UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 10 juni 2001

Actieblad tegen de Kwakzalverij mei 2001

Korte samenvattingen van de artikelen verschenen in het AtdK 112.3

Lonken
Van de redactie
J. Geerling
De hoofdredacteur besteedt aandacht aan het nummer van 30 maart 2001 van Medisch Contact dat vrijwel geheel gewijd is aan alternatieve geneeskunde. Opmerkelijk hierin is een verslag van een gesprek met Prof. Dr. J.P. Vandenbroucke, klinisch epidemioloog. Hij rekent genadeloos af met de homeopathie en zal weigeren meta-analyses uit te voeren naar de werkzaamheid van behandelwijzen die geen enkele of een uiterst zwakke basis kennen. Dit is een van de weinige krasse of verstandige uitspraken die men in het nummer tegenkomt. Tussen de regels door ontwaart men een gevaarlijk welwillend lonken naar het alternatieve circuit. De ‘gedoogsfeer’ is, blijkens een analyse van C.N.M: Renckens, ook terug te vinden in het tuchtrecht. Geconcludeerd wordt dat er in diverse sectoren van de reguliere geneeskunde ten aanzien van de alternatieve geneeskunde een gedoogsfeer binnensluipt die verwerpelijk en gevaarlijk geacht wordt.
(p.1)

Zalk 2, Een nieuw bezoek aan Numico
Frits van Dam
Drie bestuursleden in gezelschap van neurobioloog Menno Witter bezochten Numico, maar konden niet overtuigd worden van het nut van producten als de Anti-Oxidant Formule en de Memo Formule (met Huperazine en Ginkgo).
Een gepland tv-debat gaat niet door omdat Numico niet over de eigen producten wil praten. Ondertussen heeft minister Borst verklaard dat supplementen gewoon placebo’s zijn.

Een kort verslag staat in het artikel Numico
(p.2-3)

Manuele geneeskunde, een update
C.N.M. Renckens
Chiropraxie, osteopathie en orthomanuele geneeskunde worden kritisch geanalyseerd.
(p.4-6)

De twintig grootste kwakzalvers van de eeuw
Johan Borgman (1889-1976)
Zijn medische activiteiten waren voornamelijk van paranormale aard en hij beschouwde zich als een door God gezonden en geïnspireerde genezer. Zijn naam leeft intussen voort in het Johan Borgmanfonds dat de nalatenschap van het kinderloze echtpaar beheert. Dit fonds kent elke vijf jaar de Johan Borgmanprijs (groot Nlf 25.000,-.) toe aan christelijk geïnspireerden die in stilte goede werken hebben verricht.
(p.6-7)

Reparatiewetgeving tegen kwakzalvers op komst
Drs. A.L. Ternee
Na een studie van de problemen rond kwakzalvers als de iatrosoof J.P. de Kok en Kushi-directeur Adelbert Nelissen is het kabinet tot de slotsom gekomen dat het mogelijk moet zijn -€“ nog vóór een rechterlijke uitspraak -€“ kwakzalvers te kunnen gebieden om gevaarlijke praktijken te staken. Daartoe zullen aan de wet BIG twee artikelen worden toegevoegd. Men verwacht dat deze wetswijziging waarschijnlijk nauwelijks effect zal sorteren.
(p.8)

Ledenlijst
Er zijn 1200 leden. Wie niet op de publieke ledenlijst wil staan moet dat laten weten.
(p.8)

Nogmaals het KWF
C.N.M. Renckens
Voortgezette briefwisseling leert dat het KWF weet wat de VtdK vindt en nochtans blijft bij het eigen standpunt, namelijk dat kwakzalverijbestrijding geen prioriteit heeft.
(p.9-10)

Ma Huang
J. Geerling
Het blijkt dat in Nederlandse vitaminewinkels Ma Huang (ephedrine-achtige alkaloïden) bevattende preparaten te koop zijn. Het preparaat Slim & Trim bevat per capsule 100 mg Ma Huang en 100 mg cafeïne. Er moet ernstig gewaarschuwd worden tegen het gebruik, in het bijzonder door mensen die een verhoogd risico lopen een hart-vaatziekte te krijgen (roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, stoornissen in de vethuishouding) of deze al hebben, en mensen met vallende ziekte (epilepsie).
(p.10)

Au zinc
George Dunea, vertaald door drs. A.L. Ternee
Zink zou voor heel veel helpen, en heel veel zink zou helpen tegen verkoudheid. maar de tabletten zijn smerig, hebben bijwerkingen en helemaal veilig zijn ze niet, en of ze echt helpen, daar is het onderzoek niet eensluidend over.

Dokter
Andre Stuyvesant
Auteur bezoekt een Chinese dokter die na bestudering van de handlijnen een kruidenmiddel uitschrijft voor 200 gulden. Het middel werkt niet, maar ….
(p.11-12)

Correspondentie
Nogmaals Kamsteeg
C.N.M. Renckens
De advocaat van Kamsteeg vroeg Renckens hoe hij tot de term ‘kwakzalvershol’ was gekomen. Dit wordt nauwkeurig uitgelegd.
(p.12)

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 15 januari 2024

Lees het NTtdK 2023, nr 3 integraal, met oa: alles over het afgelopen jaarsymposium, boekrecensies en meer.

artikelen - 26 september 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Voedingsinfluencers krijgen betaald voor het tegenspreken van wetenschapsnieuws / Fact checking haalt claims van Robert F. Kennedy onderuit.

tijdschrift - 23 augustus 2023

Nog op dezelfde dag waarop de rechter chiropractor Jonk vrijsprak van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bracht de VtdK een persbericht uit, waarin onder andere een beroepsverbod voor chiropractoren werd geëist. De lezers van ons blad kennen de casus ook reeds uit het NTtdK-artikel Onbegrijpelijke vrijspraak na bijna fatale nekmanipulatie door chiropractor. (NTtdK, december […]