UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.P. van der Smagt | Geplaatst: 20 november 2001

Gezondheidsplein

Onlangs werd de VtdK gevraagd om voor de televisie een verklaring van één minuut af te leggen in het AVRO-programma ‘Gezondheidsplein’. Men wilde iets aan kwakzalverij doen, maar het statement moest heel genuanceerd en niet te provocerend zijn.

Hoewel het uiteraard onmogelijk is om een genuanceerd standpunt in te nemen ten aanzien van bedrog, zijn we met enige moeite gekomen tot het volgende compromis:

“De Vereniging tegen de Kwakzalverij vecht al 120 jaar tegen kwakzalverij in al haar verschijningsvormen. Dit kwam de laatste halve eeuw voornamelijk neer op bestrijding van alternatieve geneeswijzen. Alternatieve geneeswijzen kunnen namelijk veel kwaad aanrichten, wat het ongelukkige ziekbed en de dood van Sylvia Millecam ons nog weer eens pijnlijk hebben duidelijk gemaakt.

Hoewel sommige geneeswijzen, zoals homeopathie en acupunctuur, al eeuwen oud zijn is men er nooit in geslaagd aan te tonen dat ze de naam geneeswijze terecht dragen en inderdaad een genezend effect kunnen hebben. Was dit wel het geval geweest dan waren deze geneeswijzen uiteraard allang opgenomen in de reguliere geneeskunde.

Een zieke die een alternatieve genezer raadpleegt, kan daarvan dus niet beter worden, maar wel zieker doordat een echte behandeling niet of te laat gegeven wordt. In het gunstigste geval gaat de ziekte vanzelf over en heeft het de patiënt alleen maar veel geld gekost.

Sinds een paar jaar is kwakzalverij in Nederland niet meer bij wet verboden. Maar als beoefenaren van erkende beroepen in de gezondheidszorg, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten e.d. zich schuldig maken aan kwakzalverij – dit komt tegenwoordig helaas nogal eens voor – dan kunnen ze door de Inspecteur voor de Gezondheidszorg of de tuchtrechter tot de orde worden geroepen (al gebeurt dit nog veel te weinig).

Alternatieve genezers die niet tot deze erkende beroepen behoren, daarentegen, kunnen pas voor de rechter gebracht worden als het kwaad al is geschied en de patiënt zijn vertrouwen in de kwakzalver met ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood heeft moeten bekopen.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij dringt er daarom bij de overheid op aan om de wet zodanig te wijzigen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die in Nederland de kwaliteit van de zorg moet bewaken, zoveel meer bevoegdheid en mogelijkheden krijgt dat ernstige ongelukken als gevolg van het optreden van kwakzalvers in de toekomst worden voorkomen.”

De redactie van ‘Gezondheidsplein’ vond deze verklaring echter volstrekt onaanvaardbaar. Met name mocht er niets kwaads gezegd worden over homeopathie en acupunctuur; de tekst moest grondig worden herzien. Uiteraard heeft de VtdK toen verdere medewerking aan het programma moeten opzeggen. Men heeft bij de AVRO kennelijk merkwaardige opvattingen over het begrip ‘gezondheid’.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

C.P. van der Smagt

Studeerde van 1955 tot 1963 geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na een klinische stage van twee jaar was hij gedurende 30 jaar werkzaam als huisarts. Hij publiceerde diverse artikelen over alternatieve geneeswijzen en schreef op verzoek van de stichting Skepsis een boekje over homeopathie. Hij is thans gepensioneerd.

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 05 augustus 2010

Deze jaargang bevat circa 66 lange en korte artikelen. In dit overzicht vermelden we enkele opvallende.

artikelen - 24 februari 2009

Minister Klink wil artikel 96 in de wet BIG aanscherpen. Een zonde daartegen moet een misdrijf worden in plaats van een overtreding. IGZ moet meer bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld om op staande voet een boete op te leggen, of om ook tegen kwakzalversinstituten en niet alleen maar individuen op te treden. Misleidende namen ('Medisch Centrum Maria Magdalena') en dito aanprijzingen worden ook strafbaar.
De VtdK is natuurlijk blij dit te horen. Echter, van het huidige artikel 96 werd nauwelijks gebruik gemaakt. Het knelpunt zit bij IGZ en het OM. Die toonden tot nu toe weinig animo om zich met de niet-reguliere genezerij te bemoeien.

artikelen - 18 april 2005

Hilversum 18 april 2005, AVRO’s Vinger aan de Pols, gepresenteerd door Pia Dijkstra, wil een uitzending maken rond kwakzalverij in Nederland. In een 40 minuten durende uitzending willen we aandacht besteden aan mensen die hier het slachtoffer van geworden zijn. Van veel kwakzalvers is bekend dat ze gebruik maken van mensen in een kwetsbare positie. […]