Symposium 2001


De jaarvergadering 2001 vond op 13 oktober plaats in Felix Meritis te Amsterdam. Aansluitend werd een symposium gehouden over alternatieve behandelwijzen in het
medisch/verpleegkundig onderwijs. Intussen is daarvan een verslag op deze website verschenen, welk u rechts onder in het menu vindt. Het programma van dat symposium vindt u rechts, onder de rubriek symposium 2001.

Beknopte geschiedenis van de kwakzalverij in Nederland ( 2 uur) Epidemiologie: omvang van het gebruik gedifferentieerd naar ziektebeelden (kanker, hart- en vaatziekten, MS, huis tuin en keuken ziektes etc) (1 uur) Overzicht van alternatieve behandelwijzen die momenteel worden toegepast (inclusief functional foods en voedingssupplementen) (2 uur) Risico’s van alternatieve behandelwijzen (1 uur) Gezondheidsrechtelijke aspecten, wet […]

Symposium Felix Meritis, Amsterdam, 13 Oktober 2001. Een verslag. Alternatieve (of complementaire) behandelwijzen passen niet in evidence-based genees- en verpleegkunde en worden dan ook niet aan a.s. artsen en verpleegkundigen onderwezen. Deze situatie is blijven bestaan ondanks toenemende emancipatie van alternatieve behandelwijzen bij het publiek vanaf de jaren zeventig. Het in de opleidingen ontbreken van […]

Symposium Felix Meritis, Amsterdam, 13 oktober 2001: 14.00 – 14.30 ‘De kwantitatieve ontwikkeling van de alterna­tieve geneeskunde in ons land sinds 1975.’ C.N.M.Renckens, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij 14.30 – 14.40 Discussie 14.40 – 15.10 ‘Wat moet de plaats zijn van het onderwerp alternatieve behandelmethoden in de medische studie?’Prof.dr. R.A.P. Koene, emeritus hoogleraar nefrologie Nijmegen […]

C.N.M.Renckens (1946) studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropen­arts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwen­arts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het West­fries Gast­huis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzit­terschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is […]

Vervuiling of verrijking? Alternatieve en complementaire behandelwijzen in het medisch en verpleegkundig onderwijs. Alternatieve of complementaire behandelwijzen zoals ze tegenwoordig ook wel eufemistisch genoemd worden, kenmerken zich door het feit dat de aannames niet stroken met algemeen aanvaarde kennis over ziekte en gezondheid en dat er geen gegevens voorhanden zijn over effectiviteit en veiligheid. Het […]

Interessante artikelen

artikelen - 25 november 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Wat maakt dat mensen misinformatie over gezondheid geloven? / Hoofd van Indiaas hooggerechtshof zegt dat kwakzalverij ‘India’s grootste ziekte’ is.

artikelen - 17 november 2022

Het Bravis ziekenhuis organiseert een informatieavond over endometriose en geeft daarbij ruimte aan kwakzalverij.

artikelen - 13 november 2022

De vereniging heeft op het Fraude Film Festival begin november de vertoning van een Duitse homeopathie-documentaire gesponsord en kreeg de tweede prijs van de Anti Fraude Award 2022. Een verslag.