UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 20 februari 2009

Gorter verliest proces tegen SKEPP

De Antwerpse rechtbank van eerste aanleg heeft de schade-eis afgewezen die de omstreden alternatieve kankerbehandelaar Robert Gorter had aangespannen tegen de vzw SKEPP en twee van zijn leden, de artsen Wim Betz en Luc Bonneux.

(persbericht)
(English summary at the end)
ter verliest proces tegen SKEPPDe Nederlandse arts Robert Gorter baat een ‘kankerkliniek’ uit in Keulen waar hij kankerpatiënten behandelt met behulp van allerlei alternatieve therapieën, zoals homeopathie, vitaminekuren en behandeling met maretakextract,

Gorter verliest proces tegen SKEPP

en ook met behandelingen die lijken op experimentele
spitstechnologie, zoals warmtetherapie en dendritische cellen. Hij
maakt agressief reclame en belooft spectaculaire genezingen. Een
vereniging van kankerpatienten vroeg om advies. Betz en Bonneux

wezen er in een artikel op de website van SKEPPGorter verliest proces tegen SKEPP
op dat die methoden onzinnig tot
gevaarlijk zijn en zeer duur, tot tienduizenden euro’s. Zijn
reclame is erg misleidend.
Gorter
noemt zich professor en kankerspecialist en huisarts. Een Duitse
rechtbank heeft hem inmiddels verboden zich professor te noemen.
Het
artikel noemt die Keulse kliniek een duidelijk voorbeeld van
kwakzalverij en raadt het de mensen ten stelligste af.

Gorter stapte naar de rechtbank omdat hij door die publicatie schade zou hebben opgelopen. Hij eiste dat SKEPP het artikel van haar website zou halen. Bovendien eiste hij van beide auteurs en van de vereniging 25.000 euro schadevergoeding.

De rechtbank wijst die eisen nu af (de eis tot schadevergoeding had Gorter al staande de rechtszitting laten vallen toen bleek dat hij geen bewijs had van enige geleden schade) vanwege het recht op vrije meningsuiting (vonnis van 6/2/2009). Het gewraakte artikel is volgens de rechters ‘een bijdrage van twee dokters die zich kunnen beroepen op enige faam in de medische wereld. Zij beroepen zich op hun onderzoek ter zake en op de gefundeerdheid van hun uitlatingen en kritiek.’ Het gaat dus niet om ‘lichtzinnige ideeën‘ en Gorter heeft niet kunnen aantonen dat men enkel de bedoeling had hem kwaadwillig te schaden. De rechtbank spreekt zich niet uit over de behandeling van Gorter, maar merkt op: ‘Wie zich als dokter in de medische wereld inlaat met experimentele therapieën stelt zich bloot aan kritiek op deze therapieën en op zijn handelwijzen.’ Door bovendien publiciteit te geven aan zijn behandeling, stelt Gorter zich bloot aan kritiek, aldus de magistraten. Zijn eis wordt verworpen en hij moet de kosten van SKEPPs verdediging vergoeden. Het bewuste artikel is nooit van de website weggeweest.

SKEPP is uiteraard verheugd dat een rechtbank uitdrukkelijk het recht op vrije meningsuiting erkent als er gefundeerde kritiek wordt geleverd op omstreden therapieën. Dat klinkt vanzelfsprekend voor een vrij land, maar toch werd eerder in Nederland de Vereniging tegen de Kwakzalverij veroordeeld, omdat ze een andere omstreden therapeut een ‘kwakzalver’ had genoemd. Betz en Bonneux hebben niet geaarzeld die term te gebruiken, maar duidelijk uitgelegd wat ze ermee bedoelden: ‘het regelmatig verkopen of aanbevelen van behandelingen of producten waarvan de werking niet bewezen is.’

SKEPP levert alleen kritiek op omstreden praktijken en theorieën als die gebaseerd is op ernstig onderzoek en kennis van zaken. De rechtbank heeft dat ook voor dit geval erkend. Dat is een goede zaak in de strijd tegen flauwe kul en charlatanisme.

Naschrift webredactie: De VtdK feliciteert SKEPP en in het bijzonder Wim Betz en Luc Bonneux.

Naschrift 10 maart 2009: Heden werd bekend dat Gorter in beroep gaat. Het beroep zal worden ingeleid op 1 april 2009.

Naschrift september 2009

Artikelen over Gorter op deze website zijn:

Warmlopen tegen kanker met professor Gorter, door  C.N.M. Renckens, NTtdK maart 2007.
Strijd zonder einde tegen kwakdokters
, door Piet Borst, 8 juni 2009
Gorter contra de Vlaamse sceptici
, door Jan Willem Nienhuys op 6 januari 2009
Twee professoren, door Jan Willem Nienhuys op 7 juli 2008
Trossèl en Gorter in opspraak, door C.N.M. Renckens (kort bericht december 2006)
Wie is Robert Gorter? door C.N.M Renckens op 25 mei 2005

Naschrift 29 juni 2010
Het hoger beroep diende op 1 juni 2010. Op 28 juni 2010 sprak het Hof in Antwerpen zich uit. Skepp moet binnen 30 dagen uit de artikelen over Gorter op de website alle gewraakte passages uit de desbetreffende artikelen verwijderen. Gorter mag zichzelf zelfs professor noemen, als hij er maar bijzet aan welke universiteit. De eis tot schadevergoeding had Gorter al eerder laten vallen. Bij Skepp is men bezig advies in te winnen over cassatie. 
Zie ook:

Gorter wint in beroep van Skepp (kort bericht 29 juni 2010)

 

 

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

English summary

The alternative cancer therapist Robert Gorter, who practices in Cologne, was strongly criticised by two Belgian physicians, one of them the chairman of the Flemish skeptical organisation SKEPP. Gorter practises hyperthermia and treatment with dendritic cells, but in an amateuristic fashion. He charges many thousands of euros to his desparate patients. Gorter sued his critics for damages, and demanded withdrawal of their article from the website of SKEPP. He lost, but appealed. The appeal date is set on April 1, 2009

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 26 september 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Alternatieven zouden niet meer mogen opereren in India’ / Koning Charles III is lang een promotor van alternatieve behandelingen geweest.

artikelen - 28 oktober 2020

Buitenlandrubriek met o.a.: Kankerpatiënten lopen met alternatieve behandelingen verhoogde kans op overlijden.

artikelen - 31 juli 2020

Het Vlaamse Skepp heeft deze week haar prijzen uitgereikt aan twee kritische journalisten en aan twee kwakzalvende hogescholen.