• search
    Toon filter

Filter behandelwijzen

search
behandelwijzen - 12 februari 2014

Uitdagen als therapie is een bespreking van het boekje Zachte Heelmeesters van Jeffrey Weinberg. Weinberg zet zich af tegen empathische psychotherapievormen die bedreven zouden worden door geitenwollensokken-psychologen en zet daar de “kwaliteitspsychologen” zoals hijzelf tegenover. Die verkiezen een provocatieve methode waarbij zij de klacht of het symptoom van de patiënt bagatelliseren of de patiënt zelfs belachelijk en machteloos […]

behandelwijzen - 02 februari 2014

Integraal beter? gaat over behandelaars die zich (bij gebrek aan beter) afficheren als deskundigen op het gebied van van alles en nog wat. Men dient zich ervan te vergewissen of deze deskundigen geregistreerd staan in het BIG-register. Dat kunt u zelf via internet uitzoeken, zij zijn daarin vaak niet te vinden, waaruit u zelf kunt concluderen […]

behandelwijzen - 18 januari 2014

Handelsmerk: therapie® gaat over de gewoonte van “uitvinders” van opmerkelijke behandelwijzen hun activiteiten te registreren als handelsmerk. De ® wijst er meestal op dat er sprake is van lekenbehandeling door een niet BIG-geregistreerde behandelaar. Weest op uw hoede! Download het gehele artikel als PDF-bestand rechtsboven op deze pagina.

behandelwijzen - 15 november 2013

`Waagt U niet om zonder informatie van mijzelf te hebben gekregen ook maar één woord over mij te schrijven’, mailt ze als reactie op een simpele en vriendelijk geformuleerde vraag. Die luidde: `U meldt op uw website dat u patiënten met het syndroom van Gilles de la Tourette kunt genezen, kunt u die claim onderbouwen […]

behandelwijzen - 06 juni 2013

Dit omdat de kosten voor de GGZ de laatste jaren fors zijn gestegen, volgens sommigen nog meer dan die voor de algemene gezondheidszorg. In een recent rapport komt het CVZ met een zwarte lijst van niet-reguliere behandelingen die niet meer vergoed zouden moeten worden. Het CVZ probeert in een recent conceptrapport vast te stellen wat […]

behandelwijzen - 31 mei 2013

Het begrip PRI, uitgevonden door psychologe Ingeborg Bosch, is geen reguliere, door de beroepsgenoten aanvaarde vorm van psychotherapie, zo onderbouwen de twee leden hun verzoek. `De arts dient te handelen binnen de grenzen van hetgeen in de beroepsgroep als norm of standaard wordt aanvaard, rekening houdend met de stand van de wetenschap’, schrijven ze in […]