De antwoorden van minister Klink

Minister Klink heeft de IGZ ingeschakeld en wil effectiever optreden tegen alternatieve behandelaars.
Door: Martijn ter Borg | Geplaatst: 11 nov 2007

De afgelopen periode zijn er naar aanleiding van de beslissing van het Openbaar Ministerie om de alternatieve behandelaars in de affaire Millecam niet te vervolgen en naar aanleiding van de zaak Sickesz diverse Kamervragen gesteld. De antwoorden van minister Klink zijn hoopgevend.

Zo stelt de minister naar aanleiding van de affaire Sickesz over de behandeling van onder andere schizofrenie en depressies met orthomanuele geneeskunde, dat beroepsverenigingen zelf bepalen onder welke omstandigheden een bepaalde behandeling een bruikbare remedie is tegen een bepaalde kwaal. Echter, voor zover de minister bekend, is orthomanuele geneeskunde in de richtlijnen van deze beroepsgroepen niet voorzien als behandelmethode voor deze stoornissen. Verder schrijft hij dat: 'het gegeven dat een bepaalde remedie toegepast wordt bij ziektebeelden terwijl dat niet volgt uit vigerende richtlijnen van een representatieve beroepsgroep, kan soms indicatief zijn voor het feit dat er geen sprake is van verantwoorde zorgverlening. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bepaalt in welke situaties de risico's zodanig zijn dat een verscherpt toezicht gerechtvaardigd is. Daar waar dat noodzakelijk blijkt, zal de IGZ ingrijpen. Het door middel van toezicht en handhaving uitbannen van alle toegepaste alternatieve behandelwijzen is niet de inzet.' Hij heeft de kwestie Sickesz inmiddels onder de aandacht van de IGZ gebracht.

Verder heeft de minister ook antwoord gegeven op de Kamervragen van Agnes Kant van de SP en onderzoekt hij de mogelijkheden om effectiever op te treden tegen alternatieve behandelaars waarbij zich misstanden voordoen. Ook bekijkt de minister of de wettelijk geregelde kwaliteitsbepalingen die voor artsen gelden, ook tot de groep van alternatieve zorgverleners kunnen worden uitgebreid. Ten slotte vindt Klink dat de keuzevrijheid van de consument voorop staat en voelt hij er niets voor om een meldingsplicht voor alternatieve genezers in het leven te roepen. Dit terwijl bij de IGZ nu niet bekend is wie zich als alternatief behandelaar ergens heeft gevestigd. Hij stelt dat alternatieve behandelwijzen als 'klankschaaltherapie of Chinese kruiden weinig tot geen patiëntrisico met zich meebrengen'. Dat deze methoden niet zo onschuldig zijn als ze wellicht lijken weten wij helaas maar al te goed.

De minister is dus gelukkig wel van mening dat er meer controle moet komen om excessen van alternatieve behandelaars te voorkomen maar hij ziet helaas niet in dat ook ogenschijnlijk onschuldige alternatieve behandelingen aanzienlijke schade kunnen aanrichten.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Lees ook