Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 19 maart 2004

Hoger beroep toelaatbaarheid antroposofica

  Nadat een voorzieningenrechter op 15 april 2003 bepaalde dat de niet-homeopathische antroposofische middelen, waarvoor geen wettelijke ruimte meer bestaat, toch nog gedoogd zouden moeten worden, heeft het ministerie van VWS niet stil gezeten. Het siert minister Hoogervorst dat hij een kennelijke meerderheid van de Tweede Kamer (hoewel sinds het IGZ-rapport over Millecam ook daar […]

 

Nadat een voorzieningenrechter op 15 april 2003 bepaalde dat de niet-homeopathische antroposofische middelen, waarvoor geen wettelijke ruimte meer bestaat, toch nog gedoogd zouden moeten worden, heeft het ministerie van VWS niet stil gezeten. Het siert minister Hoogervorst dat hij een kennelijke meerderheid van de Tweede Kamer (hoewel sinds het IGZ-rapport over Millecam ook daar velen vermoedelijk de schellen van de ogen zijn gevallen), waaronder zijn eigen VVD, trotseert. Hij blijft hiermee streven naar handhaving van de wet en daarmee naar een verbod op de kwakzalversapotheek van Rudolf Steiner en zijn volgelingen. Het belangrijkste middel waar het om gaat is Iscador, een product gemaakt op basis van aanwijzingen van Steiner (1861-1925) zelf, die na fenomenologische schouwing van de groeiwijze van de maretakplant concludeerde dat hier wel een geneesmiddel tegen kanker in moest zitten.

In wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van dit per injectie toegediende spul is daarvan nimmer iets gebleken, hoeveel inspanningen de antroposofische artsen zich daartoe ook hebben getroost. De zaak dient op 22 maart 2004 aan het Hof te Den Haag.

Noot van de redactie:

In zijn jaarrede van 2003 besteedde onze voorzitter uitgebreid aandacht aan de maretak en de dwaalwegen van Steiner. Zie Ned Tijdschr td Kwakzalverij 2003;114(4):2-3, ook rechtstreeks op de website te lezen (klik hier voor het artikel)

Naschrift 30 mei 2004

Het Gerechtshof in Den Haag deed op 27 mei 2004 uitspraak in het hoger beroep. De minister werd opnieuw in het ongelijk gesteld en de antroposofische receptuur, waaronder het nutteloze maar veel gebruikte injectiepreparaat Iscador, mag gewoon voorgeschreven worden, hoewel het aan elke vorm van registratie of toetsing op werkzaamheid ontkomt. De minister mag het pas uit de handel nemen als de rechter uitspraak heeft gedaan in de lopende bodemprocedure. Een dieptepunt in onze rechtsstaat, te meer daar de overgrote meerderheid van deze middelen betaald wordt via aanvullingsfondsen van ziekenfondsen of de wat uitgebreidere particuliere verzekeringspakketten. De VtdK drong er in maart 2004 bij de minister van VWS op aan het verzekeren van kwakzalverij te verbieden. Dat advies wint nu met deze uitspraak aan urgentie.

 

Naschrift 2009: Zie echter de uitspraak van de Hoge Raad op 5 december 2008.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

page - 17 november 2021

Kwakzalverij is:(a) elk beroepsmatig handelen c.q. het verlenen van raad of bijstand in relatie tot de gezondheidstoestand van mens of dier(b) dat niet gefundeerd is op toetsbare en voor die tijd logische dan wel empirisch-houdbare hypothesen en theorieën(c) die actief onder het publiek worden verspreid (‘overpromotion’)(d) zonder dat toetsing binnen de beroepsgroep op effectiviteit en […]

tijdschrift - 14 augustus 2021

In de jaren 60 en 70 werd het intellectuele en politieke klimaat in ons land beheerst door linkse denkers en politici. De VVD was een klein partijtje van Telegraaf– en Elsevier-lezers en Den Uyl was minister-president. De Volkskrant, van oorsprong bezit van de Katholieke Arbeiders Beweging, KAB, werd steeds linkser en als weekblad was Vrij […]

page - 14 augustus 2021

In de jaren 60 en 70 werd het intellectuele en politieke klimaat in ons land beheerst door linkse denkers en politici. De VVD was een klein partijtje van Telegraaf– en Elsevier-lezers en Den Uyl was minister-president. De Volkskrant, van oorsprong bezit van de Katholieke Arbeiders Beweging, KAB, werd steeds linkser en als weekblad was Vrij […]