UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Bestuur VtdK | Geplaatst: 18 oktober 2006

Correctie op onze berichtgeving over het gebruik van de MELISA test in de patiëntenzorg van ACTA.

Begin juli 2006 liet een tandarts, lid van onze Vereniging, ons weten dat een van zijn patiënten een afspraak gemaakt had voor het spreekuur van Prof.dr. A.J. Feilzer, omdat zij een MELISA-test wilde laten doen. Zij zou voor de test €78,50 moeten betalen. Haar tandarts heeft haar toen gewaarschuwd voor de onbetrouwbaarheid van deze test. […]

Begin juli 2006 liet een tandarts, lid van onze Vereniging, ons weten dat een van zijn patiënten een afspraak gemaakt had voor het spreekuur van Prof.dr. A.J. Feilzer, omdat zij een MELISA-test wilde laten doen. Zij zou voor de test €78,50 moeten betalen. Haar tandarts heeft haar toen gewaarschuwd voor de onbetrouwbaarheid van deze test. Hierop zag zij af van haar voornemen.

Wij wilden hierover een bericht op onze website plaatsen en stuurden op 17 juli 2006 een conceptversie aan de Raad van Bestuur van het ACTA. Toen wij hierop na 3 weken nog geen reactie hadden ontvangen, hebben wij het bericht op 11 augustus geplaatst.

Op 7 september ontvingen wij een reactie van prof.dr. W. Beertsen, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij liet ons weten onze e-mail aanvankelijk over het hoofd te hebben gezien, maar dat sinds het verbod door de Raad rond half december 2005 de MELISA-test in ACTA niet meer is uitgevoerd en dat er ook geen bloed meer is afgenomen voor de test. Wij hebben deze correctie op 12 september als aanvulling op ons bericht op de website geplaatst en toen met prof. Beertsen afgesproken dat we gezamenlijk zouden proberen uit te zoeken wat er precies gebeurd was rond de advisering aan patiënte. Omdat dit nogal wat tijd vergde en inmiddels al duidelijk was dat ons bericht onvolledig en op sommige punten onjuist was, hebben wij het op 4 oktober van onze website verwijderd.

 

Hieronder geven wij een reconstructie gebaseerd op de gegevens die door ons en door ACTA zijn verzameld.

Patiënte heeft op grond van informatie, zelf verkregen via internet, de indruk gekregen dat een metaalallergie mogelijk een rol zou kunnen spelen bij haar ziekteverschijnselen, dat een MELISA test voor een diagnose nuttig zou kunnen zijn en dat zij deze bij prof. Feilzer aan ACTA zou kunnen laten uitvoeren. Waar zij deze laatste informatie precies vandaan heeft, is niet duidelijk. Op de website van ACTA wordt de test nergens genoemd. Omdat wij natuurlijk niet rechtstreeks contact konden opnemen met patiënte, hebben wij deze onduidelijkheid niet kunnen ophelderen.

Patiënte heeft, voorzover wij hebben kunnen nagaan, op eigen initiatief en zonder de gebruikelijke verwijzing door haar tandarts, huisarts of specialist per telefoon een afspraak gemaakt voor het spreekuur van Prof. Feilzer. Daarbij werd haar meegedeeld dat het consult € 78,50 zou kosten. Zij heeft (ten onrechte) geconcludeerd dat dit de kosten waren voor een MELISA test. Patiënte heeft geen contact gehad met prof. Feilzer zelf, maar alleen met het afspraaksecretariaat. Zij heeft vervolgens haar tandarts verteld dat ze een afspraak had voor een MELISA test. Deze heeft haar afgeraden deze test te laten doen en zij heeft daarop haar afspraak afgezegd.

Omdat wij de anonimiteit van patiënte zelf respecteren, hebben wij haar tandarts, met zijn toestemming, vervolgens in contact gebracht met Prof. Beertsen. Toen werd al snel duidelijk dat zij inderdaad een afspraak had gemaakt voor het spreekuur van Prof. Feilzer en dat zij die op 6 juli had afgezegd.

Wij betreuren het dat wij met ons oorspronkelijk bericht de (achteraf foutieve) indruk hebben gewekt dat de MELISA test in ACTA nog steeds gebruikt zou worden in de patiëntenzorg. Ook spijt het ons dat wij ten onrechte hebben gesuggereerd dat Prof. Feilzer de maatregelen die het ACTA-bestuur in december 2005 had genomen, naast zich neer zou hebben gelegd.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Bestuur VtdK

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 29 juni 2015

Amalgaamkritische kwakzalvende tandartsen gebruiken de MELISA-test om gevoeligheid voor amalgaam aan te tonen.

page - 05 augustus 2009

Ik bezocht de natuurgeneeskundige arts X. vanwege mijn vermoeidheidsklachten.