Misleidende informatie van het CBS over het bezoek aan alternatieve behandelaars

Het persbericht van 2 juni 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het percentage Nederlanders dat een alternatieve behandelaar bezoekt bevat onjuistheden. In de afgelopen 10 jaar gaan er juist steeds minder mensen naar een alternatieve behandelaar.
Door: Frits van Dam | Geplaatst: 4 jun 2008

Zie ook

 

Onder de kop, 'Meer Nederlanders naar alternatieve genezers' deed ons nationale boekhoudkantoor, het CBS, een persbericht uitgaan. Het CBS zegt dat in 2007 7 procent van de Nederlanders een alternatieve genezer bezocht, zoals een homeopaat, acupuncturist, natuurgeneeskundige, magnetiseur of paranormaal genezer. Inclusief de eigen huisarts die alternatieve geneeswijzen toepast, is dit percentage zelfs 11 (volgens hun eigen cijfers is het 10,5%, maar goed). Het CBS zegt dat vergeleken met 1981, toen ze begonnen met het meten er een grote toename is, toen ging nog maar 4% naar de alterneut. Kijk je echter naar de laatste tien jaar dan ontstaat er een heel ander beeld.

In de figuur hieronder is direct af te lezen dat het bezoek aan alterneuten de laatste tien jaar stabiel is gebleven en er helemaal geen sprake is van een toename. Overigens zeggen dit soort cijfers helemaal niets, niemand heeft enig idee om wat voor klachten het gaat en om wat voor behandelingen het gaat. Het is raadselachtig waarom het CBS een zo'n misleidend persbericht de lucht in doet gaan. Kennelijk willen ze meeliften op de hype die er momenteel is over kwakzalverij. Ik kreeg in ieder geval direct een aantal journalisten aan de lijn die het persbericht van het CBS klakkeloos geloofden en zelfs na uitleg, hoe het in elkaar zat, toch het persbericht integraal overnamen.

Ik moet vaak denken aan de woorden van de beroemde luchtvaartpionier Adriaan Viruly, die volgens de overlevering gezegd zou hebben 'Ik lees veel kranten en tijdschriften, daar leer je zoveel van. Alleen artikelen over de luchtvaart sla ik altijd over, daar staan zoveel onjuistheden in.'.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook