UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 03 november 2017

Welke zorgverzekeraar scheidt reguliere geneeswijzen van kwakzalverij?

Welke zorgverzekeraars vermengen kwakzalverij met reguliere behandelwijzen? Een overzicht van Avéro tot Z&Z.

Welke zorgverzekeraar scheidt reguliere geneeswijzen van kwakzalverij?

Foto: Youtube.com

Voor het eind van het jaar kan iedereen weer van verzekeraar wisselen. Vierentachtig procent van de polishouders sluit een aanvullende verzekering af. Komiek Arjen Lubach snapt niet waarom reguliere geneeswijzen en alternatieve geneeswijzen vaak bij elkaar in het zorgpakket zitten. Dat moet niet, liet hij begin oktober weten in zijn programma Zondag met Lubach. De Vereniging tegen de Kwakzalverij steunt hem hierin.

Leden van de vereniging hebben hun zorgverzekeraar gevraagd in een ‘Lubach- brief’: ‘wanneer gaat u een aanvullende polis aanbieden zonder alternatieve behandelingen erin? Zou u mij uitleg kunnen geven over uw beleid hierin.’  De verzekeringsmarkt is grotendeels in handen van een beperkt aantal concerns. Leden stuurden ons de antwoorden van hun zorgverzekeraar. Ze staan hieronder in alfabetische volgorde, als hulpje bij het afsluiten van een polis zonder kwakzalverij.

Avéro Achmea
CZ
FBTO
National Academic
OHRA
ONVZ
UMC Zorgverzekering
Univé
VGZ voor de Zorg/IZZ
VvAA
Zilveren Kruis Achmea
Zorg en Zekerheid (Z&Z)

Avéro Achmea

“Er is een aanvullende verzekering zonder vergoeding voor alternatieve behandelingen. Het gaat om de aanvullende verzekering INTRO. Een groot aantal Avéro-verzekerden maakt gebruik van alternatieve geneeswijzen. Voor bijna 40 % van onze klanten is het een belangrijke vergoeding in de aanvullende verzekering. Daarom hebben wij in een aantal aanvullende verzekeringen een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen opgenomen. We spelen daarmee in op klantbehoeftes waarin de basisverzekering niet voorziet. Deze vergoeding blijft ook in 2018.

We stellen voorwaarden voor vergoeding. We vergoeden alleen alternatieve zorg als deze geleverd is door een zorgverlener die is aangesloten bij een beroepsvereniging. En die erkend is door Avéro Achmea. Lidmaatschap van een beroepsvereniging vinden wij belangrijk om grip te houden op de kwaliteit van zorg. Avéro Achmea stelt criteria aan beroepsverenigingen (o.a. regeling klachten en geschillen, bescherming privacy, landelijke dekking, diploma medische basiskennis). Daarnaast moet de behandeling vallen onder het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging in het overzicht is opgenomen. De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten als homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel geregistreerd staan in de database waarin alle geneesmiddelen staan die verkrijgbaar zijn via de apotheek. Tenslotte is voor een vergoeding van homeopathische of antroposofische geneesmiddelen een recept nodig van een arts. Alleen dan wordt het vergoed.”

CZ

“Op dit moment bieden wij één aanvullende verzekering zonder vergoeding voor alternatieve zorg aan: de aanvullende verzekering Start. Een belangrijk uitgangspunt voor de samenstelling van onze aanvullende verzekeringen, is wat onze verzekerden willen. Een grote groep verzekerden heeft behoefte aan een vergoeding voor alternatieve en psychosociale zorg en daarom hebben wij die vergoeding opgenomen in onze aanvullende verzekeringen. Deze zorg is inderdaad niet wetenschappelijk bewezen, maar dat suggereren wij ook niet. Wij zien er op toe dat de zorg voor onze verzekerden veilig en toegankelijk is, dat er goed met patiënten wordt omgegaan en dat er een klachtenprocedure voor verzekerden is opgesteld. Dit doen wij door alleen zorg te vergoeden van zorgverleners die zijn aangesloten bij een door ons erkende beroepsvereniging.”

FBTO

“Bij ons kun je kiezen uit losse modules, we hebben geen overvolle pakketten met vergoedingen waar u geen gebruik van maakt. Wij hebben een aparte module voor alternatieve geneeswijze. Alternatieve geneeswijze wordt niet vergoed uit de basisverzekering oftewel de reguliere geneeswijze. Uit de aanvullende module Alternatieve Geneeswijzen vergoeden wij volgens de voorwaarden alternatieve geneeswijzen. Het is aan een ieder zelf om ervoor te kiezen om deze module wel of niet aan te zetten. U vindt alternatieve geneeswijze kwakzalverij? Dat is uw mening en dat respecteer ik. Echter, niet iedereen heeft dezelfde mening. Ik hoop dat u dat respecteert. Mensen die wel in alternatieve geneeswijze de juiste zorg vinden, kiezen ervoor om de module aan te zetten en betalen hier premie voor. U kiest ervoor om deze module niet aan te zetten en betaalt hier ook geen premie voor.”

