Vereniging: ՝Geen accreditatiepunten voor Lentis-congres՛

Het komende, zesde, congres Integrale Psychiatrie van het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van de Groningse ggz-instelling Lentis, verdient geen accreditatiepunten.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 17 jan 2015

՝De relevantie voor geneeskundige nascholing is namelijk ver te zoeken՛, legt psychiater Ronald van den Berg, bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), namens de vereniging, uit in een brief aan de accreditatieverantwoordelijkheden bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en bij het KNMG.

De organisatoren van het CIP-congres ՝De (G)Gz in crisis?,՛ dat op 6 maart a.s. wordt gehouden in de MartiniPlaza in Groningen, hebben bij verschillende organisaties accreditatiepunten aangevraagd, onder andere bij de NVvP en bij het KNMG. Niet doen, adviseert Van den Berg beide organisaties. De congreslezingen gaan `voornamelijk over ՝onbewezen, ongebruikelijke en dubieuze behandelvormen die weinig of niets met psychiatrie en geneeskunde te maken hebben.՛

In zijn ogen is hoogleraar Jim van Os de enige spreker op het congres van onbetwiste wetenschappelijke signatuur, de overige sprekers zijn propagandisten van alternatieve behandelwijzen. Neem bijvoorbeeld de Amerikaan Dean Ornish die in maart de zaal in Groningen via een videoboodschap zal toespreken. ՝Ornish is een kwakzalver die meent hart- en vaatziekten en prostaatkanker te kunnen genezen met diëten. Het gaat dus over genezen, niet over voorkómen՛, schrijft Van den Berg met nadruk. Ook over andere sprekers op het congres, dat als ondertiteling 危機 meekreeg (de lettertekens zijn te begrijpen als ‘gevaar of kans’), heeft hij grote twijfels. Zo doceert de voormalige IJslandse huisarts Linn Getz bijvoorbeeld  ՝duurzame geneeskunde՛.  ՝Zij predikt integrale geneeskunde als ware die duurzaam, een modieus containerbegrip dat te pas en te onpas door iedereen wordt gebruikt’, aldus Van den Berg in zijn toelichting. ՝Het zal u bekend zijn dat Integrale Geneeskunde een eufemisme is voor Complementaire en Alternatieve Geneeskunde (CAG) dus voor onbewezen en onder professionals ongebruikelijke behandelwijzen.՛

Het zijn niet alleen de sprekers op het komende congres die Van den Berg niet vindt passen bij een beloning in de vorm van accreditatiepunten. Ook de leiders van werkgroepen, die ’s middags worden gehouden, kunnen niet bogen op een serieuze wetenschappelijke status. Een van hen is Erik Baars, een antroposofische arts die meent dat injecties met homeopathisch verkregen kweeperensap allergieën zouden genezen. ՝Dit is echter een niet-werkzame behandeling met ook nog eens gezondheidsrisico’s, zo blijkt uit onderzoek.՛ ’s Middags treedt ook chemicus Frits Muskiet op als werkgroepleider. ՝Hij is ons bekend als propagator van diëten die zouden terugverwijzen naar de oermens ter preventie van vele kwalen. Wij achten echter niet bewezen wat voor voedsel Neanderthalers en prehistorische Cro-magnonmensen aten՛, zo merkt Van den Berg op. Een van de andere werkgroepleiders, psychiater Rogier Hoenders, oprichter en hoofd van het CIP van Lentis, bevordert in zijn organisatie verwijzingen van psychiatrische patiënten naar niet-BIG-geregistreerde alternatieve behandelaars. ՝Hij deed onderzoek naar de samenhang van psychische gesteldheid en windrichting in Groningen en nam dat onderzoek serieus՛, aldus Van den Berg, namens de VtdK, in zijn brief.

Het is niet de eerste keer dat de VtdK protesteert tegen aanvragen van het CIP voor accreditatiepunten van zijn congressen. Ook in 2012 schreef de vereniging een brief aan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie omdat die 5 accreditatiepunten had toegekend aan het vijfde CIP-congres. Begin oktober 2012 kende de NVvP accreditatiepunten toe aan het congres ‘Heel de mens‘ over Integrative Medicine in Utrecht.

In 2013 kwam hier een kentering in. In april 2013 schreef het bestuur in een nieuwsbrief aan zijn leden: ՝Van tijd tot tijd wordt de NVvP benaderd met kritische vragen omtrent de inzet van ‘alternatieve therapieën’ door psychiaters. Leden hebben het bestuur opgeroepen om geen accreditatiepunten meer te verlenen aan cursussen/symposia over alternatieve therapieën. Het bestuur geeft daaraan gehoor.՛ Dit besluit trad direct in werking. Het verzoek om accreditatiepunten voor het minisymposium van de Groningse ggz-organisatie Lentis op 13 januari 2014 over Integratieve Psychiatrie, ter gelegenheid van de promotie van haar medewerker Rogier Hoenders, werd afgewezen.

 

Naschrift van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, 28 januari 2015

Lentis heeft bij monde van congres-organisator Rogier Hoenders op de congressite gereageerd op onze bezwaren tegen accreditatie, zoals ter kennis gebracht van de verantwoordelijke instantie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Eén feitelijke onjuistheid in onze berichtgeving hierover op deze website moeten wij corrigeren: inderdaad hebben alle tot nu toe georganiseerde Lentis-congressen over ‘integrale psychiatrie’ accreditatiepunten toegewezen gekregen.

De vriendelijke woorden van Hoenders over de doelstellingen van onze vereniging laten wij voor wat ze zijn: we hebben nog nooit een alternatief genezer of arts ontmoet die niet ‘ook tegen kwakzalverij’ was. Zolang Hoenders protocollair in zijn organisatie verwijst naar beoefenaars van alternatieve behandelwijzen heeft hij geen recht van spreken.

Over de kwaliteit van de vier hoofdsprekers op het congres en hun relevantie voor de praktiserende psychiaters blijven wij radicaal van mening verschillen. Ornish mag dan veel gepubliceerd hebben, zijn aandachtsgebied is vooral voeding. Daarnaast heeft hij ook over ‘integrative medicine’ gepubliceerd en was hij in 2014 nog medeauteur van een artikel waaraan ook Andrew Weil en David Eisenberg hebben meegewerkt, beiden geharnaste aanhangers van alternatieve geneeskunde.

Met psychiatrie heeft het een en ander weinig van doen. Ook de andere sprekers, met uitzondering van Jim van Os, hebben geen psychiatrische expertise en spreken vanuit randgebieden als huisartsgeneeskunde en neurowetenschap.

Hoenders gaat – begrijpelijk - in het geheel niet in op onze bezwaren tegen zijn selectie van werkgroepleiders, die vrijwel zonder uitzondering van onversneden alternatieve of zo men wil van ‘integratieve’ snit zijn. Aldus proberen de congres-organisatoren hun ‘integratieve’ agenda uit te dragen: het binnensmokkelen van alternatieve geneeswijzen in de reguliere zorg. Maar als koeienvlaaien worden gemengd met kersenvlaaien, dan levert dat geen smakelijker koeienvlaaien op maar wordt ook de kersenvlaai oneetbaar. Wij blijven hopen dat accreditatiecommissies deze heilloze en dubbele agenda doorzien en voortaan accreditatiepunten aan dit type congres zullen onthouden.

 

Literatuur

 

Naschrift 10 februari 2015

Beroepsverenigingen in de war

Voor de volledigheid.

Volgens een opgave van de organisatoren hebben verschillende beroepsverenigingen accreditatiepunten toegekend aan hun Lentis-symposium Integrale Psychiatrie, het onderbouwde verzoek van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) negerend.

Hieronder staan de toegekende punten:

Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) - KNMG - 5 punten
FGzPt - Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten - 3 contacturen
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - 6 punten
V&VN VS - Beroepsvereniging van Verpleegkundig Specialisten - 6 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: Consultatieve Psychiatrie - 6 p., GGZ - 6 p., SPV - 6 p.

De toekenningen zijn bizar, zeker die van de eigen beroepsclub NVvP. Het bestuur daarvan had zich in 2013, na een faux pas, voorgenomen geen punten meer te zullen toekennen aan cursussen over alternatieve therapieën. Leden van de NVvP haden daarop aangedrongen. Maar niet heus dus.

 

Lees ook