UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 25 maart 2020

Martin de Munck, een homeopaat zonder corona-gêne

Homeopaat Martin de Munck grijpt de coronacrisis aan om extra geld te verdienen. De inspectie is opgeroepen daar iets tegen te doen.

Martin de Munck, een homeopaat zonder corona-gêne

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=EZsYCsmMRYI

Klassiek homeopaat Martin de Munck uit Oegstgeest kent geen gêne en grijpt alles aan om zijn homeopathische profylaxe (hp)-geloof te kunnen prediken. Het rondwarende corona-virus heeft ook De Munck bereikt, en in navolging verschillende andere homeopaten die met hun hp-geloof het coronavirus denken te kunnen aanpakken. Er zijn inmiddels Kamervragen hierover gesteld, met het dringende verzoek: inspectie IGJ pak die homeopaten aan. 

Vooruitlopend op een telefoontje van de IGJ heeft De Munck alvast eieren voor zijn geld gekozen en de gewraakte pagina over het nut van homeopathische profylaxe tegen het corona-virus van zijn website gehaald. ‘Oepsie! Pagina niet gevonden’, staat er nu waar eerst stond dat de inspectie en de reguliere gezondheidszorg zich maar ‘doof en blind tonen voor al het wetenschappelijke onderzoek dat de effectiviteit van homeopathische profylaxe aantoont. Voor hp-adviezen over hoe u zich kunt beschermen kunt u altijd contact opnemen’, schreef De Munck op zijn website.

Martin de Munck moest ervoor naar India waar hij half januari in New Delhi een conferentie bijwoonde van hp-gelijkgestemden, de jaarlijkse bijeenkomst van de HPWWC-organisatie, Homeoprophylaxis: A Worldwide Choice for Disease Prevention. De Australiër Isaac Golden, de uitvinder van het hersenspinsel hp, was daar de belangrijkste spreker; De Munck mocht – als medeorganisator van de bijeenkomst – ook de zaal met tweehonderd man toespreken.

Wat is hp? De Munck vat het idee samen op zijn website. We citeren: ‘Het wetenschappelijk bewezen alternatief voor vaccinaties. Wilt U uw kind niet laten vaccineren dan is hp een methode die net zo’n goede bescherming geeft als vaccinatie en zonder de mogelijke schadelijke gevolgen voor uw kind. Homeopathische geneesmiddelen hebben een net zo’n hoge effectiviteit als een vaccin.’

HP tegen Corona?

‘Homeopathisch profylaxe tegen Wuhan Coronavirus (COVID-19)’, is daarom de stuitende aanbeveling op zijn website. Het gaat dan om suikerkorrels Arsenicum album 30C voor onder de tong. Met twee à drie korrels per dag kom je een heel eind. Het corona-virus is zo buiten de deur te houden, meent De Munck.
Roland Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de UvA, twitterde half maart een noodkreet de wereld in: “Beste Paul Blokhuis, ik weet dat u nu te druk bent met echt-belangrijke dingen. Maar kunt u zo snel mogelijk actie ondernemen tegen homeopaat Martin de Munck die Homeopathisch profylaxe tegen Wuhan Coronavirus aanbiedt?’ 

De webredactie heeft De Munck om commentaar gevraagd over zijn wilde, niet onderbouwde corona-adviezen, de homeopaat uit Oegstgeest reageert – laf genoeg – niet.

De Munck liet zich inspireren door zijn bezoek aan India. Want, zo schrijft hij op zijn Facebookpagina: ‘De Indiase overheid heeft opdracht gegeven om de homeopathische profylaxe nu uit te delen aan de burgers. Zou om die reden het aantal corona-infecties in India zo laag zijn? In het verleden werden door dit soort adviezen epidemieën met veel succes ingedamd’, geeft hij zijn hp-geloof een nieuwe boost. 

India

We hebben in onze buitenlandrubriek op deze website eerder kort geschreven over deze Indiase strapatsen. Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor, anders dan alleen geloof. Het inmiddels breed bekritiseerde advies van het alternatieve ministerie (directoraat) Ayush wordt ingegeven door politieke (Hindoe-)kleuring en door de halsstarrige Indiase hang naar middeleeuwse ayurvedische gezondheidszorg en de wat ‘modernere’ homeopathie. De Indiase regering deed overigens half maart het land volledig op slot, uit (terechte) angst voor een massale uitbraak, van ongekende omvang in een land met meer dan een miljard mensen, ook nog eens vaak dicht opeengepakt. 

De Muncks geloof in hp blijft echter standvastig. Het Radboudumc en het UMC Utrecht maakten half maart bekend te onderzoeken of zorgmedewerkers beter beschermd kunnen worden tegen het coronavirus met een vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccin). Dit vaccin beschermt weliswaar niet direct tegen het coronavirus, maar geeft de afweer een boost, is het vermoeden van de onderzoekers. 

