UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Ronald van den Berg en Broer Scholtens | Geplaatst: 05 februari 2020

Bewustzijnsmethode Touch of Matrix is wonderlijke kletspraat

Uitvinder Günther de Jong heeft zijn bewustzijnsmethode Touch of Matrix ‘gepatenteerd’, maar accepteert geen verantwoordelijkheid.

Bewustzijnsmethode Touch of Matrix is wonderlijke kletspraat

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=ls67dqsqtB8

Touch of Matrix (ToM) is de pretentieuze naam die Günther de Jong, met een praktijk in Zutphen, heeft verzonnen voor zijn bewustzijnsmethode. Hij heeft er een boek over geschreven en heeft al meer dan 250 mensen opgeleid tot Touch of Matrix-therapeut, onder wie een aantal buitenlanders en een arts. 

Zijn in Enschede geregistreerde opleiding duurt vijftien dagen. De Jong viert dit jaar het tweede lustrum van zijn Touch of Matrix-methode. Hij geeft veel demonstraties, ook in Duitsland, waar alternatieve behandelwijzen veel populairder zijn dan in Nederland. De Jong beweert dat zijn behandelwijze gepatenteerd is. Hij stelt ook dat hij niet verantwoordelijk is voor zijn behandelwijze. Dit is in strijd met de wet.

Een lezer van onze website woonde een Touch of Matrix-demonstratie bij, schrok daarvan en mailde ons erover. De proefpersoon werd tijdens deze behandeling door Günther de Jong bij de nek gegrepen en heen en weer geschud, zeeg op de grond neer, bleef daar schuddend en met trekkingen van de ledematen liggen en kwam pas na tien minuten weer bij, nét toen onze melder op het punt stond het alarmnummer 112 te bellen. De melder was ongerust geworden over eventuele schade aan de nek van de proefpersoon en vreesde overrekking en ontwrichting van de halswervels en beschadiging van zenuwen en bloedvaten in de omgeving van hals en nek.

Verbinding

Eerst iets over zijn methode toelichten, aan de hand van een citaat: ‘Met Touch of Matrix heb je op het gebied van gezondheid, welzijn en welvaart alles binnen handbereik. Door verbinding te leggen tussen het grote veld van informatie en de lichaamswijsheid ontstaat een opzichzelfstaande, maar tevens als complementair inzetbare, methode die zeer doeltreffend is. Een methode die zorgt voor verwerking, ontspanning, bewustzijn, acceptatie, beweging, heling en transformatie’.

Alles binnen handbereik’? Toe maar! Maar ‘het grote veld van informatie’ bestaat niet en ‘lichaamswijsheid’ is zweverige kletspraat. Dat die twee ‘verbonden’ kunnen worden door Touch of Matrix is dus dubbele nonsens. 

We citeren verder: ‘Daarnaast heeft de Rus Garjajev wetenschappelijk onderlegd dat praten je DNA verandert’. Huh? ‘Wetenschappelijk onderlegd?’ Wetenschappelijk onderlegde mensen weten dat DNA erfelijk materiaal is, en dat verandert niet plotseling door praten.

Wonderlijk

Op de Touch of Matrix-site wordt de methode aangeprezen als een ‘wonderlijke bewustzijnsmethode die continu met het NU-bewustzijn verbonden is’ en ook ‘alles in beweging zet’. Op de website van Touch of Matrix is onder meer een demonstratievideo te zien.

De demonstratiepatiënt (met rugklachten) gaat op de video vrijwel meteen gretig in trance. Trance is een verlaagde bewustzijnstoestand. Het is onduidelijk wat een verlaagde bewustzijnstoestand met het beloofde NU-bewustzijn te maken heeft, tenzij je de trance zélf zo zou willen noemen.

Zo’n snelle trance is klassiek bij hypnose-demonstraties. Veel mensen doen namelijk hun uiterste best om – gezien de belofte van mogelijke genezing (je weet maar nooit!) – hun hypnotiseur snel ter wille te zijn.

