UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Martijn ter Borg | Geplaatst: 16 november 2006

Warrig GroenLinks en andere opinies inzake kwakzalverij

Zo vlak voor de verkiezingen werd het tijd om de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen na te pluizen op zoek naar hun standpunten over alternatieve behandelaars. Veel aandacht lijkt er niet voor te zijn want alleen GroenLinks heeft een uitgebreid stuk opgenomen in het verkiezingsprogramma. Het standpunt van GroenLinks begint veelbelovend: “Veel mensen doen […]

Zo vlak voor de verkiezingen werd het tijd om de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen na te pluizen op zoek naar hun standpunten over alternatieve behandelaars. Veel aandacht lijkt er niet voor te zijn want alleen GroenLinks heeft een uitgebreid stuk opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Het standpunt van GroenLinks begint veelbelovend: “Veel mensen doen een beroep op alternatieve gezondheidszorg. Het kabinet vindt het echter maar onzin…” Maar helaas zijn ze na de eerste zin het spoor al bijster en de tekst die volgt staat bol van de misvattingen. GroenLinks wil bijvoorbeeld dat er een wettelijke registratie komt voor alternatieve behandelaars omdat “patiënten hierdoor meer keuzevrijheid én bescherming krijgen.” Alsof registratie onzinverkopers minder schadelijk maakt. En ze gaan verder: “Alleen door registratie zijn de serieuze alternatieve genezers duidelijk te onderscheiden van dubieuze en soms zelfs gevaarlijke kwakzalvers.” Serieus onzin verkopen vinden ze bij GroenLinks dus blijkbaar goed. Daarnaast wil GroenLinks ook dat er meer onderzoek gedaan wordt naar alternatieve geneeswijzen, dit terwijl er wereldwijd al duizenden goede onderzoeken met negatief resultaat zijn gedaan naar vele vormen van alternatieve behandelwijzen. Hoe ze dit onderzoek willen bekostigen laten ze in het midden. Zouden ze nog meer geld van de Nederlandse belastingbetaler willen investeren in onderzoek dat wederom bevestigt wat we al lang weten? En het wordt erger: “Het kabinet beschouwt de alternatieve zorg als onwetenschappelijk en daarom onzinnig. De patiënten die er gebruik van maken, zijn kennelijk dom. Dat terwijl één op de drie Nederlanders wel eens een alternatieve behandeling ondergaat en meer dan de helft van alle Nederlanders homeopathische medicijnen in huis heeft. Desondanks worden alternatieve genezers en geneeswijzen niet erkend én niet gecontroleerd.” Gekker moet het toch niet worden, GroenLinks wil blijkbaar de effectiviteit van homeopathie erkennen, met als reden dat het wel moet werken omdat de helft van de Nederlanders een flesje in huis heeft staan. Dit terwijl toch al lang is bewezen dat het juist niet werkt!

Bij de andere politieke partijen was niets terug te vinden in het verkiezingsprogramma over hun standpunt inzake alternatieve geneeswijzen. Daarom hebben we contact opgenomen met de verschillende partijen om hun standpunten te vernemen. CDA, VVD en PvdA, liggen op het punt van alternatieve therapieën redelijk op een lijn. Zij staan veel afwijzender tegenover alternatieve behandelaars dan GroenLinks en willen dan ook bijvoorbeeld niet dat er bij aanvullende zorgverzekeringspakketten een verplichte ‘koppelverkoop’ plaatsvindt met allerlei vormen van alternatieve hulp, waarvan de werkzaamheid immers nooit is aangetoond.

De enige partij die een duidelijk afwijzend standpunt heeft, is de SP (zie de link rechtsboven). Zij stellen dat alleen die therapieën moeten worden toegestaan waarvan de werking en het nut zijn bewezen. Verder zijn ze ook van mening dat de wet BIG niet voldoende mogelijkheden biedt om kwakzalvers aan te kunnen pakken voordat er schade is aangericht.

