Beroepsvereniging van psychiaters wijst kwakzalverij af

Beroepsvereniging van psychiaters wijst kwakzalverij af

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is de eerste
beroepsvereniging van medische specialisten die zich duidelijk uitspreekt tegen
kwakzalverij. In de nieuwsbrief van april dit jaar aan de leden schrijft het
bestuur van de NVvP namelijk het volgende:

“Van tijd tot tijd wordt de vereniging benaderd met kritische vragen
omtrent de inzet van ‘alternatieve therapieën’ door psychiaters. Leden hebben
het bestuur opgeroepen om geen accreditatie meer te verlenen aan
cursussen/symposia over alternatieve therapieën. Het bestuur geeft daaraan
gehoor. Daarnaast zal er in de kwaliteitsvisitatie aandacht zijn voor het
behandelen van patiënten middels alternatieve therapieën. Ook in de Beroepscode voor psychiaters worden alternatieve therapieën afgewezen. De Raad voor de
Beroepscode van de NVvP zal zich hierover buigen. Het verenigingsbestuur
adviseert haar leden om elkaar eerst aan te spreken op ‘alternatieve
praktijken’ alvorens verdere (publieke) stappen te ondernemen.”

De
Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is zeer te spreken over dit besluit van
de NVvP. Het geeft gehoor aan het verzoek van de VtdK, die begin
2012 een brief schreef aan het
NVvP-bestuur met het verzoek om geen accreditatiepunten meer te geven voor de
Integrale-Psychiatriecongressen van de Groningse GGZ-organisatie Lentis. Toch kende
de NVvP begin oktober vorig jaar nog accreditatiepunten toe aan het congres ‘Heel de mens‘ over Integrative Medicine
in Utrecht. De VtdK zal de NVvP daarom blijven wijzen op congressen en symposia
die niet als nascholing voor psychiaters erkend zouden moeten worden.

Enkele
psychiaters die lid zijn van de VtdK hebben de oproep in de laatste zin van het
nieuwsbericht van hun beroepsvereniging ter harte genomen. Zij hebben een brief
gestuurd aan psychiaters waarvan zij het vermoeden hebben dat deze kwakzalverij
bedrijven (Kwakzalvende psychiaters
krijgen naam
). In deze brief willen ze hun collegae er voor waarschuwen dat
ze het risico lopen geroyeerd te worden als lid van de NVvP of tuchtrechtelijk
gecorrigeerd te worden.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij