Kort cv van Maria Sickesz

De arts M. Sickesz is op het ogenblik van dit schrijven (13 mei 2009) 86 jaar en praktiseert nog steeds.
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 28 mei 2001

Voor een chronologisch overzicht van artikelen tot 13 mei  2009 over de 'kwestie-Sickesz' zie hier.

Roepnaam: Mayta of Mayita, geboren 8 januari 1923.

Artsexamen 1950 Gemeente Universiteit Amsterdam.

Aanvankelijk patiënt bij de osteopaat-fysiotherapeut G. van der Bijl.

Vanaf 1965 bedacht ze een eigen systeem van manuele therapie en noemde dat orthomanuele geneeskunde.

Ze heeft een dochter Lotus Sickesz en een zoon Willem Sickesz. Beiden werken als fysiotherapeut in het Instituut voor Orthomanuele Geneeskunde Systeem Sickesz te Den Haag.

 

Publicaties:

Met E.B. Bongartz: Orthomanuele Geneeskunde, Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde 133 (1989), p. 928.

Bewust zijn : hoe krijg ik inzicht in mezelf en begrip voor anderen? 1978, Ankh Hermes (herdukken 1981, 1984, 1987, 1995)

Mijn rug : goed reiken, bukken, tillen. Ankh Hermes, 1981 (11de druk 2000)

Orthomanipulatie : de behandeling van afwijkingen in de stand van wervels en gewrichten. Stafleu 1981.

Klinische orthomanipulatie : voor de huisarts en de specialist. Ankh Hermes, 1986

Zij schreef ook enkele artikelen in de tijdschriften Arts en Alternatief, en in Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde.

Haar leer

De orthomanuele leer houdt in dat de rug, het bekken en de nek absoluut symmetrisch moeten zijn. Er worden vele vormen van scheefstand onderscheiden; de diagnostiek hiervan gebeurt op de tast en op het oog. Volgens Sickesz kunnen een groot aantal klachten het gevolg zijn van scheve wervels, namelijk behalve klachten van het bewegingsapparaat ook nog: anorexia, astma, autisme, bipolaire stoornis, dementie, depressie, diarree, eczeem, hartkloppingen, hoge bloeddruk, hooikoorts, maagpijn, menstruatieklachten, migraine, nekpijn, oorsuizen, psychosomatische maag/darmaandoeningen, schizofrenie. Door deze scheve wervels met geringe handkracht terug te duwen of te hameren kunnen al deze klachten volgens Sickesz worden opgelost.

Sickesz leidde veel artsen op in haar leer. Op dit ogenblik zijn de manuele artsen en de orthomanuele artsen verenigd in een enkele organisatie, de NVOMG. Deze telt 91 leden die alleen manueel arts zijn, 50 leden die alleen orthomanueel (dus de methode-Sickesz beoefenen) zijn, en 22 die tot beide groepen behoren.

 

Websites:

http://www.drsickesz.com/?lang=nl (Nederlands)  (website werkt niet meer)

http://www.orthomanual-medicine.com

 

Krantenartikelen

http://www.ad.nl/archive/?service=archive&articleID=449085

Zie ook http://www.kwakzalverij.nl/656/Kamervragen_over_de_affaire_Sickesz_II_

Naschrift 16 juli 2010

Op 13 juli 2010 werd Sickesz uit de artsenstand gezet door het Regionaal Tuchtcollege. Een dergelijk zware maatregel wordt doorgaans pas genomen als de betrokkene al eerder voor de tuchtrechter is geweest. Mw. Sickesz is in beroep gegaan.

- naar aanleiding van een behandeling in 1975-1976 kreeg ze op 1 november 1978 een berisping wegens grove onkunde, maar dit werd in hoger beroep ongedaan gemaakt op 14 januari 1982.
- op 18 december 2001 werd ze berispt wegens onheuse bejegenings- en communicatieklachten (bevestigd in hoger beroep);
- op 16 december 2003 idem, ook bevestigd in hoger beroep.
Voor een schildering van de manier waarop Sickesz met patiënten omgaat, zie: Proces-Sickesz. Drie ervaringen van anorexia-patiëntes.

 

 

 

 

 

Lees ook