Symposia

Jaarlijks wordt in de maand oktober een algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de secretaris en de penningmeester hun jaarverslag en zonodig worden nieuwe bestuursleden voorgedragen en benoemd. De voorzitter houdt een jaarrede. Er is ook een wetenschappelijk gedeelte in de vorm van een (mini)symposium of een voordracht van een deskundige op het terrein van de gezondheidszorg. Dit deel van de vergadering is ook toegankelijk voor niet-leden en de pers.

De jaarvergadering 2000 vond plaats op zaterdag 14 oktober in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. De algemene ledenvergadering werd gehouden van 11.30 uur tot 13.00. Na de lunch was er van 14.00 uur tot 17.30 een symposium waarop ook veel niet-leden aanwezig waren. Diverse sprekers waren uitgenodigd om hun licht te laten schijnen […]

De jaarvergadering 2001 vond op 13 oktober plaats in Felix Meritis te Amsterdam. Aansluitend werd een symposium gehouden over alternatieve behandelwijzen in het medisch/verpleegkundig onderwijs. Intussen is daarvan een verslag op deze website verschenen, welk u rechts onder in het menu vindt. Het programma van dat symposium vindt u rechts, onder de rubriek symposium 2001.

Politieke dilemma’s rond alternatieve geneeswijzen Rationele besluitvorming of vertolking van de volkswil? Symposium Felix Meritis, Amsterdam, 12 oktober 2002: Programma 14.00 – 14.30. ‘The legal and political position of quackery and alternative medicine in the United States’. Dr.R. Baratz, voorzitter Amerikaanse Campaign against Health Fraud 14.30 – 14.40 Discussie 14.40 – 15.10 ‘Kwaliteitseisen in de […]

In 1990 werd de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale, (SKEPP) opgericht, een Nederlandstalige Belgische vereniging met dezelfde doelstellingen als het meer Franstalige Comité Para, dat de oudste (1949) vereniging is op dit gebied. Anders dan de VtdK bestrijken deze en analoge organisaties het hele terrein van pseudowetenschap en het paranormale, dus […]

Interessante artikelen

artikelen - 16 mei 2022

Enikö Papp gelooft in de Germaanse Geneeskunde, de leer meent dat conflicten ziektes veroorzaken.

artikelen - 12 mei 2022

De gemeente Groningen subsidieert alternatieve activiteiten als acupunctuur en Bachbloesemtherapie, vermoedelijk zonder dat zij dit weet.

artikelen - 11 mei 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: CfI klaagt homeopathieproducent Boiron aan / Belgische vrouw aangerand in hotel tijdens acupunctuurbehandeling.