternatieve genezers die hun behandelingen en diagnostische methoden erkend willen zien, moeten dus niet naar de fiscus zwaaien met onderzoeksrapporten, zij moeten de beroepsverenigingen van de reguliere artsen en de universiteiten van hun gelijk overtuigen, zodat die de desbetreffende geneeswijze in het reguliere curriculum opnemen. Dat zal niet eenvoudig zijn, gezien de bizarre methoden die de niet-reguliere behandelaars toepassen.

 

Alternatieve artsenij

Een aantal voorbeelden van wat Nederlandse alternatieve artsen zoal aanbieden: acupunctuur en dan niet alleen de gewone, maar ook de ooracupunctuur en het diagnostisch systeem elektroacupunctuur en tal van andere methoden met fantastische apparaten (vegatest, resonantietherapie, MORA-therapie, Bemertherapie, Pap-IMI, Merid, NES-scan, Prognos), ayurveda, bloesemtherapie van Bach, celtherapie, chelatietherapie, Chinese kruiden, colonhydrotherapie, craniosacraaltherapie, dianetica (de leer van scientology), enneagram, enzymtherapie, familieopstellingen, fytotherapie, haptonomie, homeopathie, iriscopie, kleurentherapie, levendbloedanalyse, medische astrologie, NEI, NLP, ozontherapie, radiësthesie (aardstralen opsporen met wichelroedes), regressietherapie, reiki, de Sickesz-methode, sjamanisme, spiertesten (met een geleerd woord kinesiologie), tantra, voetreflexologie en urinetherapie. Deze methoden worden tegen een enorme diversiteit aan kwalen ingezet. Het is ondoenlijk voor een belastinginspecteur om na te gaan wat misschien nog wel kan en wat niet. Acupunctuur wel tegen misselijkheid, maar niet tegen malaria? Wel oscillococcinum tegen griep (onzin als je het mij vraagt), maar geen homeopathie tegen kanker? Wel manuele therapie tegen lage rugpijn en niet tegen epilepsie? En macrobiotiek alleen maar niet omdat er toevallig geen dokters zijn die zich daaraan bezondigen?

De oplossing kan er niet in bestaan dat de belastinginspecteur bij elke genezer die btw-vrijstelling claimt, even kijkt op een website van een enthousiasteling die zich door een obscure universiteit in Verweggistan tot professor of eredoctor heeft laten bombarderen, om te zien of er voor die behandeling en die kwaal wel voldoende bewijs is.

Aertjan Grotenhuis presenteert in NRC Handelsblad van zaterdag 18 oktober 2008 (‘BTW-probleem rond alternatieve genezing’) een aantal voorstellen van politieke partijen. Linkse partijen zouden de behandeling helemaal aan de arts over willen laten: de beslissing welke behandeling gepast is, zou niet moeten worden gehinderd door twee belastingtarieven. Jolanda Sap van GroenLinks vindt zelfs dat als een ‘erkende (para)medicus’ een behandeling uitvoert deze niet met btw belast moet worden. De VVD vindt dat de regering nog een jaar moet nadenken. CDA’er Pieter Omtzigt wil een register invoeren voor alternatieve geneeswijzen die een kwaliteitssysteem hanteren.

Kwaliteit

Wat zou een kwaliteitssysteem voor alternatieve geneeswijzen inhouden? Zal de medisch astroloog de patiënt eerlijk voorlichten wanneer hij de oosterse dierenriem gebruikt (die rekening houdt met de precessie der equinoxen) in plaats van de westerse (die nog de indeling uit de klassieke oudheid hanteert)? Komt er een tuchtrechtspraak voor dianeticatherapeuten die zich niet aan de richtlijnen van Scientology houden? Voor de gewone burger is kwaliteit niet of de wachtkamer er netjes uitziet en andere organisatorisch-administratieve kwesties, maar veiligheid en effectiviteit. En juist dat kan de niet-reguliere geneeskunde onmogelijk garanderen. Buiten de alternatieve wereld kent niemand acupunctuurpunten (en daarbinnen is men het niet eens over waar die eigenlijk zitten), ziet niemand iets in iriscopie, gelooft niemand in triljoenvoudig verdunde ‘medicijnen’, worden aardstralen als onzin beschouwd, chelatietherapie als onwerkzaam tegen dichtgeslibde bloedvaten en gevaarlijk bovendien, om over levendbloedanalyse maar te zwijgen. Ik roep de prima ‘kwaliteit’ van de ASR-therapie maar even in herinnering om duidelijk te maken hoe weinig dat soort consumentenbondkwaliteit zegt.

Het plan van Jolanda Sap houdt in dat elke reikitherapeut en misschien wel elke gebedsgenezer (dus ook elke islamitische genezer en magnetiseur) ook vrijstelling van btw kan claimen omdat er misschien wel een arts, fysiotherapeut of verpleegkundige is die zoiets doet. Het argument dat geld niets te maken moet hebben met de keuze van de behandeling is raar. Een homeopathisch gesprek van een uur kost een flinke duit meer dan een standaardconsult bij de huisarts, en een elektroacupunctuurmeting bij de alternatieve arts kost bijvoorbeeld 95 euro en bij de natuurtherapeut (die nog 19 percent btw moet betalen) 65 euro, allebei heel wat meer geld en heel wat minder nut dan een controle van de bloeddruk bij de huisarts of een hemoglobinebepaling in het lab. Daar klaagt niemand over. Al dat geweeklaag over discriminatie en onontbeerlijke zorg die onbetaalbaar zou worden, komt erg onoprecht over. Ik hoop dat de regering de rug recht houdt.

Eerdere artikelen:

Op deze site:
Kamer lost schot voor de boeg, donderdag 25 september 2008

Voor een overzicht van alle artikelen over btw en alternatieve geneeskunde,
zie  Alweer uitstel voor btw op kwakzalverij.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 23 februari 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Vraag naar Australische wichelroede-lopers neemt toe / Welke therapie gaat homeopathie-liefhebber Koning Charles gebruiken?

artikelen - 25 januari 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Homeopathie niet meer vergoed in Duitsland / Amerikaanse verloskundige gaf 1500 kinderen nep-vaccinaties.

tijdschrift - 15 januari 2024

Lees het NTtdK 2023, nr 3 integraal, met oa: alles over het afgelopen jaarsymposium, boekrecensies en meer.