Bij hypnose (zie onze website) kan de hypnotiseur op verschillende manieren een trance opwekken bij de patiënt/cliënt/proefpersoon. Er is een rustige methode, waarbij de hypnotiseur de proefpersoon laat ontspannen en in een soort halfslaap brengt. Er is ook een heel drukke methode, waarbij de hypnotiseur zijn klant overlaadt met voortdurend gepraat. De laatste methode ziet men meestal bij demonstraties, men moet het publiek immers iets bieden en die eerste methode is maar saai.

Günther de Jong kiest voor de laatste methode en blijft op de video aan één stuk door aan het woord. Hij presenteert een hutspot van informatie en desinformatie, kennelijk met het doel om de proefpersoon (en de toeschouwers) te verdoven.

Klassieke hypnosetruc

Eveneens klassiek is: het gebabbel van De Jong over ‘hoe goed de patiënt het doet’ en dat hijzelf eigenlijk ‘niets weet en artsen ook niet’ maar dat ‘alleen de patiënt het weet’ en dat hij weliswaar ‘niets doet’ maar wel ‘verbinding’ heeft en dus ‘aanvoelt’ dat de vrouw haar ‘computer aan het resetten is’ enzovoort. Hij haalt er zelfs de kwantumfysica bij; dat klinkt geleerd, maar hij zegt onzin. Hij geeft ook signalen met vingergeklik; ook dat is bij hypnose gebruikelijk om proefpersonen bij de les te houden en niet in een te diepe trance te laten geraken.

Hij maakt strijkende gebaren bij de rug van de vrouw en raakt ook beiderzijds haar bekkenkam aan. Hij suggereert daarbij dat dat iets zou doen met de wervelstanden. Wat later in de demonstratie vertonen haar hals en haar nek een wasachtige buigzaamheid. Een dergelijk schouwspel was de aanleiding tot de mail van onze melder; ook op video op de website wordt de nek zo ver naar achteren, opzij en naar voren gebogen dat het risico op schade aanwezig lijkt.

Op de video is voorts een hypnosetruc te zien die vroeger al bekend was bij kermisgeneeskunde en tegenwoordig bij demonstraties in theaters en zaaltjes wel gehanteerd wordt: De Jong oefent (achterlangs) beiderzijds heel terloops even druk uit op de twee halsslagaders. Dat geeft korte tijd een gebrekkige zuurstofaanvoer naar de hersenen en dus een extra bewustzijnsverlaging en dus ook een diepere trance. Het is een riskante handeling.

Op de video zakt de proefpersoon daarna door de knieën, waarna De Jong haar op de grond vlijt, haar laat liggen en doorbabbelt dat ze nu bezig is met ‘resetten’, dat het ‘nog niet klaar hoeft te zijn’, dat ze ‘haar tijd mag nemen’ et cetera. Na een tijdje doorpraten, waarbij De Jong nog wat suggesties aanreikt, raakt de proefpersoon uit haar trance.

Er is op de demonstratievideo geen verschil te constateren met gewone hypnose. Uit de sessie valt dus niets te melden wat Touch of Matrix origineel maakt. Iedere hypnotiseur heeft wel eigen variaties en/of eigen verdovende babbels. Maar de vraag is of die variaties genoeg zijn om hun hypnose te claimen als een zelf uitgevonden methode.

Vragen aan De Jong

Wij stelden De Jong hierover per mail een aantal vragen.
– Over de naamgeving van zijn “uitvinding”.
Antwoord: ‘Wij geloven in een veld van verbindingen – hetgeen wij onze Matrix noemen.’

Onze reactie: Een kwestie van geloof dus. In de wetenschap bestaat zo’n veld niet.

– Over de geclaimde samenhang van ToM met kwantumfysica.
Antwoord: ‘Touch of Matrix gaat uit van de kwantumfysica; de wetenschap die stelt dat alles uit licht en informatie bestaat en dat alles en iedereen met elkaar verbonden is.’

