UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Gezocht op tag: wetgeving

artikelen - 24 februari 2009

Minister Klink wil artikel 96 in de wet BIG aanscherpen. Een zonde daartegen moet een misdrijf worden in plaats van een overtreding. IGZ moet meer bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld om op staande voet een boete op te leggen, of om ook tegen kwakzalversinstituten en niet alleen maar individuen op te treden. Misleidende namen ('Medisch Centrum Maria Magdalena') en dito aanprijzingen worden ook strafbaar.
De VtdK is natuurlijk blij dit te horen. Echter, van het huidige artikel 96 werd nauwelijks gebruik gemaakt. Het knelpunt zit bij IGZ en het OM. Die toonden tot nu toe weinig animo om zich met de niet-reguliere genezerij te bemoeien.

artikelen - 03 december 2004

PERSBERICHT Kwakzalverijbestrijding vreest misleiding over homeopathie   De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft er bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op aangedrongen de registratie van homeopathische middelen onmiddellijk te staken. Dit dringende advies volgt op de recente uitspraak in hoger beroep door de Raad van State, dat fabrikanten van homeopathische middelen niet verplicht […]

artikelen - 04 oktober 2004

Sinds sommige homeopathische middelen met een officieel geregistreerde en toegestane indicatie mogen worden verkocht, staat er op het etiket van deze middelen de verplichte vermelding, dat ‘de werkzaamheid ervan door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria is beoordeeld’. Net als tien jaar geleden toen de Alkmaarse homeopathiefabrikant VSM in een rechtszaak […]

tijdschrift - 14 juli 2004

Inzake de klacht van T. de Graaf tegen C.N.M. Renckens en de hoofdredacteur van hetNederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij.Zie externe link voor het volledige artikel (pdf bestand)

page - 12 april 2004

Een van onze leden stuurde ons in kopie de volgende ingezonden brief, gericht aan NRC Handelsblad naar aanleiding van een 'vlees noch vis' artikel van Joke Mat over alternatieve geneeswijzen in de bijlage van 4 april 2004 .

artikelen - 19 maart 2004

  Nadat een voorzieningenrechter op 15 april 2003 bepaalde dat de niet-homeopathische antroposofische middelen, waarvoor geen wettelijke ruimte meer bestaat, toch nog gedoogd zouden moeten worden, heeft het ministerie van VWS niet stil gezeten. Het siert minister Hoogervorst dat hij een kennelijke meerderheid van de Tweede Kamer (hoewel sinds het IGZ-rapport over Millecam ook daar […]

artikelen - 09 maart 2004

Persbericht van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, 8 maart 2004   Sinds 2003 wordt in toenemende mate door op HBO-niveau opgeleide diernatuurgenezers de diergeneeskunde onbevoegd uitgeoefend. Het bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft er bij de hoogste veterinaire ambtenaar (CVO) op aangedrongen hiertegen actie te gaan ondernemen. In 2002 hebben de VtdK, […]

page - 16 februari 2004

Wij ontvingen de volgende serie vragen van twee middelbare scholieren (J.B. en M.V.) die een essay willen schrijven over alternatieve behandelwijzen.

tijdschrift - 08 september 2003

Algemeen was de kritiek op LPF-politici en vice-premier Remkes, toen dezen zich kritisch uitlieten over rechterlijke uitspraken, bijvoorbeeld inzake de moordenaar van Pim Fortuyn en plegers van openbaar (zinloos) geweld.Vooral juristen stoorden zich aan deze ongewenste inmenging in de rechtsprekende macht vanuit de wetgevende en de uitvoerende macht. Ook rechters kunnen er echter wat van: […]

artikelen - 30 april 2003

De voorzieningenrechter in kort geding mr. H.F.M. Hofhuis te Den Haag heeft op 15 april bepaald dat artikel 3. lid 4 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening niet mag worden toegepast totdat de uitkomst van een bodemprocedure tussen de Staat en de verzamelde antroposofische fabrikanten en artsen/patiënten bekend is. Een rechter, vonnis wijzend in kort […]

artikelen - 30 april 2003

Een hardnekkig recidiverend homeopathisch arts uit Zoetermeer werd in april 2003 door het medisch tuchtcollege uit zijn beroep gezet en definitief geschrapt uit het BIG-register. Aan de man waren al meerdere malen tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd, variërend van waarschuwing en berisping tot schorsing. Ook was hij al eens door de strafrechter veroordeeld. Nu werd hij namens […]

behandelwijzen - 30 april 2003

Binnenkort zal in Nederland de invoer en de verkoop van kava kava verboden worden.

