Nieuwsbrief 1980 en Actieblad tegen de Kwakzalverij 1981

Overzicht inhoud jaargang 92
De jaargang 92 bevat 46 lange en korte artikelen. Hieronder een selectie.
Door: de Webredactie | Geplaatst: 17 maa 2010 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Downloads

Op deze site staat ook een alfabetische
inhoudsopgave van alle artikelen 1980-1992Nieuwsbrief

Jaargang 1, nummer 1, september 1980


Het Maandblad tegen de Kwakzalverij is wegens geldgebrek gestopt na december 1976. Het plan is nu om viermaal per jaar een Nieuwsbrief uit te brengen. In de periode juni 1978 tot 10 november 1979 krabbelde de Vereniging onder leiding van L. Meinsma weer op, formeerde een bestuur en passeerde nieuwe statuten. Er zijn thans ruim 600 leden.

Acties van de Vereniging leidden al tot een confrontatie met de VARA-ombudsman Frits Bom over Vasolastine.

Béres-druppels
De VtdK heeft de Béres-druppels (een middel tegen kanker) laten onderzoeken. Deze bevatten slechts ijzer, koper, sulfaat, chloride, erythrosine (=rode kleurstof E127) en een weinig alcohol


Actieblad tegen de Kwakzalverij

September 1981, nr. 1

Alternatieven lieten het afweten
Het bestuur van de VtdK heeft geprobeerd contact te zoeken met diverse alternatieve genezers, zoals al gemeld in de Nieuwsbrief. Men heeft ook de Koningshof (enzymtherapie) in Haarzuilens benaderd, om inzicht te krijgen in de klinische betekenis van de behandelwijzen. Zonder succes.

Onze Vereniging en het rapport van de commissie alternatieve geneeswijzen (het 'rapport Muntendam')
F.A. Nelemans
De commissieleden hebben, te oordelen aan hun rapport, geen kritisch denken geleerd. Ze vindt dat men van alternatieve genezers niet kan verlangen te bewijzen dat hun methoden effectief zijn, alvorens tot erkenning over te gaan. Een kwakzalver is iemand (zegt de commissie) die niet te goeder trouw is en die niet bereid is zich op de hoogte te stellen van wat de geneeskunde biedt. Over de reden dat er geen alternatieve effectiviteitsbewijzen zijn, heeft de commissie vreemde ideeën.
Velen, die aan alternatieve genezers serieus de hand hebben toegestoken om tot verantwoorde onderzoekingen te komen, hebben ervaren dat deze onderzoekingen niet (tot een goed einde) konden worden uitgevoerd, doordat de alternatieve genezers in laatste instantie medewerking weigerden.

Neen: tegen Vasolastine
Aan Vasolastine is al in 1979 registratie geweigerd, maar de verkoop wordt toch toegestaan.

Waarschuwing tegen Laetrile
Het abrikozenpitten-preparaat
De werkzaamheid van Laetrile is onbewezen. Abrikozenpitten en Laetrile kunnen leiden tot blauwzuurvergiftiging.

Stuifmeel bewerkt geen wonderen
De reclame voor Blüten Pollen (bloesemstuifmeel, een universeel geneesmiddel) bevat zoveel nonsens, dat opsommen onbegonnen werk is. ‘Wat mij iedere keer weer verbaast', aldus prof. Nelemans, is dat de overheid zo lankmoedig is tegenover alle mogelijke mensen, die zo misleidend ten opzichte van de volksgezondheid te werk gaan.


December 1981, nr. 2

Alternatieve genezers doen hun beklag bij de nationale ombudsman
Zij willen erkend worden. Dat zeiden ze ook al op hun congres in 1977.

Enzympreparaat Reumajecta
J. Agterberg, directeur van de Koningshof in Haarzuilens past Reumajecta toe, een soort Vasolastine speciaal voor reumapatiënten. Hij geeft in het blad Beweging hoog op van de verbluffende resultaten met Reumajecta. Dat is dezelfde man die geen sjoege gaf toen de VtdK om informatie vroeg.

Ogenkijkers in soorten
Iriscopiste Jacomine Landman-Kasper uit Heerde noemt haar vak ophtalmotrope fenomenologie, en zij vindt dat de iriscopie eigenlijk als ondersteunend middel door een arts gebruikt moet worden.
(NB 2010: Jacomine Landman-Kasper schreef in 1981 een boekje over irisdiagnose, daarna nog enkele boekjes over onder andere het moermandieet.)

Homeopaat keert zich tegen conclusies van rapport Muntendam
A. van 't Riet vindt dat geneeskunde niet mag worden vrijgegeven voor niet-artsen. Ook homeopathie beoefend door niet-artsen is gevaarlijk. De commissie-Muntendam denkt kennelijk dat diagnostische incompetentie onschadelijk is als het een alternatieve genezer betreft.

De manuele therapie van mevrouw Sickesz
Martin Voorn van Het Binnenhof ging eens met mevrouw Sickesz praten. Zij zegt dat zij migraine, zenuwpijnen, maag- en darmklachten kan genezen evenals astma, aambeien, aangezichtspijnen en sommige vormen van eczeem. Zij heeft er ernstig bezwaar tegen dat zij wel "de bottenkraakster van Wassenaar" wordt genoemd. Aan patiënten ontbreekt het haar niet. Zij heeft in juni 1981 haar 12.000ste patiënt ingeschreven.

 

 Lees ook