Onze reactie: Kwantumfysica is een moeilijk toegankelijke wetenschap waaruit niet blijkt dat ‘alles uit licht en informatie’ bestaat. Uit kwantumfysica is evenmin op te maken dat alles en iedereen met elkaar verbonden zou zijn. De Jongs antwoord is onzin. Het gebruik van de term kwantumfysica dient wellicht om de indruk van geleerdheid en originaliteit te wekken. In oude tijden gebruikten kwakzalvers als gewichtige termen ‘magnetisme’ en ‘elektriciteit’, nu is het ‘kwantumfysica’.

– Vraag: Is Touch of Matrix niet ‘gewoon’ hypnose?
Antwoord: ‘Touch of Matrix is een bewustzijnsmethode die verbinding legt met het onbewuste systeem (ander bewustzijnsniveau), daar waar ons inziens zich de meeste informatie bevindt. Het werkt op een ander bewustzijnsniveau dan hypnose. De vergelijking wordt wel eens gemaakt maar het is niet hetzelfde. De cliënt bepaalt wat er gebeurt en wat niet. De vingerklikken gebruiken we niet om hen te ver te laten wegzakken. Je kunt de vingerknip zien als een seintje… het kan net zo goed een woord of een zin zijn zoals: laat het maar gebeuren.

Onze reactie: Het ‘andere bewustzijnsniveau’ is trance (net als bij gewone hypnose) en dat de proefpersoon ‘bepaalt wat er gebeurt of niet’, is een zin die elke hypnotiseur (vaak bij herhaling) zegt om de proefpersoon en het publiek gerust te stellen en “mee” te krijgen bij de voorstelling. En het is nog wáár ook, want zonder een meewerkende klant begint de hypnotiseur niets en gaat zijn schouwspel niet door

– Vraag: Wordt er bij de demonstraties rekening gehouden met eventuele bestaande lichamelijke aandoeningen, gezien de vérgaande buigbaarheid van de nek tijdens de trance?
Antwoord: ‘De bewegingen die u ziet, gebeuren vanzelf. Het lichaam geeft zelf aan wat het kan. Als er een heftige blokkade is, bijvoorbeeld whiplash, dan zal de nek dat niet doen’.

Onze reactie: Hier blijkt een ongefundeerd vertrouwen op de (on-)mogelijkheden van het menselijk lichaam, en een onderschatting van hoever personen in trance willen “meedoen” aan de demonstratie.

Disclaimer

Bij de beantwoording van onze vragen stuurde De Jong een uitgebreide disclaimer mee. De belangrijkste zin daarin is: ‘U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden’.

Onze reactie: Wij begrijpen hieruit dat ‘uitvinder’ De Jong geen verantwoordelijkheid wenst te aanvaarden voor eventuele schade aan de gezondheid door zijn Touch of Matrix-behandelingen en bovendien claimt De Jong dat de methode gepatenteerd zou zijn.

Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg

Zorgverleners, ook niet-reguliere, niet-BIG-geregistreerde, alternatieve en/of complementaire zorgverleners moeten sinds 1 januari 2016, de datum van invoering van de Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz), zorg verlenen die niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt. Als een behandelaar zich onttrekt aan de verantwoordelijkheid voor zijn behandelwijze en die afschuift naar zijn klanten, dan houdt hij zich dus niet aan de wet. De disclaimer van De Jong lijkt handig maar is dus onwettig.

Patent, octrooi of registratie als handelsmerk?

We hebben niet gevonden dat de methode Touch of Matrix als patent of octrooi is ingeschreven. De website van Rijks Ondernemend Nederland (RVO) meldt: ‘Octrooien’ worden ook wel ‘patenten’ genoemd. Beide termen betekenen precies hetzelfde. De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt de term ‘octrooi’.

En: ‘om een geldig octrooi te krijgen, moet de uitvinding voldoen aan 3 zogenaamde materiële voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet het octrooi niet aan deze voorwaarden, dan kan iemand die er inbreuk op maakt terecht aanvoeren dat het octrooi niet geldig is’.

