Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 01 juli 2014

Pluut gaat in hoger beroep na het verliezen van zijn kort geding tegen de VtdK

In zijn persbericht van 27 mei 2014 noemde Pluut de uitspraak van de Amsterdamse rechter nog een ‘belangrijke overwinning’. Hij legde in dat bericht grote nadruk op de ons opgelegde rectificaties, maar vindt deze bij nadere beschouwing – net als de VtdK – van ondergeschikt belang en kennelijk in het niet vallen vergeleken met het afwijzen van vrijwel al zijn overige eisen.

Op 24 juni maakte hij alsnog een hoger beroep aanhangig. Het gewraakte artikel van de hand van Cees Renckens verscheen december 2013 in het tijdschrift en op deze website. De rectificatie staat inmiddels, op last van de Amsterdamse rechtbank, op de website naast het artikel. 

De rechter acht de strekking van het artikel helemaal niet onjuist en had geen bezwaar tegen Renckens’ stelling dat de Haagse miljonair-zakenman betrokken is geweest bij de oprichting van meerdere organisaties die fondsen ter ondersteuning van de niet-reguliere geneeskunde verzamel(d)en, terwijl deze gelden verdwenen naar andere organisaties waarbij Pluut betrokken is. De VtdK kon niet aantonen dat Pluut het geld dat naar Zwitserland en later Oostenrijk ging ten eigen bate had aangewend. Waar het geld dan wel is gebleven is tot de dag van vandaag onduidelijk.

Vier van deze fondsen – door Renckens als kwakfondsen betiteld – spanden, samen met Roland Pluut en diens vrouw, een kort geding aan tegen de vereniging om rectificaties af te dwingen.

De rechter, zo blijkt uit haar uitspraak, vindt ook dat er voldoende bewijzen zijn om aan te nemen dat Pluut beschouwd mag worden als ‘initiator’ van bedoelde ‘kwakfondsen’. Pluut ontkende dit. Een verwijzing naar zijn familieleden, omdat opvallend veel daarvan in besturen zitten en zaten van stichtingen en bedrijven rond de fondsen, acht de rechter niet onrechtmatig. Ook het gebruik van de woorden `meesterbrein´, `malafide praktijken´ en `criminele organisatie´, afgezet tegen de ‘bonafide organisaties’ als Hartstichting, Reumafonds e.d., acht de rechter niet onrechtmatig. De auteur, zo schrijft de rechter, mag gerust ook de term `Pluuts imperium´ blijven gebruiken.

In zijn eigen persbericht vermeldde Pluut dat de VtdK was veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, zoals de rechter abusievelijk schreef. Nadat dit was gecorrigeerd – geen der partijen hoeft iets te betalen – verzuimde Pluut deze onjuistheid in zijn persbericht te corrigeren. Hij laat zich hiermee opnieuw kennen als een man die zeer economisch met de waarheid pleegt om te gaan. Tegen welke onderdelen van de uitspraak Pluut beroep aantekent is niet bekend.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 02 december 2021

Cees Renckens vertelt in aflevering 7 van Uitgedokterd hoe hij tegen de kwakzalverij ten strijde is gaan trekken.

page - 17 november 2021

De VtdK hanteert de volgende definitie van kwakzalverij:

artikelen - 16 november 2020

Acupuncturist Jan Keppel Hesselink prikt niet meer, hij ontdekte dat acupunctuur niet werkt.