UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 06 januari 2009

Gorter contra de Vlaamse sceptici

Op 9 januari komt in Antwerpen het proces voor van Robert Gorter tegen SKEPP, prof. Wim Betz van SKEPP en Luc Bonneux. Gorter vindt dat SKEPP hem onterecht een kwakzalver noemt en hij eist dat SKEPP een stuk over hem verwijdert, en hij wil ook nog eens 25.000 euro schadevergoeding.

Gorter contra de Vlaamse sceptici

Het gewraakte artikel staat al sinds mei 2004 op de website van SKEPP met een toevoeging waarin een brief uit september 2005 wordt geciteerd, die erop neer komt dat Gorter in de zomer van 2005 uit een samenwerkingsverband werd gezet. In de zomer van 2006 volgde een aanklacht van Gorter tegen SKEPP. Gorter wil een schadevergoeding hebben van 25.000 euro van SKEPP, van prof. Wim Betz (voorzitter van SKEPP) en van de epidemioloog dr. Luc Bonneux die samen met Betz het artikel schreef. Het AD besteedde op 4 oktober 2006 ook aandacht aan Gorter. Het bedrag van 25 mille is nogal wat voor een kleine organisatie als SKEPP, maar voor Gorter is het minder dan wat hij met zijn charmes van een enkele wanhopige patiënt(e) kan aftroggelen.

Inmiddels is er weer het een en ander gebeurd. Gorter heeft enkele ruimtes gehuurd in het Keulse Eduardus-Krankenhaus met steun van de zakenman-farmacoloog Kees Kleinbloesem van het omstreden stamcelbedrijf Cells4Health (voor stamceltherapie zie elders op deze site).

Vervolgens heeft Gorter ruzie (over geld, natuurlijk) met Kleinbloesem gekregen, en ook met een andere geldschieter, Jan Bons. Bons beschuldigt Gorter ervan dat hij de patiënten contant liet betalen (kennelijk zonder kwitantie en in elk geval zonder het te boeken) en daarna die patiënten nog een rekening stuurde; wie de gepeperde rekeningen van Gorter niet betaalt, krijgt vervolgens met een incassobureau te maken.
Inmiddels heeft een Duitse rechtbank uitgesproken dat Gorter zich geen professor meer mag noemen. Zoals bekend kan in Nederland elke semi-alfabete waarzegger zich professor noemen (Professor Banjian voor al uw liefdesproblemen en hulp bij zakelijke transacties), maar bij onze oosterburen zijn ze daar wat preciezer mee.

Gorter past onbewezen therapieën toe, waarvan hyperthermie en dendritische celtherapie de meest spectaculaire zijn. Hyperthermische therapie klinkt eenvoudig, maar is in feite heel moeilijk en kan alleen worden toegepast in specialiseerde centra, meestal in combinatie met andere therapie. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan.

Bij therapie met dendritische cellen – een onderdeel van het immuunsysteem – gaat het er niet alleen om dat zulke cellen van de patiënt worden opgekweekt (wat Gorter doet) maar dat die cellen ook geleerd moet worden ‘de vijand’, bijvoorbeeld een tumor-antigen, te herkennen (wat Gorter niet doet). Ook hier wordt veel onderzoek naar gedaan, maar alleen in enkele gevallen, vooral huidkanker, is enig resultaat geboekt. Het probleem is dat niemand echt weet hoe dat ‘aanleren’ moet gebeuren. Een doorbraak op dit gebied zou een Nobelprijs waard zijn.

SKEPP zal op 9 januari goed beslagen ten ijs komen, met brieven van hoogleraren-diensthoofden van vier universitaire kankercentra, die de behandelingen van Gorter (waaronder ook die met Iscador) afwijzen. Het is te hopen dat de rechtbank in Antwerpen deze getuigenissen op waarde zal beoordelen. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de rechter zal vinden dat SKEPP maar moet bewijzen dat de behandelingen van Gorter níét werken, en dat een paar getuigenissen van tevreden patiënten de doorslag zullen geven, ook als er geen causaal verband gelegd kan worden tussen de behandeling en de veronderstelde genezing. Tegen Gorter pleit natuurlijk dat hij geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod om op de website van SKEPP uit te leggen waarom het wel zinnig is wat hij doet.

In een lang artikel in het onlangs verschenen winternummer 2008 van Wonder en is gheen wonder, het blad van SKEPP, spreken Betz en Bonneux de hoop uit dat de Europese richtlijn 2005/29/EG in alle lidstaten toegepast gaat worden.

Die richtlijn is heel streng jegens misleidende handelspraktijken. In artikel 12 staat dat de overheid kan eisen dat iemand bewijzen aandraagt voor beweringen over zijn handelspraktijk, en dat als die bewijzen niet geleverd kunnen worden ze dan als onjuist beschouwd mogen worden – en dus verboden volgens artikel 6. Nummer 17 van de 31 oneerlijke praktijken in de Bijlage I luidt: ‘Bedrieglijk beweren dat een product ziekten, gebreken of misvormingen kan genezen.’ Bovendien moet volgens artikel 5, lid 3, bij praktijken gericht op ‘consumenten die wegens een mentale of lichamelijke handicap, hun leeftijd of goedgelovigheid’ de bedrieglijkheid worden beoordeeld vanuit juist die groep.

Wie dus therapieën aanbiedt aan wanhopige kankerpatiënten, zit al fout (volgens deze richtlijn) wanneer hij op verzoek van een rechterlijke of administratieve instantie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bijvoorbeeld, onvoldoende bewijs kan leveren voor de gedane beweringen. Daarbij mag IGZ uitgaan van de interpretatie die de doodzieke en wanhopige patiënt aan die beweringen geeft.