Het “gepatenteerd” zijn van Touch of Matrix is onjuiste informatie, maar het klinkt gewichtig. Wél is “Touch of Matrix” gedeponeerd als handelsmerk bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
Onder meer staat bij deze registratie te lezen dat het gaat om ‘printed matter’ (De Jongs boek?), ‘conducting of courses’ (geven van cursussen) en ‘medical services’, medische diensten dus.

Kennelijk claimt De Jong het alleenrecht op het geven van Touch of Matrix-cursussen en mogen volgelingen van hem dat niet (ze mogen natuurlijk wél een cursus geven die ze een andere naam geven en ook gewoon over hypnose gaat). Op de claim dat er “medische diensten” verleend worden komen we hierna terug.

Het registreren van een behandelwijze als handelsmerk is een bekende truc van kwakzalvers, die al in 2008 werd beschreven in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij. Meestal wordt het handelsmerk voorzien van een ‘®’. Zo’n teken geeft de uitvinder een aura van deskundigheid en is bedoeld om mensen die in een bepaalde methodiek zijn opgeleid als therapeut afhankelijk te houden van de uitvinder. Deze moet doorgaans betaald worden als je zijn uitvinding wil gebruiken.

Dat is ook hier het geval, Touch of Matrix-therapeuten worden na hun opleiding geacht per jaar € 175,- te betalen als een abonnement op hun titel en het recht om met die titel “therapie” te verlenen.

In de reguliere geneeskunde wordt zulk gedrag niet geaccepteerd. Als een reguliere behandelaar een behandelwijze heeft bedacht, dan zal hij die doorgaans wereldkundig maken, erover publiceren en ter beschikking stellen aan eenieder die hem gebruiken wil of kan.

Opleiding, “medische diensten”

De opleidingsduur is 15 dagen, verspreid over een half jaar. Die opleiding kost de trainee overigens rond de € 2800,- (ex BTW).

Het is ondenkbaar dat de aanstaande “therapeuten” in zo’n geringe opleidingstijd ook maar het begin van de medische wetenschap wordt bijgebracht, aangezien artsen er 6 jaar of langer over doen. De gevaren zijn niet ondenkbaar, bijvoorbeeld als de therapeuten aan de slag gaan zonder enige kennis van bijvoorbeeld spierziekten, verlammingen, epilepsie, diabetes, hartaandoeningen of psychiatrie.

De claim dat er “medische diensten” worden verleend, zoals vermeld in de registratie, is dus onterecht. Touch of Matrix is een hypnosevorm waarvan de werkzaamheid op medische aandoeningen niet is bewezen.

“Bewijzen” voor werkzaamheid

Bij gebrek aan wetenschappelijke bewijzen van de werkzaamheid van Touch of Matrix (ToM) staat de website vol lof van volgelingen. Onder die lofzangen is er zelfs een van een BIG-geregistreerde basisarts, ene Astrid Vester, die zich afficheert als arts voor natuurgeneeskunde. Het is verbazend dat een arts zich daartoe leent.

Conclusie:

Touch of Matrix is een hypnose-behandelmethode, die niet overtuigend specifiek of origineel is maar waarvan de “uitvinder” de vruchten van zijn “uitvinding” wil plukken zonder verantwoordelijk te willen zijn voor schade of een aanzienlijke kans op schade aan de gezondheid van degenen die behandeld worden. Dit is onwettig.

Ronald van den Berg en Broer Scholtens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 maart 2024

EMDR- en hypnose-therapeute Mariska Bruinenberg heeft geen psycho-diploma, maar behandelt wel complexe aandoeningen als PTSS, relatieproblemen, seksueel misbruik en tinnitus. Ook bij kinderen.

artikelen - 15 augustus 2022

Onder het pseudoniem Michel Lejeune behandelt Maurice Wasbauer uiteenlopende kwalen met online hypnose-sessies. Ondanks kritiek op zijn ongefundeerde claims, gaat hij door met zijn omstreden handel.

artikelen - 28 april 2022

Astrid Vester, basisarts, is niet alleen gespecialiseerd in alternatieve neuraaltherapie, maar weet ook veel van sjamanen en mystici.