UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 29 maart 2006

Wie is hier gek? Healing-praktijken in een GGz

Binnen de Vereniging tegen de Kwakzalverij is ernstige verontrusting gerezen over de plannen van de psychiater Hoenders, die aan de GGz Winschoten verbonden is. Een interview met hem in Psy (11 november 2005) gaf een onthutsend beeld van zijn ideeën en voornemens. Hoenders verkeerde in 2004 reeds in een dubieus gezelschap van spirituele oosterse genezers, […]

Binnen de Vereniging tegen de Kwakzalverij is ernstige verontrusting gerezen over de plannen van de psychiater Hoenders, die aan de GGz Winschoten verbonden is. Een interview met hem in Psy (11 november 2005) gaf een onthutsend beeld van zijn ideeën en voornemens.

Hoenders verkeerde in 2004 reeds in een dubieus gezelschap van spirituele oosterse genezers, lama’s, antroposofen, iriscopisten, Tibetaanse genezers en acupuncturisten (zie hier) en sindsdien is het er bij hem kennelijk niet beter op geworden.

Uit het interview komt Hoenders naar voren als iemand, die het maar vreemd vindt dat dokters geen belangstelling tonen voor het stromen van de universele levensenergie, een inzicht dat immers op de ideeën van Einstein gebaseerd is. Uit het interview blijkt ook dat hij alleen maar wegens de verwachte oppositie afziet van het aanbieden van ‘distant healing’ en reiki, beide volstrekt absurde manieren van ‘genezing’. Hij zou het liefst direct beginnen. De VtdK acht het ten enenmale ontoelaatbaar patiënten die het ten gevolge van hun angsten en/of depressiviteit toch al moeilijk genoeg hebben, wijs te maken dat zij kunnen profiteren van bovennatuurlijke krachten zoals dat bij de zogenaamde ‘healings’  zou geschieden. Hoe bewerkstelligt men vervolgens dat een dergelijke patiënt wordt afgeschermd van verpleegkundigen of andere artsen, die natuurlijk hun lachen niet kunnen houden als deze beweert dat de healing zo goed helpt? Zoiets is praktisch onmogelijk.

Ook het aangekondigde literatuuronderzoek naar alternatieve geneeswijzen is een signaal dat Hoenders van mening is dat de reguliere geneeskunde een onvoldoende open, c.q. gretig systeem is, dat op grond van allerlei vooroordelen allerlei nuttige therapieën veronachtzaamt. Hij beledigt daarmee impliciet zijn collega’s en zijn opleiders en gaat ook nog eens voorbij aan het feit dat veel van die behandelwijzen ook niet eens inpasbaar zijn in het zo succesvolle biomedische model van de huidige geneeskunde. Hoenders wil naar de homeopathie kijken, maar afwezige moleculen kunnen geen biologische effecten sorteren en de grootste verdienste van de acupunctuur is dat zij een aantal punten op het menselijk lichaam heeft beschreven waarin kennelijk zonder al te veel risico naalden kunnen worden gestoken. En zo kunnen wij doorgaan.

Psychiatrie is een moeilijk vak en de behandelingsresultaten zijn – zoals overigens in de gehele geneeskunde – niet altijd bevredigend, terwijl het leed zeer groot kan zijn. Toch mag dit nooit een vrijbrief zijn om deze patiëntencategorie bloot te stellen aan onzinnige behandelwijzen, zelfs niet in experimenteel verband. De Vereniging heeft van zijn zorgen blijk gegeven in een ingezonden brief in Psy en in een brief aan de leiding van de Winschoter GGz.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

page - 14 december 2019

Kwetsbare mensen zoeken soms hun toevlucht tot psychokwakzalvers en dat kan fatale gevolgen hebben. Wat wordt daartegen gedaan?

artikelen - 12 oktober 2019

Een man uit Oudewater overleed na gebruik van ayahuasca. De politie heeft drie mensen opgepakt.

artikelen - 26 juni 2019

Museum Volkenkunde komt in juli met de tentoonstelling Helende Kracht. Kwakzalvers krijgen ruim baan, wetenschappelijk weerwoord ontbreekt.