 

Naschrift 9 januari 2009

De rechtszitting heeft plaatsgevonden, de uitspraak is over circa een maand. Gorter heeft de eis van 25.000 euro laten vallen, maar wil wel proceskosten terug als hij wint.

Naschrift  augustus 2010

Meer artikelen over deze rechtzaak:

Gorter verliest proces tegen SKEPP (20 februari 2009 met naschrift 29 juni 2010)
Gorter wint in beroep van Skepp (kort bericht 29 juni 2010)

 

Naschrift oktober 2010

Het artikel in het AD in niet meer op de website van het AD te vinden.

Hier is de tekst:

Hij is geen oncoloog. Hij is geen professor. Toch zegt basisarts Robert Gorter mensen van kanker te kunnen genezen.

Wonderdokter of Kwakzalver?

Voornamelijk uitbehandelde patiënten steken zich in de schulden
om zich te laten helpen. Gorter zegt dat hij bij 60% resultaat bereikt,
maar deskundigen zien niet één genezing. De Nederlandse
Kankerbestrijding waarschuwt voor Gorters praktijken. Enkele van zijn
klanten worden intussen achtervolgd door incassobureaus.

ROTTERDAM – Is Robert Gorter een genie of een charlatan? Afgaande op zijn cv lijkt het eerste het geval.

Gorter, tot voor kort werkzaam bij het Immunologisch Oncologisch
Centrum IOZK in Keulen, noemt zich professor en oncoloog. De ziektes die
hij zegt te kunnen behandelen: kanker, aids en chronische vermoeidheid.
Maar ook voor frivoler zaken als verjongingskuren kunt u bij Gorter
terecht.

Een telefoontje naar het IOZK leert dat Gorter daar is ontslagen.
Wilfred Stücker, heilpraktiker en oud-medewerker: ‘Hij zit nog wel in
dit gebouw. Als het aan ons had gelegen, was hij al vertrokken. Maar hij
huurt drie kamers in onze praktijk, waarvan het huurcontract pas eind
dit jaar afloopt. We kunnen hem er niet eerder uitzetten.’

Stücker noemt Gorter ‘een koekoeksjong’. ‘Wij hebben hem in 2000
binnengehaald als woordvoerder. Al snel wilde hij de leiding van het
centrum op zich nemen en zelf behandelingen uitvoeren. Daar is hij
echter niet toe gekwalificeerd. Het conflict dat hierover onstond leidde
uiteindelijk tot zijn ontslag.’


Triest vindt Stücker het dat Gorter vervolgens op eigen houtje aan
de slag is gegaan met een veelbelovende experimentele therapie tegen
kanker. Bij deze dendritische celtherapie wordt het immuunsysteem
gestimuleerd tumorcellen op te ruimen. Gorter zegt daarmee zestig
procent van zijn patiënten levensverlenging te kunnen bieden en in zeven
procent genezing.

De techniek, die onder meer door het Universitair Medisch Centrum St
Radboud in Nijmegen wordt onderzocht, leidt volgens wetenschappers
slechts bij tien procent van een selecte groep patiënten tot
levensverlenging, en in een enkel geval tot genezing.

Jolanda de Vries van de Nijmeegse onderzoeksgroep zegt ‘veel last’
te hebben van Gorter, die patiënten ‘onrealistische beloftes’ doet
over het succes van deze therapie, die niet wordt vergoed door
verzekeraars. ‘Wij worden gebeld door mensen die hun huis willen
verkopen om zich in Keulen te laten behandelen. Maar het is volstrekt
onduidelijk hoe Gorter de therapie toepast. Hij laat zich daar ook niet
over uit. Het riekt naar kwakzalverij.’

Volgens de Nederlandse Vereniging tegen Kwakzalverij en haar
Belgische evenknie SKEPP is Robert Gorter geen oncoloog en evenmin
professor, maar basisarts. Beide organisaties nemen krachtig stelling
tegen hem. Ook psycholoog Frits van Dam, verbonden aan het Nederlands
Kanker Instituut – Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis noemt de
praktijken van Gorter ‘kwalijk’ en ‘treurig’. ‘Hij buit mensen uit
die in doodsangst verkeren.’

Gorter claimt samen te werken met Nederlandse artsen. Eén van hen,
uroloog Diederik de Lange, ontkent iets met Gorter te maken te hebben. ‘Ik heb een keer een lezing gegeven op een bijeenkomst waar Gorter ook
was. Sindsdien word ik tot mijn grote spijt met deze man geassocieerd.
Zo’n man is feitelijk hartstikke gevaarlijk. Mensen die wanhopig zijn,
worden er ingelokt. Eén ding moet ik hem nageven: hij is zeer
toegewijd. Zijn patiënten mogen hem ’s nachts en in het weekeinde op
zijn mobiel bellen. De mensen zijn daar zeer over te spreken.’

Inderdaad spreken veel patiënten lovend over de aanpak van Gorter,
die als vriendelijk en innemend wordt omschreven. Sommigen voelen zich
ook daadwerkelijk fitter door de therapie, die gemiddeld zo’n 30.000
euro kost.

Gorter gaat binnenkort samenwerken met de zeer controversiële C. Kleinbloesem, directeur van de omstreden organisatie Cells4Health,
die mensen in Turkije en Azerbeidzjan voor veel geld behandelt met
stamceltherapie.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 31 januari 2023

Nederland erkent de Duitse Heilpraktiker niet, kosten zoals voor een hyperthermiebehandeling zijn niet aftrekbaar van de belasting.

artikelen - 26 september 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Alternatieven zouden niet meer mogen opereren in India’ / Koning Charles III is lang een promotor van alternatieve behandelingen geweest.

artikelen - 28 oktober 2020

Buitenlandrubriek met o.a.: Kankerpatiënten lopen met alternatieve behandelingen verhoogde kans op overlijden.