National Academic (studentenverzekering, valt onder VGZ)

“Het wel of niet aanbieden van alternatieve geneeswijzen of andere dekkingen in aanvullende pakketten laten wij sterk afhangen van de wens van onze verzekerden. Wanneer blijkt dat daar behoefte aan is nemen wij deze op in onze aanvullende pakketten. Wel letten wij daarbij scherp op de kwaliteit van de alternatieve zorgverlener. Wij stellen daarbij de eis dat zij aangesloten zijn bij een koepelorganisatie die de kwaliteit, certificering en betrouwbaarheid binnen de alternatieve zorg controleert en waarborgt. Pas dan zijn zij te vinden in onze Zorgzoeker. Wij zien voorlopig geen aanleiding om dit aan te passen.”

OHRA

“OHRA heeft vier aanvullende verzekeringen. Daarvan heeft een aanvullende verzekering, namelijk de OHRA Sterk, geen vergoeding voor alternatieve zorg. Omdat voor alternatieve geneeswijzen geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van een geneeskundige effectiviteit is geleverd, is deze zorg niet opgenomen in de basisverzekering. Aanvullende verzekeringen worden samengesteld door zorgverzekeraars zelf. Die kijken bij de samenstelling naar de behoefte van de klant. Uit marktonderzoek is gebleken dat de klant behoefte heeft aan vergoeding van alternatieve zorg. Door deze klantbehoefte hebben wij deze zorg opgenomen in onze aanvullende verzekeringen.”

ONVZ

“De aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Het is aan een verzekerde om zelf de vrije keuze te maken. Alternatieve geneeswijzen zijn onderzoeken en behandelingen waarvan de werking (nog) niet wetenschappelijk is vastgesteld. Een verzekerde moet zelf kunnen beslissen wat voor zorg hij/zij neemt. Wij maken geen aparte verzekeringen voor alternatieve geneeswijzen, net zo min als dat wij dat voor andere zorgsoorten doen.

Er zijn verzekerden die liever naar een acupuncturist gaan dan naar de fysiotherapeut. Zij betalen ook mee aan de behandeling van fysiotherapie voor iemand die daar voor kiest. Op die manier betalen wij met zijn allen de kosten van de aanvullende verzekering, maar behoudt iedereen de vrije keuze in de behandeling. In de reguliere zorg worden door de overheid opleidingseisen gesteld aan bepaalde beroepsgroepen. Therapeuten en behandelaren in de alternatieve zorg zijn vanuit wet- en regelgeving niet verplicht om een bepaalde opleiding te doen of een bepaald opleidingsniveau te behalen. ONVZ/VvAA vindt het belangrijk dat ze een bepaald minimum opleidingsniveau hebben.

Vanaf 1 januari 2017 heeft ONVZ/VvAA een opleidingseis toegevoegd aan de eisen voor beroepsorganisaties; de PLATO-eisen. Ook eisen wij dat een behandelaar die niet staat geregistreerd als arts, is aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie.”

UMC Zorgverzekering (onderdeel van VGZ)

“Een van onze uitgangspunten is een royaal pakket tegen een aantrekkelijke premie. Dit houdt in dat we geen aanvullend pakket aanbieden zonder vergoedingen voor alternatieve zorg.”

Univé

“Univé biedt een module waarbij alternatieve therapie is uitgesloten. Bij Univé Zorg Select is het mogelijk aparte modules (fysio, tand, Europa/wereld en/of alternatief) af te sluiten. U kunt dan zelf kiezen of u alternatieve zorg wilt verzekeren. De fysio module is dus ook exclusief alternatieve bewegingstherapie.

Univé heeft voor alternatieve zorg afspraken gemaakt met een aantal geselecteerde organisaties over kwaliteit, opleidingsniveau, klachtenregeling en bij- en nascholingen. Alle geselecteerde zorgaanbieders zijn aangesloten bij een door ons erkende artsenvereniging of een koepelorganisatie.

Over de werkzaamheid en effectiviteit van de alternatieve zorg is vaak weinig bekend. Een alternatieve behandeling kan immers ook risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Daarom is goede borging van de kwaliteit en een goede opleiding van de therapeut erg belangrijk. Een goed opgeleide therapeut zal eerder de beperkingen van een bepaalde behandeling kunnen inschatten en doorverwijzen als behandelen niet meer verantwoord is.”

VGZ voor de Zorg/IZZ

“U sluit een aanvullende af die aansluit op uw zorgbehoefte. Bij IZZ kunt u een aanvullende verzekering afsluiten, waarin geen vergoeding is opgenomen voor alternatieve geneeswijzen. Daarnaast geeft u aan, als je kiest voor fysiotherapie dat u er ook onbewezen behandelwijzen als reïncarnatietherapie of iriscopie erbij krijgt. Dit is bij IZZ niet het geval. Onder fysiotherapie vallen de volgende behandelingen: fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, ergotherapie.

U kunt naast de IZZ Basisverzekering een keuze maken met alleen het IZZ Bijzonder Bewust pakket. Hierin is geen vergoeding opgenomen voor alternatieve zorg. Er is vanuit IZZ Bijzonder Bewust wel een vergoeding opgenomen voor alternatieve bewegingstherapie. Hieronder vallen de volgende bewegingstherapieën: chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho) manuele geneeskunde, craniosacraaltherapie, haptotherapie, adem- en ontspanningstherapie Van Dixhoorn. Daarnaast kunt u naast de IZZ Basisverzekering ook kiezen voor alleen een aanvullende module zoals het IZZ Fysio Goed of Beter, zonder alternatieve geneeswijzen.”

VvAA (label van ONVZ)

“Onze aanvullende pakketten zijn totaalpakketten, het is niet mogelijk om modules uit te zetten.”

Zilveren Kruis/Achmea

“Wij bieden verschillende pakketten, voor ieder wat wils. Wij blijven de alternatieve geneeswijze nog vergoeden. Wij denken in het belang van onze klanten en bieden vergoedingen voor behandelingen waar vraag naar is. Alternatieve geneeswijze is daar een voorbeeld van. Veel van onze klanten maken hier gebruik van. Wij vergoeden de alternatieve geneeswijze vanaf de Aanvullend 2 Sterren.”

Zorg en Zekerheid (Z&Z – regionale verzekeraar rond Leiden)

“Er zijn polissen zonder alternatieve geneeswijzen: AV-Gemak en AV-GeZZin Compact. Het is uw wens dat er helemaal geen alternatieve geneeswijzen worden aangeboden omdat de behandelwijzen niet evidence based zijn. Dit is correct. De aanvullende polis is echter een commerciële polis. Veel onderdelen van deze polis zijn medisch niet noodzakelijk zijn, maar soms handig (kraampakket) of omdat zij te kostbaar zijn om zelf ineens te betalen (orthodontie). De polis is afgestemd op de vraag van klanten en of zij voor zo’n totaalpakket een premie wensen te betalen. Er zijn veel mensen die geloven in complementaire (alternatieve) geneeswijzen. Zij vragen of wij dit willen verzekeren. Zijn dat er voldoende, dan nemen we deze op in pakketten.

We kijken naar kosten en kwaliteit van bijvoorbeeld de beroepsbeoefenaren en of zij terugkoppelen naar de reguliere geneeswijzen. Iedereen is vrij te kiezen of je een aanvullende polis neemt of niet en kan zelf de afweging maken alternatieve behandelwijze te verzekeren of niet. Niet alle vormen van alternatieve geneeswijzen worden vergoed. De volgende vormen van alternatieve geneeswijzen zijn in sommige aanvullende verzekeringen gedekt: Acupunctuur, antroposofie, chiropractie, craniosacraal therapie, halotherapie, haptotherapie, (klassieke) Homeopathie, homeopathische geneesmiddelen, manuele geneeskunde, medische shiatsu, natuurgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en osteopathie.”

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 11 maart 2019

Ieder jaar verdwijnen miljoenen euro’s premiegeld in de zakken van alternatieve behandelaars. Voorlopig komt daar geen einde aan.

artikelen - 11 december 2018

Zorgverzekeraar CZ kwam in het nieuws omdat ze stopt met het vergoeden van alternatieve therapieën. Al is niet alle kwakzalverij geschrapt.

artikelen - 26 januari 2015

De discussie over vrije artsenkeuze gaat in feite over controle die zorgverzekeraars willen uitoefenen op de kwaliteit van de reguliere zorg. Rare verslavingstherapieën in tropische landen, artsen die bepaalde behandelingen te weinig doen en dubieuze klinieken willen ze niet langer betalen.