Al met al zijn de alternatieve behandelwijzen niet een ‘hot item‘ voor de politieke partijen, staan de meeste er neutraal dan wel afkeurend tegenover en heeft alleen GroenLinks een zeer warrig en pro-alternatief standpunt. Het is toch verrassend dat er niet meer over gesproken is in de aanloop van de verkiezingen, terwijl de kosten van de gezondheidszorg volgens iedereen te hoog zijn en ook de zorgpremies steeds hoger worden. Alternatieve therapieën worden vaak vergoed door de zorgverzekering door de koppelverkoop met de reguliere geneeswijzen. Door zinloze behandelingen te vergoeden lopen de kosten alleen maar verder op.

Naschrift augustus/oktober 2010 door webredactie:

De standpunten van GroenLinks zijn nauwelijks gewijzigd en luiden thans:

 

Veel mensen doen een beroep op alternatieve gezondheidszorg.
GroenLinks wil dat er een wettelijke registratie komt van alternatieve
zorgverleners. Patiënten krijgen hierdoor meer keuzevrijheid én
bescherming.

Eén op de drie Nederlanders heeft wel eens een alternatieve
behandeling ondergaan en meer dan de helft van alle Nederlanders heeft
homeopathische medicijnen in huis. Desondanks worden alternatieve
genezers en geneeswijzen niet erkend en niet gecontroleerd. Zo is
wettelijke registratie van de beroepsgroep niet verplicht. De
beroepsgroep zelf zou dat graag anders zien. Alleen door registratie
zijn de serieuze alternatieve genezers duidelijk te onderscheiden van
dubieuze en soms zelfs gevaarlijke kwakzalvers.

GroenLinks neemt de vraag naar alternatieve zorg serieus en wil dat
deze vorm van zorg voldoet aan de eisen die de wet ook aan reguliere
gezondheidszorg stelt, zoals een registratieplicht, een erkend diploma,
kwaliteitsbeleid en een klachtenregeling.
Ook wil GroenLinks kwalitatief hoogwaardige alternatieve zorg, die voldoet aan die eisen vrijgesteld blijft van btw-heffing.

Opvallend door afwezigheid is elke zelfs impliciete verwijzing naar effectiviteit. Werd voorheen de onwetenschappelijkheid en de daaruit volgende onzinnigheid nog genoemd, zij het als opinie van het kabinet, nu is dat zelfs weg, en wekt GroenLinks de indruk dat men door ‘registreren’ de serieuzen van de dubieuzen kan onderscheiden. Wie echter een onwerkzame therapie aanbiedt tegen ernstige aandoeningen riskeert dat een beroep op werkzame behandeling te laat wordt ingezet. Dat is gevaarlijk. Wie meent een werkzame therapie te hebben moet eerst door goed onderzoek de werkzaamheid aantonen, en niet de therapie buiten een onderzoekssetting aanbieden. Wie dat toch doet kan moeilijk serieus genoemd worden.

 

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Martijn ter Borg

Martijn ter Borg studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hierna heeft hij een jaar als arts-assistent interne geneeskunde gewerkt in het IJsselland ziekenhuis te Capelle aan den IJssel om in 2004 te starten met een promotieonderzoek naar de behandeling van chronische hepatitis B. Hij heeft meerdere medisch wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp in binnen en buitenland op zijn naam staan over dit onderwerp. In 2008 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Immune Modulating Therapy and its Viral Kinetics in Chronic Hepatitis B’. In 2007 is hij gestart met zijn opleiding tot maag-darm-leverarts in het Deventer ziekenhuis te Deventer en vervolgens in het Erasmus MC te Rotterdam. Sinds maart 2013 is hij werkzaam als maag-darm-leverarts op de afdeling maag-darm-leverziekten van het Máxima Medisch Centrum.

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 15 juli 2018

Moeten mensen die denken dat ze ziek worden van isolatieschuim PUR schadeloosgesteld worden?

artikelen - 24 januari 2017

Wat hebben de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's staan over kwakzalverij? De Partij voor de Dieren steunt kwakzalvers alvast.

artikelen - 26 september 2016

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft de Gebroeders Bruinsma Erepenning 2016 toegekend aan Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP).