Gezondheidsplein

Onlangs werd de VtdK gevraagd om voor de televisie een verklaring van één minuut af te leggen in het AVRO-programma 'Gezondheidsplein'. Men wilde iets aan kwakzalverij doen, maar het statement moest heel genuanceerd en niet te provocerend zijn.
Door: C.P. van der Smagt | Geplaatst: 20 nov 2001
Hoewel het uiteraard onmogelijk is om een genuanceerd standpunt in te nemen ten aanzien van bedrog, zijn we met enige moeite gekomen tot het volgende compromis:

"De Vereniging tegen de Kwakzalverij vecht al 120 jaar tegen kwakzalverij in al haar verschijningsvormen. Dit kwam de laatste halve eeuw voornamelijk neer op bestrijding van alternatieve geneeswijzen. Alternatieve geneeswijzen kunnen namelijk veel kwaad aanrichten, wat het ongelukkige ziekbed en de dood van Sylvia Millecam ons nog weer eens pijnlijk hebben duidelijk gemaakt.

Hoewel sommige geneeswijzen, zoals homeopathie en acupunctuur, al eeuwen oud zijn is men er nooit in geslaagd aan te tonen dat ze de naam geneeswijze terecht dragen en inderdaad een genezend effect kunnen hebben. Was dit wel het geval geweest dan waren deze geneeswijzen uiteraard allang opgenomen in de reguliere geneeskunde.

Een zieke die een alternatieve genezer raadpleegt, kan daarvan dus niet beter worden, maar wel zieker doordat een echte behandeling niet of te laat gegeven wordt. In het gunstigste geval gaat de ziekte vanzelf over en heeft het de patiënt alleen maar veel geld gekost.

Sinds een paar jaar is kwakzalverij in Nederland niet meer bij wet verboden. Maar als beoefenaren van erkende beroepen in de gezondheidszorg, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten e.d. zich schuldig maken aan kwakzalverij – dit komt tegenwoordig helaas nogal eens voor – dan kunnen ze door de Inspecteur voor de Gezondheidszorg of de tuchtrechter tot de orde worden geroepen (al gebeurt dit nog veel te weinig).

Alternatieve genezers die niet tot deze erkende beroepen behoren, daarentegen, kunnen pas voor de rechter gebracht worden als het kwaad al is geschied en de patiënt zijn vertrouwen in de kwakzalver met ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood heeft moeten bekopen.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij dringt er daarom bij de overheid op aan om de wet zodanig te wijzigen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die in Nederland de kwaliteit van de zorg moet bewaken, zoveel meer bevoegdheid en mogelijkheden krijgt dat ernstige ongelukken als gevolg van het optreden van kwakzalvers in de toekomst worden voorkomen."

De redactie van 'Gezondheidsplein' vond deze verklaring echter volstrekt onaanvaardbaar. Met name mocht er niets kwaads gezegd worden over homeopathie en acupunctuur; de tekst moest grondig worden herzien. Uiteraard heeft de VtdK toen verdere medewerking aan het programma moeten opzeggen. Men heeft bij de AVRO kennelijk merkwaardige opvattingen over het begrip 'gezondheid'.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

Lees ook