UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Gezocht op tag: onderwijs

page - 13 maart 2006

Van een lid van onze vereniging ontvingen wij onderstaande e-mail. Zijn opmerkingen over onderwijs en alternatieve behandelwijzen zijn ons uit het hart gegrepen.

tijdschrift - 24 mei 2002

Actieblad januari 2002 jaargang 113, nr.1.

tijdschrift - 24 mei 2002

Actieblad januari 2002 jaargang 113, nr.1.

artikelen - 05 maart 2002

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft met onze grote verontrusting kennis genomen van over een door de Algemene Vergadering van Verplegenden en Verzorgenden (AVVV) verleende subsidie aan de Werkgroep Complementaire Zorg Verpleegkundigen (WCZ) met het expliciete doel om een ‘op de praktijk gerichte opleiding Complementaire Zorg’ te ontwikkelen (bericht inZorgkrant, 10 december 2001). De AVVV […]

page - 22 augustus 2001

Beknopte geschiedenis van de kwakzalverij in Nederland ( 2 uur) Epidemiologie: omvang van het gebruik gedifferentieerd naar ziektebeelden (kanker, hart- en vaatziekten, MS, huis tuin en keuken ziektes etc) (1 uur) Overzicht van alternatieve behandelwijzen die momenteel worden toegepast (inclusief functional foods en voedingssupplementen) (2 uur) Risico’s van alternatieve behandelwijzen (1 uur) Gezondheidsrechtelijke aspecten, wet […]

page - 22 augustus 2001

Symposium Felix Meritis, Amsterdam, 13 Oktober 2001. Een verslag. Alternatieve (of complementaire) behandelwijzen passen niet in evidence-based genees- en verpleegkunde en worden dan ook niet aan a.s. artsen en verpleegkundigen onderwezen. Deze situatie is blijven bestaan ondanks toenemende emancipatie van alternatieve behandelwijzen bij het publiek vanaf de jaren zeventig. Het in de opleidingen ontbreken van […]

page - 21 augustus 2001

Symposium Felix Meritis, Amsterdam, 13 oktober 2001: 14.00 – 14.30 ‘De kwantitatieve ontwikkeling van de alterna­tieve geneeskunde in ons land sinds 1975.’ C.N.M.Renckens, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij 14.30 – 14.40 Discussie 14.40 – 15.10 ‘Wat moet de plaats zijn van het onderwerp alternatieve behandelmethoden in de medische studie?’Prof.dr. R.A.P. Koene, emeritus hoogleraar nefrologie Nijmegen […]

page - 21 augustus 2001

Vervuiling of verrijking? Alternatieve en complementaire behandelwijzen in het medisch en verpleegkundig onderwijs. Alternatieve of complementaire behandelwijzen zoals ze tegenwoordig ook wel eufemistisch genoemd worden, kenmerken zich door het feit dat de aannames niet stroken met algemeen aanvaarde kennis over ziekte en gezondheid en dat er geen gegevens voorhanden zijn over effectiviteit en veiligheid. Het […]

tijdschrift - 29 mei 2001

Actieblad februari 2000, jaargang 111 nr. 1. Op 19 november 1998 werd door de medische faculteitsvereniging van de UVA, de MFAS, een middag georganiseerd over alternatieve geneeswijzen, een ’thema, dat in het curriculum wat onderbelicht is’. Er waren vier inleiders uitgenodigd, terwijl uw voorzitter als kritikus mocht optreden. De fine fleur van het alternatief genezen […]