Robert Trossel uit artsenvak gezet in het VK

Voorzitter tuchtcollege: door en door verkeerde houding
De arts Robert Trossel is heden door de General Medical Council (GMC) doorgehaald. Hij mag dus nooit meer in het Verenigd Koninkrijk geneeskunde praktiseren.
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 30 sept 2010

De beslissing werd heden bekendgemaakt. Zie bijvoorbeeld de berichtgeving van Sky News. Daar is ook een filmpje te zien waarop een van de slachtoffers zegt dat Trossel haar voorspiegelde dat 'zijn' methode 80 procent succes had. De claim van 'tachtig procent succes' (of een ander absurd hoog percentage) is een veel voorkomend kenmerk van kwakzalverij. Zie ook de Daily Telegraph. De voorzitter van de Britse tuchtcommissie van de GMC, professor Brian Gomes da Costa, vatte het oordeel als volgt samen:

‘U hebt kwetsbare patiënten en hun families uitgebuit. U heeft valse hoop gegeven en ongefundeerde en overdreven beweringen gedaan naar patiënten die aftakelden door verwoestende ziekten. Uw gedrag heeft zonder twijfel bij deze patiënten en hun gezinnen en vrienden blijvende schade aangericht, zo niet fysiek, dan toch wel geestelijk en financieel.'

Gomes da Costa zei dat Trossels gedrag fundamenteel onverenigbaar was met het beroep van arts.

‘U heeft bij herhaling aangetoond een door en door verkeerde houding te hebben en een neiging tot misleidend gedrag die waarschijnlijk ongeneeslijk is.'

Trossel, die ook in Wimploe Street in Loden een kliniek heeft, had in de periode augustus 2004 tot augustus 2006 in Rotterdam Britse patiënten met onder andere Multiple Sclerose en beschadiging van het ruggenmerg geïnjecteerd met iets dat stamcellen zou bevatten, en ze ook de volslagen bizarre Aqua Tilis-therapie (antioxidante stoombaden met magneetvelden) aanbevolen. Sommige stamcellen waren afkomstig van runderhersenen, en één bedrijf (AllCells) dat de stamcellen geleverd had, verklaarde geschokt te zijn dat hun stamcellen voor mensen werden gebruikt. Een ander bedrijf (ACT) wordt gezocht door de FBI wegens fraude met stamcellen.

Het enige milde dat er voor Trossel nog af kon, was de opmerking dat hij niet oneerlijk was geweest omdat hij zelf kennelijk in al die onzin geloofde. Er werd echter ook opgemerkt dat hij niets van neurologie en niets van hematologie wist en ook niet deskundig was op het gebied van stamcellen.

Trossel kan waarschijnlijk nog meer Britse problemen tegemoet zien, want News.scotsman.com meldt in Struck off: Rogue doctor who sold quack MS remedies dat mogelijk honderden bedrogen patiënten schadevergoeding gaan vragen (fraaie foto van Trossel!).

Eerdere berichtgeving over Trossel:

De veelzijdige carrière van Robert Trossèl, door C.N.M. Renckens, verschenen in NTtdK 117.2 (maart 2006).

Het tijdschrift Medisch Dossier over vaccinatie, door Webredactie, op 15 augustus 2006.
Trossel wordt genoemd als medewerker aan het kwakzalversblad Medisch Dossier.

Stem cell treatment warning, door Susan Watts van BBC TWO Newsnight, op 30 augustus 2006.

Preventief Medisch Centrum in opspraak
, door Martijn ter Borg, op 2 oktober 2006
(de links naar de persberichten IGZ en OM, en naar het bevel van IGZ om de stamcelbehandeling te staken werken niet meer)

Arts Preventief Medisch Centrum opnieuw in de fout
, door Martijn ter Borg, op 1 februari 2007
De in Nederland verboden stamceltherapie wordt nu in Antwerpen gegeven, waar het ook verboden is.

Trossèl voor de rechter in Antwerpen, door Jan Willem Nienhuys, op 28 januari 2009.
In dit artikel wordt opgemerkt dat Trossel lid is van de natuurartsenclub ABNG-2000. Dat is hij nog steeds; hij was ook lid van de orthomoleculaire club MBOG, maar daar staat hij niet meer op de ledenlijst. HIj en zijn Preventief Mediach Centrum in Rotterdam prijken echter nog steeds op de lijst van de Stichting Orthomoleculaire Educatie (SOE) en Trossels Preventief Medisch Centrum is nog steeds lid van de organisatie van de moermanartsen.

Kwakzalverij met stamcellen zwaar gestraft, door Webredactie, op 17 februari 2009.
De beide artsen kregen een forse boete en voorwaardelijke celstraffen.

Meer over de gang van zaken bij de Britse tuchtrechter:

 

Trossel was al in 2007 geschorst in het VK, maar niet doorgehaald.

Op 9 februari 2010 bracht de Daily Telegraph het bericht
Doctor says stem cell treatment for MS was 'worth a try' despite no evidence it worked
Het bericht bevat details over Trossels carrière, die niet in de andere berichten staan.

Op 10 september 2010 bracht de London Evening Standard het bericht
Stem cell doctor may be struck off for misleading ‘desperate' patients
naar aanleiding van een zitting van een ‘disciplinary panel'.

Op 27 september 2010 was er een zitting waarin vertegenwoordigers van GMC (het Britse equivalent van de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en Trossel hun zaak konden bepleiten, waarna het panel de beslissing zou nemen of Trossel wel of niet zou worden doorgehaald. Een verslag van deze zitting vind men bijvoorbeeld bij

Stem cell doctor GMC decision due, op het blog van Susan Watts van BBC News.

Samenvattend, Trossel is in Groot-Brittannië definitief uit de artsenstand gezet voor behandelingen die hij in Nederland heeft uitgevoerd; voor dergelijke behandelingen is hij strafrechtelijk veroordeeld in België. Op het ogenblik staat hij echter nog steeds als arts in het BIG-register (zonder dat geaffecteerde accent, want het BIG-register houdt de tenaamstelling van de burgerlijke stand aan). Hoelang nog?

 

Naschrift 29 juni 2011

Op 29 juni 2011 vernietigde de Belgische rechter in hoger beroep het vonnis en sprak Trossel volledig vrij omdat niet bewezen werd geacht dat deze bij de gewraakte stamceltherapie betrokken was geweest.

Aanen kreeg een aanzienlijke strafvermindering, omdat het inbrengen van cellen in België - i.t.t. het inbrengen van organen - buiten een ziekenhuis niet meer verboden is. Hij werd wel schuldig geacht aan overtreding van de regels inzake de uitoefening der geneeskunde in België, waarvoor hij geen toestemming had. 0ok het lange tijdsverloop in de behandeling van de rechtszaak stemde de rechter milder. Hij werd nu slechts veroordeeld tot betaling van 1/3 van de proceskosten, die bijna 6.000 euro bedroegen, en tot 1 jaar voorwaardelijk. Trossel (en Aanen) werd eerder verboden stamceltherapie toe te passen in Nederland en Engeland.

Lees ook