UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 27 juni 2009

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij 120.2, juni 2009

Inhoudsopgave

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij 120.2, juni 2009

Hoge Raad wijst Hof Amsterdam terecht
Volledige tekst van het arrest van de Hoge Raad (maar zonder het aangehechte advies van de procureur-generaal).
Zie ook LJN BH1193
(p.1-4)

De casus van de voorgenomen BTW-heffing op alternatieve geneeswijzen
C.N.M. Renckens
Het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg heeft een brievenactie georkestreerd. Soortgelijke lobby’s doen denken aan de casussen van de vervolging van magnetiseurs, Vasolastine, Moerman en de antroposofica.
(p.5-9)

Grove rechterlijke dwaling inzake BTW op kwakzalverij in Haarlem
A.L. Ternee
De rechter vond dat een acupuncturist niet-arts wel BTW moest betalen. Dat is onzin, want zo’n man kan die nutteloze genezerij even goed (of beter) als een arts.
(p.10)

Tuchtraad KNMG onmachtig tegen alternatieve KNMG-leden
C.N.M. Renckens
De pleitrede van Renckens en de verklaring van de tuchtraad dat ze niet-ontvankelijk is. De klager is niet voldoende rechtstreeks bij de zaak betrokken, en eigenlijk moet de KNMG haar Reglement aanpassen. ‘Schrijver dezes’ is teleurgesteld. (Zie ook Errata in NTtdK 120.3)
(p.11-15)

De God van Wijk
Gerard van Westerlo
De God van Wijk was een boer die alle door dokters opgegeven zieken de hand oplegde tegen betaling van een knaak.
(p.16)

Verkopers van water of gepotentieerde panacees?
Daniël Dresden
Over Hahnemann en Benveniste.
(p.17-19)

Mellie Uyldert 1908-2009
In Memoriam
C.N.M. Renckens
Zie ook Uyldert, Mellie (1908-2009).
(p.20-22)

Ledenwerving: help ons en kom met nieuwe ideeën
Frits van Dam
(Kort p.22)

‘Een goede magnetiseuse is geen zwever’
Een korte e-mailwisseling tussen de voorzitter van de VtdK en een magnetiseuse.
(p.23-25)

Ad hominem
C.N.M. Renckens
John Maddox (1925-2009) –  Cees Korvinus wordt voorzitter van de Vara – Kroonprins van Moerman, Ronhaar, overleden (7/3/09) –  Professor Coutinho is verbaasd – Máxima is ingeburgerd. (Zie ook Errata in 120.3)
(p.26-29)

Word ook een bullshit detector
Recensie van: Ben Goldacre, Bad Science
C.N.M. Renckens
(p.30-31)

Correspondentie
Brief van Renckens aan minister Klink
(p.32)

Omslagillustratie: Nina Maissouradze.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 juli 2024

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft vijf organisaties genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024: tv-organisatie RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie en het opleidingsbedrijf RINO-Amsterdam.

artikelen - 17 januari 2024

De bijscholingscursus ‘completere’ tandarts van bedrijf Bio-basics stroomt over van kwakzalverij zoals acupunctuur en ozontherapie.

tijdschrift - 15 januari 2024

Symposiumverslag: Mogelijkheden en beperkingen van fysiotherapie.