UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Catherine de Jong | Geplaatst: 02 januari 2011

Achmea weigert te betalen voor alternatieve diagnostiek

In De Telegraaf van woensdag 29 december 2010 staat op pagina T9 een artikel met de titel “Achmea wil geld terug van ‘alternatieve’ onderzoeken”. Zorgverzekeraar Achmea heeft een rechtszaak aangespannen tegen Stichting Medisch Centrum Rhijnauwen (SMCR) en claimt ruim een miljoen euro aan onterecht betaalde declaraties van een alternatief medisch laboratorium in Bunnik.

Achmea weigert te betalen voor alternatieve diagnostiek

Het betreft het Europees Laboratorium voor Nutriënten (ELN) gevestigd op de Regulierenring 9 te Bunnik. Dit laboratorium is op 31 maart 2004 bezocht door een Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVvKC) naar aanleiding van een klacht ingediend door onze voorzitter Cees Renckens. Toen was al jaren duidelijk dat het ELN naast normaal klinisch chemisch onderzoek en het doorsturen van monsters naar andere laboratoria, zich bezighield met (medisch gezien) zinloze onderzoeken zoals levendbloedanalyse en allerlei andere alternatieve testen. Een verslag van dit bezoek is te lezen in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK) van juni 2004 (PDF-bestand). De biochemicus en directeur van ELN, dr. E.F. Vogelaar, was destijds als hulpverlener verbonden aan een praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde in Bunnik.

Stichting Medisch Centrum Rhijnauwen (SMCR)

Op bovengenoemd adres zijn volgens de website http://www.medischcentrumbunnik.nl/ tevens gevestigd: Medisch Centrum Rhijnauwen, het bedrijf Vital Cell Life en Gezondheidscentrum Bunnik. Op 1 januari 2011 functioneert de bovengenoemde website niet goed zodat niet is na te gaan wie wat doet op de Regulierenring 9. In ieder geval is er naast het genoemde laboratorium een aanbod van tweedelijnsgezondheidszorg, reguliere geneeskunde, specialistische geneeskunde en er wordt ook samengewerkt met huisartsen. Kortom: hier is een zelfstandig behandelcentrum gevestigd voor medische zorg zoals u altijd gewild heeft.

Europees Laboratorium voor Nutriënten (ELN)

Na het bezoeken van een behandelaar uit één van de bovengenoemde categorieën kan men terecht bij het laboratorium voor onderzoek van bloed, haar, speeksel, ontlasting en urine. De website http://www.europeanlaboratory.nl/ heeft een doorklik naar een laboratoriumformulier waarop gewenste onderzoeken kunnen worden ingevuld, evenals de gegevens van de patiënt en een creditcardnummer voor de betaling van de bestelde test. Bepaling van vitamine A via co-enzym Q10 tot zink, het is allemaal mogelijk bij ELN, evenals diverse panels van combinatietesten.

De website bevat een vooraankondiging voor het congres Advanced Clinical Nutrition 2011 dat op 2 en 3 september in het Kurhaus te Den Haag zal plaatsvinden.

Onder het kopje “lezingen” staat een lijstje van drie lezingen die dr. E.F. Vogelaar gehouden heeft op congressen in Parijs en Monaco. Zoals we eerder schreven, is Vogelaar verbonden aan de Benadir University in Mogadishu, maar zijn naam is niet terug te vinden onder de 82 medewerkers van deze Afrikaanse universiteit (zie NTtdK 2009, p. 2-3).

 

Het bedrijf Vital Cell Life

Via de website http://www.vital-cell-life.com/ kunnen vitaminen, mineralen, knoflookpillen en andersoortige voedingssupplementen worden aangeschaft. Vital Cell Life is een postorderbedrijf waar u terecht kunt voor werkelijk alles wat uw orthomoleculaire behandelaar maar zou kunnen verzinnen.

Wat wordt niet vergoed door Achmea?

De laboratoriumonderzoeken die Achmea niet vergoedt, werden aangevraagd door alternatieve artsen. De kosten van deze onderzoeken vallen niet onder de aanvullende polis voor alternatieve geneeswijzen. Alleen onderzoek aangevraagd door regulier werkende artsen wordt vergoed. Achmea heeft het contract met SMCR opgezegd. Patiënten krijgen nu zelf de rekening die tot een paar honderd, soms zelfs duizend euro kan oplopen. Achmea claimt dat SMCR wist dat de vergoedingen onterecht waren en wil alle onterecht betaalde declaraties vanaf 2007 terugvorderen.