Dit nieuws uit Utrecht bracht De Munck op een ‘briljant’ idee, is te lezen op zijn Facebookpagina, een idee dat terecht nog nergens is opgepikt. We citeren: ‘Waarom nu ook niet een zelfde experiment waarbij een deel van de mensen de homeopathische profylaxe krijgt die door de Indiase overheid wordt gegeven aan haar burgers en een deel krijgt een placebo?’ Het is blijkbaar niet tot De Munck doorgedrongen dat vreemde, rare dingen niet onderzocht behoeven te worden.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) promoot deze profylaxe al heel lang, waarbij – niet geheel toevallig – dezelfde argumenten worden gebruikt die De Munck op zijn website vermeldt.

NVKP

De Munck was jarenlang voorzitter van de NVKP en vertaalde indertijd voor de NVKP-website teksten van de Australische hp-uitvinder Isaac Golden. De NVKP-boodschap is nog steeds: ‘Een vorm van preventie, die sinds eeuwen over de hele wereld wordt gebruikt, is homeopathische profylaxe.’

De Munck bevindt zich in ‘goed’ artsengezelschap. Ook de alternatieve artsenorganisatie AVIG adviseert namelijk de Indiase arsenicum-receptuur. De aanbeveling staat in een (lange) lijst met homeopathische middelen waarmee volgens AVIG-bestuurslid Frans Kusse het corona-virus te lijf kan worden gegaan.

Ook de AVIG heeft net als De Munck inmiddels het hazenpad gekozen, op de vlucht voor de inspectie IGJ en de antwoorden op Kamervragen. Daar waar aanwijzingen stonden om met een hp-aanpak het coronavirus buiten de deur te houden, staat nu: ‘Geen Resultaten Gevonden. De pagina die u zocht kon niet gevonden worden.’

Martin de Munck heeft ooit gewerkt als radiologische laborant. Na zijn studie bestuursrecht ging hij aan de slag als juridisch (bouw)adviseur. Intussen dook hij in de klassieke homeopathie en volgde hij alternatieve cursussen. In 1998 begon De Munck een eigen praktijk.

Zijn homeopathische kwakzalverij kent twee zwaartepunten, de eerdergenoemde profylaxe en het Cease-geloof, overgenomen van de inmiddels overleden homeopathische arts Tinus Smits. Hij meende dat vaccins schadelijk zijn en autisme veroorzaken en dat dit vervolgens zou zijn aan te pakken met homeopathische en dus superverdunde middelen. Smits heeft tientallen, misschien wel honderden aanhangers, in Nederland en ver daarbuiten. Nog steeds. We hebben er op deze website verschillende malen over geschreven. 

Reclame Code Commissie

De Munck heeft weliswaar staatsrecht gestudeerd maar lapt regels aan zijn laars. De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelde in 2017 dat hij zijn gezondheidsclaims over homeopathische profylaxe niet kan onderbouwen en dat hij deze daarom van zijn website moet verwijderen, net als overigens zeven andere klassiek homeopaten die vergelijkbare claims van hun websites moesten halen.

De Munck haalde de vermaledijde claims waaronder verwijzingen naar vaccinatieschade als autisme echter niet van zijn website. Hij deed enkele minimale aanpassingen maar bleef homeopathische profylaxe aanprijzen als alternatief voor vaccinatie, zonder enige plausibele bewijzen daarvoor aan te leveren. Het KRO-NCRV–programma De Monitor interviewde hem hier eind 2018 over.

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft weinig handgrepen om homeopaten zoals Martin de Munck te dwingen valse claims – conform de uitspraak – te verwijderen. De RCC kan bij herhaaldelijke weigering naar de Autoriteit, Consument & Markt (ACM) gaan. Die kan vervolgens een flinke boete uitdelen. De RCC en de ACM zijn blijkbaar nog niet zover.

Coby Tjassing

Ook verpleegkundige Coby Tjassing, met een homeopathische praktijk in Haren, werd in 2016 in een andere zaak, aangespannen door leden van Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij, door de Reclame Code Commissie benaderd vanwege haar onzinnige Cease (hp)-teksten op haar website (Dossiernummer 2016/00158). 

Een van de klagers schreef er indertijd een stuk over op de Skepsis-website Kloptdatwel. Ook deze website schreef erover. Tjassing honoreerde de RCC-uitspraak wel en verwijderde de Cease-teksten.

Zij heeft die nu vervangen door vergelijkbare teksten over homeopathische profylaxe als therapie om een corona (covid-19 virus) infectie aan te pakken. Haar corono-advies heeft ze inmiddels van haar website verwijderd. Daar stond: ’Ik adviseer gebruik van Homeopathische profylaxe Covid-19 en * C30 (ik mag het middel niet noemen, sorry)’.

Het is natuurlijk hetzelfde spul – superverdund arsenicum – als kwakzalver Martin de Munck aanbeveelt, conform de Indiase ‘richtlijnen’. En ook in het Groningse Haren kent onnozelheid geen grenzen: ‘15 tellen ruiken aan het flesje’, luidde het advies van verpleegkundige Tjassing. 

De inspectie IGJ zou elke behandelaar met valse claims over hp op websites en in spreekkamers moeten aanpakken, stelden kinderartsen in eerdergenoemde De Monitor-uitzending.

Kamervragen

Dus ook Martin de Munck. De inspectie laat het echter afweten omdat juridische middelen zouden ontbreken, is een wat zwakke redenering van de IGJ in De Monitor-uitzending. Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) heeft half maart Kamervragen gesteld over homeopaten die het coronavirus menen te kunnen aanpakken. Haar belangrijkste onderliggende boodschap: beste minister, beste staatssecretaris pak die homeopaten – die Martin de Munck bijvoorbeeld – aan die allerlei niet-onderbouwde quasi-wetenschappelijke onzin beweren over profylaxe (hp). 

Werk aan de winkel voor de inspectie IGJ.

Naschrift 7 april 2020: Homeopaten krijgen inspectie op hun dak

Minister voor Medische Zorg, Martin van Rijn, is helder in zijn antwoord op recente Kamervragen over het geloof in homeopathische behandelingen, al dan niet preventief: ‘Ik vind de verspreiding van misvattingen over (homeopathische) middelen tegen het coronavirus onwenselijk. Ik heb een en ander onder de aandacht van de IGJ gebracht’, schrijft hij de Tweede Kamer eind maart als antwoord op vragen van D66-kamerlid Antje Diertens over homeopathische behandelingen van Covid-19 en het coronavirus.

Hij vervolgt: ‘Het is niet toegestaan om onbewezen medische claims te maken voor geneesmiddelen en dus ook niet voor homeopathische producten. Zorgaanbieders mogen dus niet stellen dat de door hen gebruikte producten aantoonbaar werken als dat niet zo is. Ook mogen zij niet suggereren dat de door hen gebruikte producten beter zijn dan andere geneesmiddelen als daar geen bewijs voor is. Het aanbieden van homeopathische profylaxe is op zich niet verboden, maar alternatieve zorgaanbieders mogen geen onterechte claims doen ten aanzien van de werkzaamheid van hun producten. De IGJ kan onderzoek doen naar aanbieders waar zij meldingen of signalen over ontvangt.’

De aanstichter van de Kamervragen, Martin de Munck uit Oegstgeest, heeft inmiddels de gewraakte teksten over de vermeende effectiviteit van homeopathische profylaxe van zijn website gehaald. Niet omdat hij van zijn geloof is gevallen maar omdat hij de telefonische waarschuwing van de IGJ – vermoedelijk zoiets als ‘anders volgen er aanvullende maatregelen’ – ter harte heeft genomen.

De Munck leeft in een vreemde geloofswereld, ver van de werkelijkheid. Hij ziet alleen wat hij wil zien. We lezen nu op zijn website: ‘Onze Minister voor Medische zorg heeft onlangs geantwoord op vragen van een Tweede Kamerlid, dat het aanbieden van homeopathische profylaxe (HP) op zich niet is verboden, maar alternatieve zorgaanbieders geen onterechte claims mogen doen ten aanzien van de werkzaamheid. Maar wie bepaalt of een claim onterecht is of niet?’

De homeopaat legt verder uit: ‘Dit heeft niet kunnen voorkomen dat op 1 april j.l. de Indiase overheid kwam tot een totaal verbod op de publicatie van claims over AYUSH-geneesmiddelen, waaronder dus homeopathie, met betrekking tot Covid-19. Om die reden heb ik mijn artikelen over het advies van de Indiase overheid voor HP van mijn website verwijderd.’

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 november 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Wat maakt dat mensen misinformatie over gezondheid geloven? / Hoofd van Indiaas hooggerechtshof zegt dat kwakzalverij ‘India’s grootste ziekte’ is.

artikelen - 26 september 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Alternatieven zouden niet meer mogen opereren in India’ / Koning Charles III is lang een promotor van alternatieve behandelingen geweest.

artikelen - 25 juli 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Penny Mondant, in de race voor het voorzitterschap van de Britse Conservatieven, lobbyde voor homeopathie / Indiërs zijn de grootste gebruikers van homeopathie.