Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: Frits Dam | Geplaatst: 02 oktober 2012

test

test

Uniek: een comité van aanbeveling voor kwakzalverscongres integratieve geneeskunde

Frits van Dam

Op 4 oktober is in Utrecht het congres over integratieve geneeskunde, Heel de mens. Integrative Medicine in de praktijk, een lezingendag met de meester Kackadoris genomineerde Rogier Hoenders als één van de adviseurs. Wij hebben er op de website al eerder over geschreven. De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft in juni een beroep gedaan op de accreditatiecommissies van de KNMG en de medisch specialisten verenigingen hier geen accreditatiepunten voor te geven http://www.kwakzalverij.nl/1466/Vaag_IM_congres_moet_accreditatiepunten_inleveren.

Eind juni heeft het accreditatiebureau ABAN de zes accreditatiepunten, die waren toegekend voor het congres Heel de Mens, ingetrokken. ‘Er is een fout gemaakt binnen de KNMG, die procedurefout is hersteld’, zo heeft de commissie ABAN, mede namens de KNMG, laten weten aan het bestuur van de vereniging.

Dit besluit is vervolgens herroepen. De congrescommissie heeft namelijk opnieuw een aanvraag tot accreditatie ingediend. Na het doorlopen van de juiste procedure zijn er – helaas – alsnog accreditatiepunten (zes) verleend voor cluster 1. Er gaan, uniek genoeg, leden van de accreditatiecommissie in Utrecht visiteren om te kijken of het congres accreditatiepunten waard is (geweest).

Het ABAN is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholing voor alle erkende specialismen. In Cluster 1 zitten: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten. Een brief van de vereniging VtdK is inmiddels onderweg naar de desbetreffende instantie binnen het KNMG met een verzoek om opheldering.

De internistenvereniging NIV heeft de eerder afgegeven accreditatiepunten wel definitief ingetrokken http://www.internisten.nl. ‘Integratieve geneeswijzen vallen niet onder het internistisch vak’, laat de voorzitter van de NIV-accreditatiecommissie weten aan Medisch Contact http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/121538/Internisten-toch-geen-punten-voor-omstreden-congres.htm. De symposiumorganisatoren hebben vol onbegrip een brief aan de NIV geschreven.

Wie nog twijfelt of het hier echt een kwakzalverscongres betreft, hoeft slechts de kwalifikaties van de werkgroepleiders te bekijken. Het zijn er zestien: vier homeopaten, zes antroposofen, vier artsen die zich als integrative dokters etaleren, één natuurarts en één wat onduidelijke Belgische psychiater http://www.integrative-medicine-congres.nl/.

De zes afgegeven punten vormen een lelijke smet op het blazoen van het doorgaans goed functionerende accreditatiesysteem. Een accreditatiecommissie die nascholing voor artsen beoordeelt en een dergelijk full blown alternatief congres wil accrediteren, moet zich diep schamen. Net als artsen die op zo’n congres hun punten willen halen.

Het congres is nog in een ander opzicht uitzonderlijk. Het is niet eerder voorgekomen dat voor een medisch congres een comité van aanbeveling wordt ingesteld. Zo’n comité is een groep van sleutelfiguren, bekende Nederlanders die hun naam aan een non-profit organisatie verbinden. Dit doen zij om het draagvlak van het desbeteffende congres te verbreden. In het rijtje ‘bekende’ Nederlanders voor dit congres vinden we de usual suspects zoals de antroposoof en oud-directeur Huib van den Doel van de Nationale Ziekenhuisraad, Jan van der Greef, de kruidenprofessor van TNO en de gepensioneerde alternatieve kinderchirurg René Severijnen. Verder staan op de lijst wereldverbeteraar Herman Wijffels van het CDA en professor Ivan Wolffers van de Vrije Universiteit.

Trefwoorden: accreditatie, integrative medicine congres, ABAN

Frits Dam

Gerelateerde artikelen

artikelen - 24 november 2020

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Laat kinderen van antivax-ouders in VS zelf beslissen of ze vaccin willen’ / Duitse docu belicht Heilpraktikers

artikelen - 25 juli 2017

Britse NHS stopt met vergoeden homeopathische behandelingen. Dat en meer in de buitenlandrubriek.

encyclopedie - 05 augustus 2010

Er is een grote verzameling alternatieve manieren om vast te stellen of iemand (misschien) kanker heeft. Daaronder zijn ook laboratoriumtests. De werking is vergelijkbaar met die van dobbelen of koffiedik kijken.