UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 05 februari 2012

Geen accreditatie voor Gronings Lentis-congres

Geef geen accreditatiepunten aan collega’s die naar vage Integrale Psychiatrie-congressen gaan van de Groningse GGZ-organisatie Lentis, luidt het verzoek van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Geen accreditatie voor Gronings Lentis-congres
De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) schrijft dit in een brief aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de beroepsvereniging van psychiaters. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben een vergelijkbaar schriftelijk verzoek gekregen.

Op 20 april vindt het 5e Lentis-congres Integrale Psychiatrie plaats. In folders staat vermeld dat accreditatie voor dit lustrumcongres Interconnectedness in Martiniplaza in Groningen is aangevraagd bij onder meer de NVvP en de NHG.

De Lentis-congressen over integrale psychiatrie zijn in het verleden geaccrediteerd als erkende nascholing voor leden van de NVvP. ‘Stop met het uithollen van het waardevolle accreditatiesysteem door congressen als dit te honoreren’, schrijft Catherine de Jong, voorzitter van de VtdK in haar brief.

Van de zes plenaire sprekers zijn er twee afkomstig uit het alternatief angehauchte Lentis zelf. Verder figureren op het congres Andrew Weil, Rupert Sheldrake en Lama Rinpoche, personen met uitgesproken kwakzalverideeën, beargumenteert De Jong haar verzoek. De Amerikaanse arts Andrew Weil is een berucht vitaminepusher die op zijn website een dieet propageert ter bestrijding van ‘ontstekingsziekten’ als Alzheimer en Parkinson. Bioloog Rupert Sheldrake gelooft niet alleen in door hem bedachte morfogenetische velden waarmee bewustzijn over de aardbol wordt verzonden, hij gelooft ook in paranormaal begaafde dieren.

De in Nepal geboren Lama Zopa Rinpoche, die meent gereïncarneerd te zijn, is spiritueel leider van een in de VS gevestigde wereldvredeorganisatie, de Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (Portland, Oregon). Voor zover bekend heeft de boeddhistische monnik geen opleiding in geneeskunde of psychiatrie. Het is overigens de vraag of Rinpoche in april naar Groningen kan komen, de monnik is herstellende van een zwaar herseninfarct.

Lentis lijkt het spoor bijster, schrijft De Jong. ‘Hoe is anders uit te leggen dat magnetiseuse Martine Busch van het parapsychologische Van Praag Instituut een workshop voor verpleegkundigen kan houden over haar Therapeutic Touch (TT)-theorie over het ‘zelfhelende vermogen’ van patiënten. Accrediteren van dit lustrumcongres is daarom een brug te ver’, vindt VtdK-voorzitter De Jong.

Medici moeten jaarlijks veertig accreditatiepunten verzamelen. Bij de vijfjaarlijkse herregistratie als huisarts of specialist moeten voldoende bewijzen (200 punten) worden overlegd van bijscholing en congresbezoek. Een congresdag met gemiddeld vijf effectieve uren bijscholing, zoals de inzet is van het Lentis-congres, levert vijf accreditatiepunten op.

De artsenvereniging KNMG heeft een beoordelingskader geformuleerd voor accreditatie. Een paar criteria uit een twee paginalange lijst:

  • De inhoud van het programma is conform de door het specialisme aanvaarde wetenschappelijke standaard. De inhoud van programma’s is conform de door het beoordelende specialisme algemeen aanvaarde inzichten m.b.t. een adequate beroepsuitoefening. Relevante (wetenschappelijke) standaarden en/of richtlijnen (NHG) worden bij het onderwijs betrokken.
  • Aan deelnemers wordt uitsluitend objectieve informatie verstrekt.

Het komende Lentis-congres in Groningen voldoet niet aan deze criteria.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 oktober 2023

Opnieuw accreditatiepunten voor een PRI-congres van Ingeborg Bosch, het moet niet gekker worden.

artikelen - 30 juli 2022

De verloskundigenvereniging KNOV wees haar accreditatieaanvraag af, kruidentherapeut Gerry Boots maakt er desondanks reclame mee voor haar cursus.

artikelen - 27 december 2020

Ingrid Stoop, uitvindster van de ‘MatriXmethode’, noemt zich een ‘soort dokter’ voor psychische problemen. De methode is een hersenspinsel.