UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 01 november 2015

UWV vergoedt helderziende-opleiding niet meer

De uitkeringsinstantie UWV stopt met de subsidiëring van de helderziende-opleiding Paradidakt. Het Zoetermeerse waarzeggersbedrijf van wijlen medium Rob van der Wilk, onder meer bekend van spirituele bellijnen en hypnose- en paragnostboeken, heeft namelijk zijn “baanintentie” niet kunnen waarmaken.

UWV vergoedt helderziende-opleiding niet meer
Met andere woorden, de belofte van het bedrijf, nu gerund door zijn vrouw en kinderen, aan het UWV dat er voldoende waarzeggersbanen zouden zijn, klopte niet. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) gaat daarom werkelozen niet meer subsidiëren voor een cursus bij Paradidakt, heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer laten weten. 

Asscher kreeg in juni 2015 een spervuur aan vragen op zich af, na berichten in onder andere het Algemeen Dagblad dat het UWV al jaren een opleiding tot helderziende vergoedt. Sinds 2008 heeft een tiental werkloze 50-plussers bij Paradidakt een opleiding tot spirituele belconsulent gevolgd. Ze zijn daar ingewijd in het bekijken van tarot- en engelenkaarten en hebben er ook kneepjes geleerd van de astrologie. De cursus leverde hun een “officieel” certificaat op, ten bewijze van de opleidingskwaliteit. “Binnen vijf maanden gegarandeerd op professionele platforms aan het werk als Spiritueel Belconsulent”, belooft het bedrijf nog steeds op zijn website waar het ook meldt dat bij het UWV een scholingsvoucher te krijgen is, mits onderbouwd. “De beroepsopleiding kan in bepaalde gevallen vergoed worden als je een uitkering hebt.” 

Deze mededelingen op de waarzegger-website zijn na de beantwoording van Kamervragen half september echter bezijden de waarheid. Naar aanleiding van de publiciteit klommen Kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP), Steven van Weyenberg (D66) en Paul Ulenbelt (SP) in de pen en stelden de minister een tiental vragen. Ook twitterden ze er indertijd lustig op los.

Weyenberg: “Bizar. Aangemeld voor vragenuurtje. Niet in glazen bol kunnen zien of ik ze mag stellen van kamervoorzitter.”

Ulenbelt antwoordt hem per omgaande: “ik zie in mijn glazen bol dat jij dat zeker niet mag. Heb om 1.08 MV aangemeld ;-)”

De minister antwoordde de drie Kamerleden (1, 2, 3) dat “het UWV geen subsidie verstrekt voor paranormale activiteiten, het UWV verstrekt onder voorwaarden scholingsvouchers aan werkzoekenden van 50 jaar of ouder”.

Ook bepalen de minister of het UWV niet “welke opleidingen of beroepen gewenst zijn, behoudens banen in de seksindustrie”, laat de minister in beleidsjargon weten. “Aanvragen van uitkeringsgerechtigden worden individueel getoetst op arbeidsmarktrelevantie.” De belangrijkste drijfveer om een opleiding te subsidiëren (in dit waarzeggersgeval maximaal duizend euro) is een redelijke garantie op een baan.

Uit de Kamerantwoorden blijkt dat er de afgelopen jaren 36 aanvragen geweest zijn voor subsidie voor een waarzeggerscursus, twaalf daarvan zijn door het UWV gehonoreerd. Eén persoon is vanaf 30 maart (twintig tot dertig uur) aan het werk als belconsulent (bij Paradidakt?, red.), schrijft de minister. En die ene persoon staat in geen verhouding tot de mooie beloftes van Paradidakt aan het UWV.

De minister, en in zijn verlengde het UWV, geloven daarom niet meer in de loze baantoezeggingen van het waarzeggersbedrijf. De minister verwoordt het zo: “In het geval van Paradidakt wordt geen scholingsvoucher meer verstrekt, tenzij de arbeidsmarktrelevantie op andere wijze kan worden aangetoond door de aanvrager van de scholingsvoucher en voldaan is aan de overige voorwaarden”, laat Asscher de drie vragenstellers, met een flinke slag om de arm, weten.

Kamerlid Ulenbelt (SP) volgt de waarzeggersactiviteiten van het UWV al jaren op de voet, zo ontdekte wetenschapsjournalist Mark Traa in 2012 (zie zijn artikel in HP/DeTijd).  In 2007 stelde Ulenbelt de toenmalige minister Jan-Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al vragen over het gebruik van tarotkaarten bij door het UWV goedgekeurde re-integratieprojecten. Ook toen moest de minister de vraag (ongetwijfeld knarsetandend) bevestigen dat het UWV scholingstrajecten met tarrotkaarten als leidraad en hulpmiddel had goedgekeurd (PDF).

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 27 mei 2024

De inspectie kan gebedsgenezer Tom de Wal, die zich misdraagt als een Jomanda 2.0, niet aanpakken, stelde Pia Dijkstra, minister van Volksgezondheid tijdens het Kamervragenuurtje.

artikelen - 18 juni 2023

De STAP-regeling blijft kwakzalvercursussen subsidiëren, vele gemeentes in provincie Gelderland doen daar vrolijk aan mee.

artikelen - 24 februari 2023

In maart is bij het UWV weer STAP-subsidie aan te vragen, nog steeds worden kwakzalverij-opleidingen vergoed.