UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 05 maart 2002

Toekenning subsidie voor cursus “complementaire” zorg..

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft met onze grote verontrusting kennis genomen van over een door de Algemene Vergadering van Verplegenden en Verzorgenden (AVVV) verleende subsidie aan de Werkgroep Complementaire Zorg Verpleegkundigen (WCZ) met het expliciete doel om een ‘op de praktijk gerichte opleiding Complementaire Zorg’ te ontwikkelen (bericht inZorgkrant, 10 december 2001). De AVVV […]

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft met onze grote verontrusting kennis genomen van over een door de Algemene Vergadering van Verplegenden en Verzorgenden (AVVV) verleende subsidie aan de Werkgroep Complementaire Zorg Verpleegkundigen (WCZ) met het expliciete doel om een ‘op de praktijk gerichte opleiding Complementaire Zorg’ te ontwikkelen (bericht inZorgkrant, 10 december 2001). De AVVV is een organisatie die zijn financiële middelen grotendeels van het ministerie van VWS ontvangt. De VtdK kijkt al geruime met argusogen naar de activiteiten van de door de AVVV als lid geaccepteerde WCZ, die nauw aansluiting zoekt bij het Van Praag Instituut Utrecht (waar paranormale cursussen worden gegeven) en de Hogeschool Holland te Diemen, waar een ‘post-HBO opleiding Complementaire Zorg’ bestaat, alsook naar de verontrustende penetratie van allerlei alternatieve stromingen in het onderwijs aan HBO-V’s elders in het land.

De VtdK staat beslist positief tegenover het streven van verpleegkundigen om zich verder te specialiseren en professionaliseren, maar dat dient steeds binnen het primaat van de reguliere medische wetenschap te geschieden. Als de patiënt naast zijn reguliere zorg allerlei vreemdsoortige ‘zorg’ krijgt aangeboden, die allerminst past binnen het kader van de reguliere zorg dan ontstaat verwarring bij de patiënt en ontstaat een bron van conflicten tussen verpleegkundigen en artsen. Als u denkt dat het met die ‘vreemdsoortigheid’ wel meevalt, dan verwijzen wij u graag naar de website van de WCZ: www.complementairezorg.nl, waar te lezen valt over de waarde van reflexologie, het nut van homeopathische Bachbloesem-remedies, het corrigeren van energievelden mbv Therapeutic Touch (= paranormale therapie), het inwijdingsritueel van de Reiki-meester, waarbij hij/zij zijn innerlijke genezingskanaal opent, over antroposofische aanwending van warmte en koude en over voedings-supplementen.

Naar de mening van de VtdK gaat er van het apart subsidiëren van dit soort wezensvreemde en schadelijke elementen in het onderwijs van verpleegkundigen een zeer fout signaal uit. Het bestuur heeft zich over deze affaire gewend tot de minister met het verzoek de AVVV hier tot de orde te roepen en de subsidie ongedaan te maken. De minister is ook verzocht om de onderwijs-inspectie opdracht te geven het onderwijs inzake Alternatieve Geneeswijzen aan de HBOV’s kritisch te bekijken. Tevens zal het bestuur zich in een open brief in het Tijdschrift voor Ziekenverpleging TVZ richten tot de hoogleraren verplegingswetenschappen met de oproep om stelling te nemen tegen deze dreigende verwording van het verpleegkundig beroep.

Ten vervolge op de brief aan minister Borst over de subsidie aan de WCZ.

Op 16 januari 2002 ontving de Vereniging het antwoord van de minister, die via drs. N. Oudendijk liet weten, op de hoogte te zijn van de door de AVVV verstrekte subsidie. Deze subsidie, aldus VWS, is specifiek bedoeld om “op korte termijn belangrijke impulsen te geven aan de beroepsinhoudelijke ontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden”. Het opzetten van een opleiding Complementaire Zorg past daar prima in, want “samenwerking tussen de alternatieve sector en de reguliere sector is in het belang van de patiënt en verdient ondersteuning”. De minister zal de AVVV dus niet vragen de subsidie ongedaan te maken.

De Vereniging was zwaar teleurgesteld over deze polariserende stellingname van de minister en vroeg zich in gemoede af hoe deze te rijmen is met door haar in de Kamer gedane uitspraken, dat de Inspectie krachtiger moet gaan optreden tegen kwakzalvers. Eerst kwakzalvers met overheidssubsidie opleiden om ze daarna krachtig te laten controleren door de Inspectie: wie het begrijpt mag het zeggen!

Verwonderd over de inhoud van de brief heeft de Vereniging daarom toch nog eens gesondeerd of in dit ambtelijk schrijven werkelijk het standpunt van mevouw Borst werd verwoord. In een, nu wel van haar eigen hand afkomstig, aanvullend schrijven d.d. 28 februari 2002 liet de minister gelukkig een ander geluid horen. Zij stelde op de hoogte te zijn van de eenmalige projectsubsidie van de AVVV aan de Werkgroep Complementaire Zorg, een keuze die binnen de beslissingsbevoegdheid valt van de AVVV. Maar, hoewel de minister ‘niet gelukkig is met het besteden van subsidiegeld aan de door ons genoemde “behandelingen”, wil ze het er – gezien de eenmaligheid ervan – verder bij laten’. Het betrof ook slechts 0,5% van de aan het AVVV verleende subsidie.Over de wenselijkheid van ‘samenwerking tussen alternatief en regulier’ stelde ze te bedoelen dat alternatieve behandelaars hun patienten niet mogen weghouden bij de reguliere hulpverlening.

De Vereniging is met dit schrijven grotendeels gerustgesteld voor wat betreft de opvattingen van VWS op dit punt, maar vernam recent dat nu ook de werkgroep antroposofische verpleegkunde subsidie heeft ontvangen van de AVVV. Daar gaat uw belastinggeld al weer…

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 29 oktober 2013

Inhoud Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij – Jaargang 124, 2013, 3 * Jaarvergadering 2013 (pag. 1)* Shortlist kandidaten Meester Kackadorisprijs 2013 (pag. 2)* Niet-reguliere behandelwijzen, een valkuil voor de ggz (pag. 7)* Ministerie VWS erkent alternatieve zorg (pag. 14)* In memoriam H.G.M. Rooijmans (1937-2013) (pag. 17)* Leuke weetjes. Over de bordjes van de Amsterdamse Hortus […]

behandelwijzen - 06 juni 2013

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is op verzoek van de minister van VWS druk doende om te omschrijven welke vormen van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de toekomst nog vergoed zullen worden.

tijdschrift - 07 mei 2013

Inhoudsopgave Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij – Jaargang 124, 2013, 1 Btw op kwakzalverij, alweer een mijlpaal – Cees Renckens (pag. 1-3) Neuropsyrurgie®, behandelen op basis van Kosmogenetica® – Ronald van den Berg (pag. 4-6) Crowdfunding voor de kwakzalver – Cees Renckens (pag. 7-8) Kort – Cees Renckens (pag. 9-10) Chiropractor Molina eindelijk wegens titelfraude […]