Beroepsvereniging van psychiaters wijst kwakzalverij af

Acties van de Vereniging tegen de Kwakzalverij hebben succes!
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 10 mei 2013 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is de eerste beroepsvereniging van medische specialisten die zich duidelijk uitspreekt tegen kwakzalverij. In de nieuwsbrief van april dit jaar aan de leden schrijft het bestuur van de NVvP namelijk het volgende:

"Van tijd tot tijd wordt de vereniging benaderd met kritische vragen omtrent de inzet van ‘alternatieve therapieën’ door psychiaters. Leden hebben het bestuur opgeroepen om geen accreditatie meer te verlenen aan cursussen/symposia over alternatieve therapieën. Het bestuur geeft daaraan gehoor. Daarnaast zal er in de kwaliteitsvisitatie aandacht zijn voor het behandelen van patiënten middels alternatieve therapieën. Ook in de Beroepscode voor psychiaters worden alternatieve therapieën afgewezen. De Raad voor de Beroepscode van de NVvP zal zich hierover buigen. Het verenigingsbestuur adviseert haar leden om elkaar eerst aan te spreken op ‘alternatieve praktijken’ alvorens verdere (publieke) stappen te ondernemen."

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is zeer te spreken over dit besluit van de NVvP. Het geeft gehoor aan het verzoek van de VtdK, die begin 2012 een brief schreef aan het NVvP-bestuur met het verzoek om geen accreditatiepunten meer te geven voor de Integrale-Psychiatriecongressen van de Groningse GGZ-organisatie Lentis. Toch kende de NVvP begin oktober vorig jaar nog accreditatiepunten toe aan het congres ‘Heel de mens‘ over Integrative Medicine in Utrecht. De VtdK zal de NVvP daarom blijven wijzen op congressen en symposia die niet als nascholing voor psychiaters erkend zouden moeten worden.

Enkele psychiaters die lid zijn van de VtdK hebben de oproep in de laatste zin van het nieuwsbericht van hun beroepsvereniging ter harte genomen. Zij hebben een brief gestuurd aan psychiaters waarvan zij het vermoeden hebben dat deze kwakzalverij bedrijven (Kwakzalvende psychiaters krijgen naam). In deze brief willen ze hun collegae er voor waarschuwen dat ze het risico lopen geroyeerd te worden als lid van de NVvP of tuchtrechtelijk gecorrigeerd te worden.

Lees ook