UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 17 januari 2015

Vereniging: ՝Geen accreditatiepunten voor Lentis-congres՛

Het komende, zesde, congres Integrale Psychiatrie van het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van de Groningse ggz-instelling Lentis, verdient geen accreditatiepunten.

՝De relevantie voor geneeskundige
nascholing is namelijk ver te zoeken՛, legt psychiater Ronald van den Berg,
bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), namens de
vereniging, uit in een brief aan de accreditatieverantwoordelijkheden bij de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en bij het KNMG.

De organisatoren van het CIP-congres ՝De
(G)Gz in crisis?,՛ dat op 6 maart a.s. wordt gehouden in de MartiniPlaza in
Groningen, hebben bij verschillende organisaties accreditatiepunten aangevraagd,
onder andere bij de NVvP en bij het KNMG. Niet doen, adviseert Van den Berg beide organisaties. De congreslezingen gaan `voornamelijk
over ՝onbewezen, ongebruikelijke en dubieuze behandelvormen die weinig of niets
met psychiatrie en geneeskunde te maken hebben.՛

In zijn ogen is hoogleraar Jim van Os de
enige spreker op het congres van onbetwiste wetenschappelijke signatuur, de overige
sprekers zijn propagandisten van alternatieve behandelwijzen. Neem bijvoorbeeld
de Amerikaan Dean Ornish die in maart de zaal in Groningen via een videoboodschap
zal toespreken. ՝Ornish is een kwakzalver die meent hart- en vaatziekten en
prostaatkanker te kunnen genezen met diëten. Het gaat dus over genezen, niet
over voorkómen՛, schrijft Van den Berg met nadruk. Ook over andere sprekers op
het congres, dat als ondertiteling 危機 meekreeg
(de lettertekens zijn te begrijpen als ‘gevaar of kans’),
heeft hij grote twijfels. Zo doceert de voormalige IJslandse huisarts Linn Getz
bijvoorbeeld  ՝duurzame geneeskunde՛.  ՝Zij predikt integrale geneeskunde als ware die duurzaam, een modieus containerbegrip
dat te pas en te onpas door iedereen wordt gebruikt’, aldus Van den Berg in zijn
toelichting. ՝Het zal u bekend zijn dat Integrale Geneeskunde een eufemisme is
voor Complementaire en Alternatieve Geneeskunde (CAG) dus voor onbewezen en
onder professionals ongebruikelijke behandelwijzen.՛

Het zijn niet alleen de sprekers op het
komende congres die Van den Berg niet vindt passen bij een beloning in de vorm
van accreditatiepunten. Ook de leiders van werkgroepen, die ’s middags worden
gehouden, kunnen niet bogen op een serieuze wetenschappelijke status. Een van hen
is Erik Baars, een antroposofische arts die meent dat injecties met homeopathisch
verkregen kweeperensap allergieën zouden genezen. ՝Dit is echter een niet-werkzame
behandeling met ook nog eens gezondheidsrisico’s, zo blijkt uit onderzoek.՛ ’s
Middags treedt ook chemicus Frits Muskiet op als werkgroepleider. ՝Hij is ons
bekend als propagator van diëten die zouden terugverwijzen naar de oermens ter
preventie van vele kwalen. Wij achten echter niet bewezen wat voor voedsel
Neanderthalers en prehistorische Cro-magnonmensen aten՛, zo merkt Van den Berg
op. Een van de andere werkgroepleiders, psychiater Rogier Hoenders, oprichter
en hoofd van het CIP van Lentis, bevordert in zijn organisatie verwijzingen van
psychiatrische patiënten naar niet-BIG-geregistreerde alternatieve
behandelaars. ՝Hij deed onderzoek naar de samenhang van psychische gesteldheid
en windrichting in Groningen en nam dat onderzoek serieus՛, aldus Van den Berg,
namens de VtdK, in zijn brief.

Het is niet de eerste keer dat de VtdK
protesteert tegen aanvragen van het CIP voor accreditatiepunten van zijn congressen.
Ook in 2012 schreef de vereniging een brief aan de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie omdat die 5 accreditatiepunten had toegekend aan het vijfde CIP-congres.
Begin oktober 2012 kende
de NVvP accreditatiepunten toe aan het congres ‘Heel de mens‘ over Integrative
Medicine in Utrecht.

In 2013 kwam hier een kentering in. In april 2013 schreef het bestuur in een
nieuwsbrief aan zijn leden: ՝Van tijd tot tijd wordt de NVvP benaderd met
kritische vragen omtrent de inzet van ‘alternatieve therapieën’ door
psychiaters. Leden hebben het bestuur opgeroepen om geen accreditatiepunten
meer te verlenen aan cursussen/symposia over alternatieve therapieën. Het
bestuur geeft daaraan gehoor.՛ Dit besluit trad direct in werking. Het verzoek
om accreditatiepunten voor het minisymposium van
de Groningse ggz-organisatie Lentis op 13 januari 2014 over Integratieve
Psychiatrie, ter gelegenheid van de promotie van haar medewerker Rogier
Hoenders, werd afgewezen.

 

Naschrift van de Vereniging
tegen de Kwakzalverij, 28 januari 2015

Lentis heeft bij monde van congres-organisator Rogier Hoenders op de
congressite gereageerd op onze bezwaren tegen accreditatie, zoals ter kennis
gebracht van de verantwoordelijke instantie van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie (NVvP).

Eén feitelijke onjuistheid in onze berichtgeving hierover op deze website
moeten wij corrigeren: inderdaad hebben alle tot nu toe georganiseerde
Lentis-congressen over ‘integrale psychiatrie’ accreditatiepunten toegewezen
gekregen.

De vriendelijke woorden van Hoenders over de doelstellingen van onze vereniging
laten wij voor wat ze zijn: we hebben nog nooit een alternatief genezer of arts
ontmoet die niet ‘ook tegen kwakzalverij’ was. Zolang Hoenders protocollair in zijn organisatie
verwijst naar beoefenaars van alternatieve behandelwijzen heeft hij geen recht
van spreken.

Over de kwaliteit van de
vier hoofdsprekers op het congres en hun relevantie voor de praktiserende
psychiaters blijven wij radicaal van mening verschillen. Ornish mag dan veel
gepubliceerd hebben, zijn aandachtsgebied is vooral voeding. Daarnaast heeft hij
ook over ‘integrative medicine’ gepubliceerd en was hij in 2014 nog medeauteur
van een artikel waaraan ook Andrew Weil en David Eisenberg hebben meegewerkt,
beiden geharnaste aanhangers van alternatieve geneeskunde.

Met psychiatrie heeft het een en ander weinig van doen. Ook de andere
sprekers, met uitzondering van Jim van Os, hebben geen psychiatrische expertise
en spreken vanuit randgebieden als huisartsgeneeskunde en neurowetenschap.

Hoenders gaat – begrijpelijk – in het geheel niet in op onze bezwaren
tegen zijn selectie van werkgroepleiders, die vrijwel zonder uitzondering van
onversneden alternatieve of zo men wil van ‘integratieve’ snit zijn. Aldus proberen
de congres-organisatoren hun ‘integratieve’ agenda uit te dragen: het
binnensmokkelen van alternatieve geneeswijzen in de reguliere zorg. Maar als
koeienvlaaien worden gemengd met kersenvlaaien, dan levert dat geen smakelijker
koeienvlaaien op maar wordt ook de kersenvlaai oneetbaar. Wij blijven hopen dat
accreditatiecommissies deze heilloze en dubbele agenda doorzien en voortaan accreditatiepunten
aan dit type congres zullen onthouden.

 

Literatuur

 

Naschrift 10 februari 2015

Beroepsverenigingen
in de war

Voor de volledigheid.

Volgens een opgave van de organisatoren hebben
verschillende beroepsverenigingen accreditatiepunten toegekend aan hun
Lentis-symposium Integrale Psychiatrie,
het onderbouwde verzoek van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) negerend.

Hieronder staan de toegekende punten:

Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
– KNMG – 5 punten

FGzPt – Federatie van
Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten – 3 contacturen

NVvP – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
– 6 punten

V&VN VS – Beroepsvereniging van
Verpleegkundig Specialisten – 6 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V
en Register Zorgprofessionals: Consultatieve Psychiatrie – 6 p., GGZ – 6 p.,
SPV – 6 p.

De toekenningen zijn bizar, zeker die
van de eigen beroepsclub NVvP. Het bestuur daarvan had zich in 2013, na een faux pas, voorgenomen geen punten meer
te zullen toekennen aan cursussen over alternatieve therapieën. Leden van de
NVvP haden daarop aangedrongen. Maar niet heus dus.

 

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 24 april 2023

Het KNMG-accreditatiebureau geeft vele nascholingspunten voor een vage leefstijl-cursus hoog in de Italiaanse Alpen met ‘integratief’ psychiater Rogier Hoenders als docent.

artikelen - 30 januari 2022

Honoreert KNMG nog vaagheidscursussen? Integrative Medicine-organisatoren leggen een mistgordijn, KNMG niet.

tijdschrift - 15 juli 2019

Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid wil zich richten op het reanimeren van kwakzalverij in de geneeskunde.