Bedelbrief fonds voor het hart: verscheuren

Onlangs ontvingen leden van onze Vereniging een bedelbrief (met aangehecht acceptgiroformulier) van directeur Butter van de Stichting Fonds voor het Hart. Meteen verscheuren, die bedelbrief, om verwarring te voorkomen!
Door: Ronald van den Berg | Geplaatst: 15 feb 2008

Want men zou gemakkelijk kunnen menen geld te kunnen storten voor de Nederlandse Hartstichting, maar het Fonds is daarvan juist de alternatieve tegenhanger. Het fonds verwijst in een bijgesloten folder over cholesterolverlagende medicijnen naar natuurartsen die 'veel van voeding afweten' en bepleit 'aanvullende behandelmethoden'.
In de kleine lettertjes wordt vermeld dat het Fonds (net als onze eerzame club) een ANBI-vrijstelling heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus vrijstelling voor de Inkomstenbelasting. Waar dat belastingvrije geld naar toegaat is natuurlijk niet echt duidelijk; enkele jaren geleden waren er aanwijzingen dat kwakfondsen (zie: 'Een onheilige Drieëenheid' in Actieblad tegen de Kwakzalverij 111.2, maart 2000, en het vervolg in AtdK 111.3, mei 2000) en veel middelen naar het buitenland sluisden. Directeur Butter schreef ook in de kleine lettertjes dat hij de ontvangers van de bedelbrief maar meteen als donateur had geregistreerd en dat we het kenbaar konden maken als we dat niet zouden willen. Wij vinden dat een onaangename wijze van colporteren.

De stichting heeft een website onder haar eigen naam. Via die website wordt u meteen doorgeschakeld naar reclame voor Selenium. Ook kan men er naar hartelust in diverse kwakfolders bladeren. Bij het item 'Visie' van de website wordt aangedrongen op totaalzorg (naast reguliere zorg óók 'aanvullende behandelmethoden') Zoals bekend, is dat een Newspeakterm voor Kwakzalverij. Onder het item 'Missie' meldt het Fonds te willen zorgen voor meer kennis en goede toegankelijkheid voor aanvullende behandelmethoden. Wij vrezen dus voor weer nieuwe lobbies bij Groen Links (van de Kackadorisprijs), Pensioenfondsen ABP en PGGM (genomineerden Kackadorisprijs), de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (ook een genomineerde) en dergelijke.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook