• search
    Toon filter

Filter behandelwijzen

search
behandelwijzen - 20 november 2001

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft met instemming gereageerd op de uitspraak in kort geding van de Farmabedrijven voor homeopathie tegen de minister van VWS. De registratieprocedure van homeopathica, zoals deze in 1995 werd ingezet, behelst naar onze mening het ‘reguleren van flauwekul’ en is als zodanig voor het publiek al verwarrend genoeg. Het publiek […]

behandelwijzen - 20 november 2001

Door de rechterlijke uitspraak in het kort geding dat de gezamenlijke fabrikanten van homeopathische middelen hebben aangespannen tegen de staat is de minister niet verplicht om, zoals de homeopaten hadden geëist, de termijn waarbinnen homeopathische middelen moeten zijn geregistreerd te verlengen. Een aantal jaren geleden is er een Europese richtlijn uitgevaardigd die registratie van homeopatica […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

In Nederland moeten geneesmiddelen geregistreerd zijn voor ze op de markt mogen worden gebracht. Dit houdt in dat aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bewijzen moeten zijn overlegd van de veiligheid, de kwaliteit en de werkzaamheid van het middel. Mede door deze strenge eisen, die ook in meerdere of mindere mate in andere landen […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

De pdf van Genezen is het woord niet, met de hele Top Twintig en fraaie illustraties is op de site van Skepsis down te loaden,en trouwens ook als boekje nog verkrijgbaar. (±1928-heden; prakt. 1953-±1994) ‘Bij dubbelblind onderzoek van ratten werd de werking van wildemanskruid (pulsatilla D30) op de ovaria van ratten vastgesteld.’ HPJA Maas tijdens […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

Tot nu toe is de enige manier om in de geneeskunde tot betrouwbare uitspraken te komen over de werkzaamheid van een therapie ‘placebo-gecontroleerd onderzoek’. Dit houdt in dat een aantal patiënten, die ten aanzien van enige relevante criteria goed vergelijkbaar zijn, in twee groepen wordt verdeeld. De ene groep wordt behandeld met het te testen […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

Niet alleen wil hij weten welke klacht de reden van het consult is, maar ook wanneer de klacht meestal optreedt, welke omstandigheden tot verergering, vermindering of verdwijnen van de klacht leiden en hoe de patiënt erop reageert. Verder vraagt hij naar algemene dingen als slaap, ontlasting, urinelozing, stemming, menstruatiepatroon, eetlust e.d. Bovendien is hij geïnteresseerd […]