UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 26 juli 2022

UWV subsidieert opnieuw opleidingen tot kwakzalver

UWV subsidieert kwakzalveropleidingen voor onder meer handoplegger en kleurentherapeut. De VtdK vindt dat verwerpelijk.

UWV subsidieert opnieuw opleidingen tot kwakzalver

Foto: UWV logo

Uitkeringsinstantie UWV is hardleers. In 2015 schreven wij over de vreemde subsidiëring van de helderziende-opleiding Paradidakt, een waarzeggersbedrijf in Zoetermeer. Na toetsing van de opleiding stopte UWV daarmee.

Werkzoekenden kunnen vanaf 1 september 2022 bij het UWV opnieuw voor scholingen een zogenaamde STAP-subsidie van duizend euro aanvragen. Op zich is dit een goede zaak, echter de subsidie kan ook worden gebruikt voor allerlei opleidingen in de kwakkunde. Zo kunnen mensen zich onder andere inschrijven bij opleider Civas om zich te laten bekwamen in aura- en chakra-healing, ayurveda, magnetiseren, kleurentherapie, reiki-master, darmtherapeut en veel meer onbewezen onzin.

Energetische therapie en meer

Bij Instituut CAM kun je onder andere terecht voor een cursus energetische therapie, bach-bloesemtherapeut of een versneld opleidingstraject CAM-therapeut.

Opleidingsbedrijf NHA biedt opleidingen aan in homeopathie en aromatherapie. Bij het thuisstudiebedrijf Laudius kun je Reiki-master worden of energetisch therapeut als je anderen wilt gaan ontstressen met handoplegging. Ook de opleiding tot hypnosetherapeut van Laudius is subsidiabel.

En via het Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde (E.E.N.) kon tot voor kort de ‘registeropleiding E.E.N. therapeut’ worden gevolgd, overigens een zelf bedacht register in de categorie ‘wij van wc-eend adviseren wc-eend’. Deze opleiding is begin juli gestopt. Het instituut heeft zijn bedrijfsactiviteiten gestopt na het overlijden van de eigenaar.

VtdK vindt kritiekloos aanbieden van kwakzalvercursussen verwerpelijk

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) begrijpt dat UWV alles doet om mensen aan een baan te helpen. Het kritiekloos aanbieden van kwakzalverij cursussen is verwerpelijk en in wezen belastinggeld gebruiken voor een opleiding tot oplichter. De vereniging heeft in een brief aan UWV bezwaar gemaakt tegen deze subsidiëring.

Een woordvoerder van UWV laat weten dat zijn organisatie alleen de uitvoering doet van de STAP-subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie heeft een Toetsingskamer in het leven geroepen die onder meer het ‘oneigenlijke gebruik’ van de opleiders onderzoekt en beoordeelt. Het is deze Toetsingskamer die meent dat ook kwakzalvers onder de subsidieregeling vallen, verdedigt UWV zich. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft daarom ook het ministerie van Sociale Zaken haar bezwaren laten weten.

NASCHRIFT 4 SEPTEMBER 2022

Kamervragen over kwakzalveractiviteiten UWV/minister Karien van Gennip

CDA-kamerleden Hilde Palland en Joba van den Berg hebben de
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, vragen gesteld over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van bovenstaand stuk over het UWV dat opnieuw kwakzalveropleidingen subsidieert. Het gaat onder meer om opleidingen tot hypnosetherapeut, bachbloesemtherapeut en aura-healingtherapeut. De kamerleden willen van de minister weten hoe het zit met de bewezen effectiviteit van deze therapieën. En is ‘bewezen effectiviteit’ niet een randvoorwaarde voor subsidiëring, vragen ze zich af.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft minister van Gennip met in haar kielzog het UWV genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2022 vanwege het faciliteren van kwakzalverij. Er zijn nog vier andere genomineerden.

De prijswinnaar wordt 1 oktober bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse symposiumdag van de vereniging in Amsterdam, dit jaar over ‘Kritische kijk op leefstijlgeneeskunde.

Naschrift 5 oktober 2022

Minister komt met slappe reactie op kritiek van de VtdK

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft half september de vragen van twee CDA-kamerleden over de STAP-regeling beantwoord. Haar antwoorden hebben een hoog politiek, lafhartig en nietszeggend gehalte.

De kamervragen werden gesteld na een kritisch stuk op de website van de vereniging over de STAP-regeling waarmee opleidingen tot kwakzalver worden gesubsidieerd; bach-bloesem- en hypnosetherapeut bijvoorbeeld.

De minister schrijft: ‘Er zijn geen restricties in Nederland die beroepen in de alternatieve geneeswijzen verbieden. Daarnaast is er vraag naar dit soort therapieën, hetgeen de opleidingen arbeidsmarktrelevant maakt. Er is om deze reden geen onderscheidend criterium op basis waarvan dit soort opleidingen uitgesloten kunnen worden van het scholingsregister STAP.

Het is begrijpelijk dat er kritisch gekeken wordt naar welke beroepsgerichte scholing in aanmerking komt voor publieke financiering en dat er twijfels worden geuit over de wenselijkheid van scholing richting omstreden beroepen. Het STAP-budget is in lijn met de systematiek van de fiscale aftrek scholingskosten, waarbij geen sprake was van het inperken van het scholingsaanbod.

Het STAP-budget is een lerende regeling, die gaande weg wordt aangepast en verder wordt gericht. Het gebruik van de STAP-regeling, waaronder opleidingen gericht op beroepen met een ‘therapeutisch’ karakter, wordt nauwgezet gemonitord. Eén jaar na inwerkingtreding wordt tevens de Invoeringstoets uitgevoerd, waarbij in beeld wordt gebracht of de regeling functioneert zoals wordt beoogd. De uitkomsten van de Invoeringstoets zullen aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 gedeeld worden met de Tweede Kamer.’

In haar antwoorden schrijft de minister een reactie richting de Vereniging tegen Kwakzalverij (VtdK) in voorbereiding te hebben. ‘Deze zal in grote lijn vergelijkbaar zijn met de antwoorden aan de Tweede Kamer,’ schrijft ze.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 15 juni 2024

Ondernemersnetwerk Bewust Haarlem van Tino van Heusden maakt tegen betaling reclame voor kwakzalvers in de stad.

podcasts - 14 februari 2024

Cees Renckens was te gast bij de podcast Op je gezondheid om te praten over kwakzalveritus, ook wel 'kwakzalverij' genoemd.

tijdschrift - 15 januari 2024

Hoe om te gaan met misinformatie? Piet Borst gaat daarop in aan de hand van twee nieuwe boeken.