 

Wat zegt directeur Emar Vogelaar er van?

De heer Vogelaar, die zowel directeur is van SMCR als ELN, zegt dat hij niet wist dat de laboratoriumonderzoeken alleen aangevraagd konden worden door huisartsen of specialisten. “Ik kan toch moeilijk alle polisvoorwaarden van de verzekeraars zelf nagaan”.

Toch wel! Als directeur van een medisch diagnostisch laboratorium mag van de heer Vogelaar, net als van elke Nederlander, worden verwacht dat hij zijn polisvoorwaarden kan en moet lezen en begrijpen. Een biochemicus die zich professor noemt moet dat zeker kunnen.

Declaraties voor onderzoeken aangevraagd door alternatieve genezers laten meeliften op een stroom van terechte declaraties is een koud kunstje. Het is goed dat Achmea een einde maakt aan deze wantoestand. Het zou wenselijk zijn als Achmea naast SMCR en ELN ook de laboratoriumkosten en de declaraties van vergelijkbare laboratoria, bijvoorbeeld Pro Health in Weert en van de alternatieve genezers zelf eens onder de loep nam.

 

Naschrift 16-02-2011

In De Telegraaf van 12-02-2011 staat een artikel met als titel “Minder geld voor alternatieve arts”. Dit is een vervolg op het artikel in De Telegraaf van woensdag 29 december 2010 “Achmea wil geld terug van ‘alternatieve’ onderzoeken”  dat hierboven is beschreven.

De koepelorganisatie van alternatieve artsen wil naar de rechter omdat ze vinden dat hun patiënten ten onrechte geen vergoeding uitgekeerd krijgen voor (veelal overbodig) laboratoriumonderzoek in het kader van alternatieve behandelingen. Een woordvoerder van Menzis betoogt dat alleen regulier werkende artsen het betreffende onderzoek aan kunnen vragen op kosten van de verzekering. Het College voor Zorgverzekeringen is het daar mee eens.

Titi Koolsbergen, natuurgeneeskundige en schrijfster van o.a. “Vechten met Gerechten tegen Candida en ME” en “Vechten met Gerechten tegen Hoofdpijn” is het daar dus niet mee eens. Zij beklaagt zich dat haar patiënten de kosten van aangevraagd laboratorium onderzoek nu zelf moeten betalen en dat de hoge kosten veel patiënten afschrikken. “Moet ik dan mijn vinger in de ochtendurine van een patiënt steken en daarvan proeven om vast te stellen of die aan diabetes lijdt, net als vroeger?” Nee, mevrouw Koolsbergen, uw patiënt moet naar een gewone huisarts, die kan de diagnose diabetes prima stellen, daar is geen alternatief behandelaar voor nodig.

 

Naschrift 2 april 2013

Op 2 maart 2011 heeft de rechtbank Utrecht geoordeeld dat de vordering van Zilveren Kruis moet worden afgewezen, op dit moment althans. De stukken waarvan Zilveren Kruis een afschrift vordert, maken onderdeel uit van een medisch dossier. Dat maakt dat een vordering tot afgifte of tot het verstrekken van kopieën van de documenten reeds op die grond niet zomaar kan worden toegewezen, vindt de rechtbank die daarom de incidentele vordering van Achmea/Zilveren Kruis afwijst.

Catherine de Jong

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 11 oktober 2019

Kwakzalver Tisscher blijkt in het BIG-register te staan. Met een Wob-verzoek hopen we erachter te komen hoe dat mogelijk is.

artikelen - 16 augustus 2014

Het Medisch Centrum Rhijnauwen (MCR) in Bunnik van de orthomoleculaire kwakzalvers Emar Vogelaar (klinisch chemicus) en Jacques Tisscher (reumatoloog), moet zorgverzekeraar Achmea 1,3 miljoen euro terug betalen.

artikelen - 01 juli 2014

In zijn persbericht van 27 mei 2014 noemde Pluut de uitspraak van de Amsterdamse rechter nog een ‘belangrijke overwinning’. Hij legde in dat bericht grote nadruk op de ons opgelegde rectificaties, maar vindt deze bij nadere beschouwing – net als de VtdK – van ondergeschikt belang en kennelijk in het niet vallen vergeleken met het afwijzen van vrijwel al zijn overige eisen.