• search
    Toon filter

Filter behandelwijzen

search
behandelwijzen - 20 november 2001

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft met instemming gereageerd op de uitspraak in kort geding van de Farmabedrijven voor homeopathie tegen de minister van VWS. De registratieprocedure van homeopathica, zoals deze in 1995 werd ingezet, behelst naar onze mening het ‘reguleren van flauwekul’ en is als zodanig voor het publiek al verwarrend genoeg. Het publiek […]

behandelwijzen - 20 november 2001

Door de rechterlijke uitspraak in het kort geding dat de gezamenlijke fabrikanten van homeopathische middelen hebben aangespannen tegen de staat is de minister niet verplicht om, zoals de homeopaten hadden geëist, de termijn waarbinnen homeopathische middelen moeten zijn geregistreerd te verlengen. Een aantal jaren geleden is er een Europese richtlijn uitgevaardigd die registratie van homeopatica […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

In juridische zin zijn homeopathische middelen te beschouwen als geneesmiddelen vanwege het simpele feit dat ze worden aangeboden ter genezing van ziekte en onwel voelen.

behandelwijzen - 29 mei 2001

De pdf van Genezen is het woord niet, met de hele Top Twintig en fraaie illustraties is op de site van Skepsis down te loaden,en trouwens ook als boekje nog verkrijgbaar. (±1928-heden; prakt. 1953-±1994) ‘Bij dubbelblind onderzoek van ratten werd de werking van wildemanskruid (pulsatilla D30) op de ovaria van ratten vastgesteld.’ HPJA Maas tijdens […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

Homeopaten laten geen gelegenheid voorbijgaan om te betogen dat nu zo langzamerhand wel wetenschappelijk is aangetoond dat homeopathie werkt. Alleen hóe precies zou nog onbekend zijn. Wat is hier nu eigenlijk van waar?

behandelwijzen - 29 mei 2001

Wie tegenwoordig een homeopathisch spreekuur bezoekt wordt getroffen door de grote belangstelling die de genezer aan de dag legt voor schijnbaar volstrekt irrelevante informatie.