behandelwijzen - 23 februari 2003

Minister de Geus van Volksgezondheid houdt vast aan zijn voornemen om per 1 maart 2003 de niet-geregistreerde, antroposofische 'geneesmiddelen' tot onwettig te verklaren.

artikelen - 30 januari 2003

Verslag van de voordracht gehouden tijdens de jaarvergadering van de Vereniging 2002 door Prof. dr. J.H. Kingma, inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg Als laatste spreker trad op prof. dr. J.H. Kingma, inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg. Het bestuur van de VtdK had de volgende titel voor de voordracht bedacht: ‘Oude vijanden: de Inspectie voor de Gezondheidszorg en […]

behandelwijzen - 11 november 2002

De ruim 400 homeopathische artsen, verenigd in de Artsenvereniging voor Homeopathie Nederland (VHAN), hebben eind september een ‘zwartboek’ aangeboden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de “rampzalige gevolgen” van de registratie van homeopathische middelen. Aldus een bericht op de site MedNet van 04-10-2002. Veel middelen zijn niet meer te krijgen of pas na een […]

behandelwijzen - 25 mei 2002

Op 01-01-'02 moesten alle 10.000 homeopathische middelen geregistreerd zijn, anders zouden ze uit de handel worden genomen. De producenten en importeurs schreeuwden moord en brand omdat ze niet op tijd in staat waren geweest aan de registratiecommissie een paar simpele gegevens over hun product te verstrekken.

artikelen - 25 mei 2002

Op 26-02-’02 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in hoger beroep een arts veroordeeld tot schorsing voor de duur van zes maanden. Een patiënt bezocht deze arts in verband met rugklachten. Zonder ander onderzoek te verrichten stelde zij met behulp van elektroacupunctuur de zogenaamde diagnose ‘schimmels in de mond’ als oorzaak van de klachten. […]

artikelen - 04 april 2002

De Tweede Kamer steunt een wetswijziging, ingediend door de ministers Borst en Korthals, die het mogelijk maakt dat de officier van justitie de praktijk sluit van een kwakzalver die ervan verdacht wordt gezondheidsschade te veroorzaken, nog voordat deze is veroordeeld. Tot nu toe kon de genezer, nadat een strafklacht tegen hem was ingediend, gewoon doorgaan […]

artikelen - 05 maart 2002

Actieblad januari 2002 jaargang 113, nr.1. Het najaar van 2001 was voor de bestrijders der kwakzalverij een aangename periode. Eindelijk wat bijval van meestentijds halfslappe instanties, eindelijk rechtszaken van de staat der Nederlanden versus kwakzalvers, eindelijk kwakzalvers voor de rechter of binnen de belangstellingssfeer van de Inspectie (IGZ). Bij het ter perse gaan van dit […]

tijdschrift - 20 november 2001

Onlangs werd de VtdK gevraagd om voor de televisie een verklaring van één minuut af te leggen in het AVRO-programma 'Gezondheidsplein'. Men wilde iets aan kwakzalverij doen, maar het statement moest heel genuanceerd en niet te provocerend zijn.

behandelwijzen - 20 november 2001

Door de rechterlijke uitspraak in het kort geding dat de gezamenlijke fabrikanten van homeopathische middelen hebben aangespannen tegen de staat is de minister niet verplicht om, zoals de homeopaten hadden geëist, de termijn waarbinnen homeopathische middelen moeten zijn geregistreerd te verlengen. Een aantal jaren geleden is er een Europese richtlijn uitgevaardigd die registratie van homeopatica […]

artikelen - 29 mei 2001

In de Wet op de Uitoefening van de Geneeskunst, die van 1865 tot 1997 heeft gegolden, was geregeld dat geneeskunde alleen mocht worden toegepast door lieden die daartoe een speciale, universitaire opleiding hadden genoten. Maar de wet werd zo vaak overtreden dat ze niet langer bleek te handhaven. Daarom vigeert sinds begin 1998 de Wet […]