Gezocht op tag: wet-big

tijdschrift - 08 januari 2019

Vóór 1993 was kwakzalverij strafbaar (wet van Thorbecke, 1865). Het Openbaar Ministerie en rechtbanken beschouwden de ‘duizenden overtredingen per dag’ van die wet op de uitoefening van de geneeskunst echter als niet te handhaven en geraakten al in de negentiende eeuw meteen in de weigermodus als men aangifte wilde doen wegens kwakzalverij. Dat was de aanleiding […]

page - 08 januari 2019

Vóór 1993 was kwakzalverij strafbaar (wet van Thorbecke, 1865). Het Openbaar Ministerie en rechtbanken beschouwden de ‘duizenden overtredingen per dag’ van die wet op de uitoefening van de geneeskunst echter als niet te handhaven en geraakten al in de negentiende eeuw meteen in de weigermodus als men aangifte wilde doen wegens kwakzalverij. Dat was de aanleiding […]

artikelen - 25 maart 2018

'Heilpraktiker' Patrik Beaumont uit Hellevoetsluis brengt infusen in bij zijn patienten, terwijl hij daar niet toe bevoegd is.

artikelen - 30 januari 2018

Een mevrouw heeft enkele vage NLP-cursusjes gedaan en geeft zichzelf uit als praktiserend therapeute. Kwalijk en gevaarlijk.

tijdschrift - 29 maart 2016

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 1 van oktober 2015 vereist een openbaar register van alle zelfstandig werkende zorgaanbieders en voorziet in toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) op al die behandelaars. In een nieuwsbericht meldde GZ al, dat zij geen uitspraken zal doen over de (on-) werkzaamheid van behandelvormen en zich bij […]

page - 29 maart 2016

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 1 van oktober 2015 vereist een openbaar register van alle zelfstandig werkende zorgaanbieders en voorziet in toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) op al die behandelaars. In een nieuwsbericht meldde GZ al, dat zij geen uitspraken zal doen over de (on-) werkzaamheid van behandelvormen en zich bij […]

tijdschrift - 29 december 2014

Een van de meest kleurrijke figuren waarmee onze Vereniging het de afgelopen jaren te stellen heeft gehad is de onbesuisde strafpleiter mr. Job van Broekhuijze uit Ridderkerk. Hij is tevens amateur astroloog en kwam binnen ons gezichtsveld als oprichter van een tweetal chiropractorenverenigingen, de DCF en de CCA, die de slappelingen van de NCA de […]

page - 29 december 2014

Een van de meest kleurrijke figuren waarmee onze Vereniging het de afgelopen jaren te stellen heeft gehad is de onbesuisde strafpleiter mr. Job van Broekhuijze uit Ridderkerk. Hij is tevens amateur astroloog en kwam binnen ons gezichtsveld als oprichter van een tweetal chiropractorenverenigingen, de DCF en de CCA, die de slappelingen van de NCA de […]

page - 27 maart 2010

Het doel van de Vereniging tegen de Kwakzalverij is de bestrijding van kwakzalverij. Zij doet dit door voorlichting te geven aan het grote publiek, beroepsverenigingen, consumentenorganisaties en politici. Zij geeft advies aan (potentiële) slachtoffers van kwakzalvers. Daarnaast bestrijdt zij onverantwoorde activiteiten van kwakzalvers middels meldingen en klachten aan overheidsinstanties en (para)medische beroepsverenigingen. De Vereniging hanteert […]

artikelen - 13 maart 2009

Kort geleden kreeg IOCOB de kous op de kop met haar petitie. De minister is niet van plan om de niet-reguliere artsen een uitzonderingspositie te geven.

artikelen - 24 februari 2009

Minister Klink wil artikel 96 in de wet BIG aanscherpen. Een zonde daartegen moet een misdrijf worden in plaats van een overtreding. IGZ moet meer bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld om op staande voet een boete op te leggen, of om ook tegen kwakzalversinstituten en niet alleen maar individuen op te treden. Misleidende namen ('Medisch Centrum Maria Magdalena') en dito aanprijzingen worden ook strafbaar.
De VtdK is natuurlijk blij dit te horen. Echter, van het huidige artikel 96 werd nauwelijks gebruik gemaakt. Het knelpunt zit bij IGZ en het OM. Die toonden tot nu toe weinig animo om zich met de niet-reguliere genezerij te bemoeien.

page - 12 april 2004

Midden in de roos vonden wij deze reactie uit de praktijk van een huisarts. De NRC-redactie heeft deze brief inmiddels opgenomen in de editie van zaterdag 17 april. 31 mei 1865: De Eerste Kamer heeft de Nieuwe Geneeskundige Wetten aanvaard. Hoofdpunten ervan zijn de instelling van staatstoezicht op de geneeskunde, de vaststelling van omvangrijke eisen […]