UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 13 juni 2005

Kort. Proces-Sickesz

Op 24 maart 2004 heeft mr. Vlaar, die namens onze Vereniging optreedt, zijn Conclusie van Antwoord aan de rechtbank te Amsterdam verzonden.

Het document beslaat 13 pagina’s en 27 bijlagen. Kern van het betoog is dat wetenschappelijke gegevens over de werkzaamheid van Sickesz’ zogenaamde orthomanuele geneeskunde (OMG) geheel ontbreken. Het Rotterdamse proefschrift van haar twee leerlingen – waaruit overigens geen enkele publicatie in een peer reviewed tijdschrift is voortgekomen – werd destijds in niet mis te verstane bewoordingen gekritiseerd door de aan de medische faculteit van de EUR verbonden decaan, hoogleraar orthopedie en hoogleraar methodologie. Die commentaren zijn ter kennis van de rechtbank gebracht.

Hetzelfde geldt voor de tuchtrechtelijke uitspraak tegen een van Sickesz’ leerlingen, die net als Sickesz beweert depressies te kunnen genezen met OMG. Tegen hem werd daarom door het Regionaal Medisch Tuchtcollege te Den Haag op 19 maart 2002 in een openbare terechtzitting de maatregel van berisping uitgesproken {Staatscourant 7 juni 2002, nr. 106/pag. 19).

Ook werd door de VtdK een vijftal verklaringen overgelegd afkomstig van vijf vooraanstaande hoogleraren, die zich op ons verzoek hadden gebogen over de vraag of zij de OMG een plausibele techniek vonden in samenhang met de door Sickesz op hun respectieve vakgebieden gedane claims en of zij wetenschappelijke gegevens kenden die haar claims konden ondersteunen. Al deze experts waren op beide onderdelen negatief in hun conclusies. Het betrof hier hoogleraren orthopedie, neurologie, longziekten, interne geneeskunde, en psychiatrie. De tegenpartij heeft van de rechtbank tot 9 juni de tijd gekregen om het volgende gedingstuk in te brengen, maar kan daarvoor nog zes weken uitstel vragen.
Wordt vervolgd.

Dit artikel verscheen eerder in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, jaargang 115 (2004) nummer 2, p. 7. Het is als pdf te lezen op: www.kwakzalverij.nl/pdf/04-02kortprocessickesz.pdf

Naschrift:  

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

page - 17 november 2021

De VtdK hanteert de volgende definitie van kwakzalverij:

tijdschrift - 15 juli 2019

Cees Renckens blikt terug op drie ‘chefsachen’ uit de recente kwakzalverij.

tijdschrift - 29 maart 2017

Inhoud Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij – Jaargang 128, 2017, 1 * Over het komen en gaan van modeziekten (pag. 1)* Sickesz als verdedigster van de oorlogsmisdadiger en antisemiet Menten (pag. 9)* Systeembiologie, een door de kruidenkwakzalvers gekaapte term (pag. 11)* Correctie (pag. 14)* Ad hominem (pag. 15)* Floww en een geval van negatieve transsubstantiatie […]