UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 06 januari 2017

Via een omweg willen alternatieve genezers belastingvoordeel krijgen

Alternatief genezers proberen via een vermelding in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs via een omweg aan rijkssubsidie te komen.

Via een omweg willen alternatieve genezers belastingvoordeel krijgen

Foto: http://instituut-cam.nl/

Eind 2015 kwam er een eind aan het door het UWV betaalde scholingstraject van Paradidakt, alwaar men met baangarantie opgeleid kon worden tot helderziende en spiritueel consulent. De cursisten kregen eerder duizend euro subsidie. Wim van Dommelen, een magnetiserend varkensboertje uit Mill (N-B), werd in 2015 na een slepende rechtsgang vrijgesteld van btw-afdracht omdat de belastingrechters oordeelden dat zijn magnetiseren en gesprekstherapie gelijk gesteld konden worden aan de behandelingen van psychiaters en psychologen.

Deze giftige jurisprudentie leidde er mede toe dat per 1 april 2016 vele alternatieve genezers inclusief alternatieve artsen, weer vrijgesteld werden van btw. Gewoon alsof het om serieuze geneeskunde gaat, weten die fiscaal-juristen veel? Tijdens de rechtsgang beroemde het leugenachtige, paranormaal begaafde varkensboertje zich op een aantal lidmaatschappen van beroepsorganisaties en op zijn ‘afstuderen’ als paranormaal therapeut aan het Johan Borgman College (HJBC) in 2001. De toenmalige directeur van dit HJBC, tegenwoordig Instituut CAM geheten, verklaarde voor de rechter dat zijn opleiding een NVAO-accreditatie had aangevraagd (hetgeen later gelogen bleek te zijn) en dat zijn opleiding was ingeschreven in het CRKBO. Eh, ‘CRKBO’? Wat mocht dat nu weer zijn?

Even kijken. Op de website van het Instituut CAM stond een drietal CPION-accreditaties vermeld en inderdaad de registratie door het CRKBO. Het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is een particulier bedrijf dat voor ziektekostenverzekeraars beoordeelt of alternatieve genezers mogen declareren in de aanvullende polissen en datzelfde CPION blijkt ook de toegang tot het CRKBO te beheren. Het heeft een reputatie van uiterste soepelheid.

Vrijgesteld van BTW

De afkorting CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs en dat onderhoudt een lijst met erkende opleidingen, die niet over de veel prestigieuzere en serieuzere NVAO-accreditatie beschikken (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie), maar door plaatsing in dat register wel vrijgesteld zijn van btw. Daarmee ontvangen ze een indirecte rijkssubsidie, omdat de cursus daardoor goedkoper kan zijn en bovendien een erkende status uitstraalt, waarmee potentiële cursisten kunnen worden gelokt.

Op 16 december 2016 richtte het VtdK-bestuur zich tot het CPION om opheldering te vragen en drong erop aan om die voor het Instituut CAM zo lucratieve opneming in het CRKBO-register te beëindigen, daarbij letterlijke citaten van de website vermeldend waaruit zonneklaar bleek dat die ‘energetisch therapeut-opleiding’ volledig op paranormaal drijfzand was gebouwd: ‘Hoger Zintuiglijk Waarnemen – gevorderden’, ‘een verdiepingsslag maken in chakrapsychologie en –diagnose’, ‘hoger/lager zelf, transformatie, relatiekoorden, healing en Hara dimensie’.

Ook stond er op de website van het Instituut de volgende leugen: ‘Vanaf 2017 vergoeden zorgverzekeraars consulten van een therapeut die een diploma behaald heeft bij een door CPION geaccrediteerde opleider.’ Hoogstens zullen aanvullend verzekerden een deel van de consulten vergoed krijgen, een misstand op zich zelf.

Het CPION antwoordde onze brief per omgaande op vriendelijke, maar besliste toon: ‘Het CRKBO is geen keurmerk maar een registratie, vergelijkbaar met een Kamer van Koophandel-registratie. Hoewel de activiteiten van Instituut CAM in uw ogen niet deugen, werkt het instituut geheel binnen de kaders van de wet en kan een opleiding tot energetisch therapeut worden gezien als beroepsopleiding. Een verwijdering van het Instituut CAM uit het CRKBO is derhalve niet mogelijk. De vermelding op de website van Instituut CAM dat de organisatie een CRKBO ‘accreditatie’ heeft, is derhalve onjuist. Wij zullen het Instituut CAM daarop aanspreken’.

Drs. Paul M. Esveld, directeur CPION hoopte ons met deze reactie van dienst te zijn geweest. Dat laatste was beslist het geval. Wij weten nu heel zeker dat onze overheid nog altijd kwakzalversopleidingen subsidieert, ten koste van zowel de staatskas als de volksgezondheid. En de burger betaalt de tol.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 26 juli 2022

UWV subsidieert kwakzalveropleidingen voor onder meer handoplegger en kleurentherapeut. De VtdK vindt dat verwerpelijk.

artikelen - 30 april 2021

Nederlandse kinderen worden vaak door alternatieve therapeuten behandeld blijkt uit onderzoek van kinderartsen.

tijdschrift - 29 maart 2017

Het OM heeft de aangifte van de VtdK tegen magnetiseur Van Dommelen geseponeerd omdat er niet voldoende hard bewijs zou zijn. Dat is vreemd.