Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 10 juni 2001

Numico

Op 8 maart jl bracht een bestuursdelegatie een tweede bezoek aan Numico. Dit keer zou het gaan over de Anti-oxidant- en de Memo-formule.

Op 8 maart jl bracht een bestuursdelegatie een tweede bezoek aan Numico. Dit keer zou het gaan over de Anti-oxidant- en de Memo-formule. De Anti-oxidant-formule “voorziet in verschillende anti-oxidanten ter bescherming tegen vrije radicalen”. Er lopen momenteel enkele klinische studies, waarvan de resultaten echter nog niet bekend zijn Ingrediënten van de Memo-formule, huperazine en gingko zijn interessante stoffen maar er is weinig tot niets bekend over de werking ervan..

De conclusie van de bestuursdelegatie was dat zij haar standpunt ten aanzien van Numico niet hoefde te herzien. Numico is met geen enkel bewijs op de proppen gekomen dat de besproken formules doen wat Numico suggereert. De grootste verliezers zijn uiteraard de consumenten. Zij worden eerst bang gemaakt dat er door ontoereikende voeding iets met hun botten, geheugen of prostaat aan de hand zou zijn en krijgen als remedie daar dure placebo’s voor aangesmeerd.

Een uitvoerig verslag van dit bezoek staat in Actieblad mei 2001, jaargang 112 nr.3.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

page - 28 augustus 2009

Over de Codex Alimentarius doen vele geruchten de ronde, die zelfs tot vragen in de Tweede Kamer leidden. De Codex Alimentarius is geen wet maar een reeks aanbevelingen voor de handhaving van voedselveiligheid.

behandelwijzen - 28 augustus 2009

Over de Codex Alimentarius doen vele geruchten de ronde, die zelfs tot vragen in de Tweede Kamer leidden. De Codex Alimentarius is geen wet maar een reeks aanbevelingen voor de handhaving van voedselveiligheid.

page - 02 april 2007

Korte samenvattingen van de artikelen verschenen in het AtdK 112.2