• search
    Toon filter

Filter behandelwijzen

search
behandelwijzen - 29 mei 2001

Tot nu toe is de enige manier om in de geneeskunde tot betrouwbare uitspraken te komen over de werkzaamheid van een therapie ‘placebo-gecontroleerd onderzoek’. Dit houdt in dat een aantal patiënten, die ten aanzien van enige relevante criteria goed vergelijkbaar zijn, in twee groepen wordt verdeeld. De ene groep wordt behandeld met het te testen […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

De homeopathische leer is gebaseerd op drie, volgens huidige inzichten onzinnige veronderstellingen die Hahnemann als ‘natuurwetten’ poneerde. Ten eerste:Spontane ziekten berusten op een verstoring van de in de mens veronderstelde ‘levenskracht’, een immaterieel beginsel dat verantwoordelijk is voor het harmonisch functioneren van alle delen van het lichaam. Geneesmiddelen veroorzaken ook ziekten, maar die verdwijnen weer […]

behandelwijzen - 28 mei 2001

Het begint al met een opsomming van mogelijke oorzaken van MS, overgenomen uit What doctors don’t tell you van Lynne McTaggart, die de patiënten duidelijk moet maken dat ze de ziekte wellicht aan zichzelf te wijten hebben: vetrijke voeding, overmatig gebruik van antibiotica, de anticonceptiepil, vaccinaties, amalgaamvullingen, elektromagnetische straling en ga zo maar door. De […]

behandelwijzen - 28 mei 2001

Tot grote ergernis van de VtdK bestaat er sinds eind jaren zestig aan de VU in Amsterdam, ondanks veel weerstand binnen en buiten de medische faculteit, een privaatdocentschap homeopathie. De docent is aangesteld door de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN), een belangenvereniging van leken die de homeopathie willen bevorderen. Tot voor kort werd deze functie […]

behandelwijzen - 28 mei 2001

De conclusie was toen dat van homeopathie geen werkzaamheid is aangetoond die uitgaat boven het placebo-effect. De homeopaten weten echter van geen ophouden en gaan maar door met geldverslindend onderzoek. In het huidige overzicht zijn alleen gerandomiseerde, dubbelblinde studies opgenomen die verschenen zijn in tijdschriften met een onafhankelijk beoordelingssysteem (‘peer review’). Verder werden de resultaten […]