Fondsenwerver Roland Pluut ziet af van beroepszaak

De Haagse zakenman Roland Arie Pluut maakt zijn dreigement niet waar. Het beroep, dat hij eind juni aantekende tegen de uitspraak van de Amsterdamse rechter in zijn zaak tegen de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), gaat niet door.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 14 sept 2014

Pluut had in juni bij de rechtbank in Amsterdam een dagvaarding uitgebracht voor 19 augustus en die ook laten bezorgen bij de advocaat van de vereniging, maar hij heeft de dagvaarding vervolgens niet tijdig ingeschreven. De beroepstermijn tegen het vonnis is nu verstreken.

Zakenman Pluut spande begin 2014 een kort geding aan tegen de VtdK omdat hij het niet eens was met een artikel van bestuurslid Cees Renckens. Het gewraakte stuk verscheen in december 2013 op de website van de vereniging en in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK). In dit artikel beschrijft Renckens Pluuts financiële strapatsen met geldinzamelfondsen zoals de Stichting Fonds voor het Hart, de Stichting Artrose Zorg, de Stichting Preventie Diabetes en de Stichting Kankerbehandeling en Preventie. Het kort geding diende op 13 mei bij de rechtbank in Amsterdam. 

Uit de uitspraak, die twee weken later volgde, blijkt dat voorzieningenrechter niet onder de indruk is geweest van het betoog van Pluuts advocaten. De vereniging kreeg grotendeels gelijk. De rechter vindt de strekking van het artikel van Renckens helemaal niet onjuist. Renckens stelling is dat de Haagse miljonair-zakenman betrokken is geweest bij de oprichting van meerdere organisaties die gelden verzamel(d)en ter ondersteuning van de niet-reguliere geneeskunde en dat deze gelden zijn doorgeschoven naar andere organisaties/bedrijven waarbij Pluut betrokken is. Het gaat om fondsen die geld inzamelen voor chronische aandoeningen als artrose, kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Vier van deze fondsen - door Renckens als kwakfondsen betiteld - spanden, samen met Roland Pluut en zijn vrouw, een kort geding aan tegen de vereniging om rectificatie af te dwingen. De rechter, zo blijkt uit de uitspraak, vindt echter dat er voldoende bewijzen zijn om aan te nemen dat Pluut beschouwd mag worden als 'initiator' van bedoelde kwakfondsen, iets wat Pluut ontkent. Opvallend is dat veel familieleden van Pluut in besturen zitten en zaten van stichtingen en bedrijven rond de fondsen. De rechter vindt het niet onrechtmatig dat het artikel hierop wijst. De rechter vindt ook dat de praktijken van Pluut als `malafide´ en als 'criminele organisatie' mogen worden bestempeld. Ook mag de vereniging in verband met Pluut de termen 'trukendoos' en 'meesterbrein' gebruiken, evenals de aanduiding 'kwakfondsen' voor de fondsen waarmee Pluut geld binnenhaalde. 

De rechter had enige kritiek op het artikel. Ze was van oordeel dat VtdK niet hard kan aantonen dat Pluut het geld dat naar Zwitserland en later naar Oostenrijk ging ten eigen bate heeft aangewend. De vereniging heeft dit punt gerectificeerd. De rectificatie staat op de website, naast het artikel van Renckens. Waar het geld wel is gebleven, is tot de dag van vandaag onduidelijk.

Pluut en zijn vrouw Wen Lin gingen eind juni in beroep tegen deze uitspraak van de Amsterdamse rechtbank. De beroepszaak zou half augustus dienen. Sindsdien is er niets meer vernomen van Pluut. De beroepstijd is nu verstreken. Pluut heeft niet aangegeven waarom hij zijn aangekondigde hoger beroep niet heeft doorgezet.

Lees ook