UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Onderwijs aan medisch studenten en alternatieve behandelwijzen

‘Zeer geachte redactie,
Ten eerste hartelijk dank voor de (studiebeursvriendelijke) mogelijkheid van het lidmaatschap voor geneeskunde studenten en de heldere uiteenzetting van informatie over en tegen de kwakzalverij. Voorts van harte gefeliciteerd met het 125-jarige bestaan van de vereniging.
Met lede ogen zie ik aan dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan kwakzalverij in het geneeskundig curriculum en dat studenten en jaargenoten waarmee ik samenwerk soms verbazingwekkend lichtvoetig de kwakzalverij accepteren als onderdeel van de huidige geneeskunde.
Natuurlijk kan het geen kwaad om op de hoogte gesteld te worden van de bestaande kwakzalverij, echter dit onderwijs wordt gewoonlijk gegeven door artsen uit het alternatieve circuit. Of door artsen die voorstander zijn van de praktiserende kwakzalvers.
Binnen de studentenvereniging bestaat er zelfs een commissie ter promotie van de alternatieve ‘geneeskunde’. Het valt mij tevens op dat de VTDK nauwelijks bekendheid geniet onder studenten geneeskunde.
Mijn vraag aan de vereniging is dan ook of deze wel eens door een medische faculteit of studievereniging is benaderd voor het geven van onderwijs (bv een gastcollege of lezing)? Het lijkt mij een logische keus om van de VTDK onderwijs te krijgen over kwakzalverij met het doel op de hoogte te blijven van het alternatieve circuit en dit met een kritische en wetenschappelijke blik te beoordelen en/of veroordelen.
Misschien is het een idee om studieverenigingen informatie te zenden of een link naar de Vereniging Tegen De Kwakzalverij te plaatsen op hun internetsites? Ik hoop dat er meer studenten kennis nemen van de Vereniging Tegen de Kwakzalverij en dat zij door gedegen wetenschappelijke vorming een meer kritische houding aan kunnen nemen dan nu het geval is.’
B.P.

Antwoord webredactie
Hartelijk dank voor uw bericht en uw steunbetuiging.
Ook wij vinden dat er te weinig aandacht is in het onderwijs voor een kritische kijk op de alternatieve behandelwijzen. Wij proberen daar zoveel mogelijk aan te doen, maar zijn afhankelijk van de ruimte die curriculumcommissies hiervoor willen besteden. We geven natuurlijk wel geregeld voordrachten op uitnodiging van studenten/faculteitsverenigingen, maar het blijft een beetje kruimelwerk.
Op het moment zijn we betrokken bij een veelbelovend initiatief in UMC Nijmegen waar een keuzeblok van 4 weken voor studenten over (en dus niet in) alternatieve behandelwijzen in voorbereiding is met voor het merendeel voldoende kritische docenten. Dit blok zal nog dit jaar gegeven worden. Hopelijk wordt dit een eerste stap naar meer gestructureerd onderwijs over dit onderwerp in Nijmegen. Misschien kan het zelfs als voorbeeld dienen voor een aanpak aan de andere medische faculteiten.
Uw suggestie om links te plaatsen op websites van studieverenigingen leek ons een goede en die vraag hebben we dan ook meteen aan alle betreffende websites gesteld.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij