Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 23 februari 2003

Harde kritiek minister De Geus op antroposofische artsen

Minister de Geus van Volksgezondheid houdt vast aan zijn voornemen om per 1 maart 2003 de niet-geregistreerde, antroposofische ‘geneesmiddelen’ tot onwettig te verklaren.

Van de ongeveer 1000 antroposofische preparaten, geproduceerd door de firma’s Weleda en Wala, zijn er 700 homeopathisch verdund en deze kunnen via de huidige procedure, waarbij het (reguliere) College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn homeopathische medewerkers laat beoordelen of het dossier aan de (zeer softe) eisen voldoet, worden geregistreerd en blijven zo beschikbaar. Voor de andere preparaten, veelal plantaardige middelen gemengd met metalen, is nu geen ander wettige positie meer aanwezig: aan de reguliere eisen kunnen zij – bij gebrek aan aangetoonde werkzaamheid – niet voldoen en homeopathisch zijn ze niet. Aanbieding zonder medische claim zou ze onder de warenwet doen vallen, maar hiervoor voelen de antroposofen niets.

De antroposofen voelden in 2002 de bui al hangen en mobiliseerden hun aanhang om de politiek te masseren. Aan voorzitter Netelenbos van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid werd in december een petitie met 62.000 handtekeningen overhandigd, alsmede een Grijsboek met een beschrijving van de problemen, waarmee 150 antroposofische artsen en hun 200.000 patiënten te maken zouden krijgen als de minister vasthield aan zijn voornemen. Een kamermotie (dec. 2002) met een pleidooi voor een overgangsregeling voor de antroposofica, ingediend door D66 en Groen Links, werd bijna unaniem gesteund met als zeer gunstige uitzondering de SP.

Minister De Geus liet 14 februari 2003 weten deze motie te zullen trotseren en vond het ‘onaanvaardbaar dat sommige artsen aan deze middelen grote geneeskundige effecten toekennen’. In het bijzonder noemt de bewindsman de uit maretak vervaardigde middelen die worden aangeprezen tegen kanker: het Iscador. De Federatie Antroposofische Gezondheidszorg FAG (zie ook www.antroposofica.nl) heeft een kort geding tegen de staat aangespannen dat op 28 maart dient.

De minister verdient hoge lof voor zijn fiere en consequente positiekeuze: het is in lange tijd niet voorgekomen, dat een minister van volksgezondheid een tak van de alternatieve geneeskunde en de erin werkzame artsen zo ongehoord scherp veroordeelde.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 14 augustus 2021

Over Désanne van Brederode die in #nietmijnantroposofie opvoert dat corona antroposofen in extreemrechtse armen drijft.

page - 14 augustus 2021

Over Désanne van Brederode die in #nietmijnantroposofie opvoert dat corona antroposofen in extreemrechtse armen drijft.

artikelen - 16 juli 2019

Het Louis Bolk Instituut slaat haar tentakels uit door allerlei alternatieve behandelmethoden te promoten met hulp van o.m. universiteiten.