UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 03 juli 2022

Natuurgenezer Suresh Kumar blijft de wet BIG overtreden

Natuurgenezer Suresh Kumar noemt zich ten onrechte (natuur)arts en dokter. Hij kreeg voor deze overtreding van de Wet Big (tot aan de Raad van State) een boete van 3500 euro.

Natuurgenezer Suresh Kumar blijft de wet BIG overtreden

Foto: PGNG

Veel alternatieve behandelaars hebben er een handje van: met titels smijten zonder te beschikken over de bijbehorende officiële diploma’s. Natuurgenezer dr. R. Suresh Kumar in Castricum, geboren in India en sinds 1988 in Nederland, spant daarbij de absolute kroon. Hij vindt zichzelf een ‘revolutionair gezondheidshervormer’. Qua titulatuur noemt hij zich Doctor of Naturopathy Medicine, Dokter R. Suresh Kumar, Naturopathologist en natuurarts. Die laatste kwalificatie kwam hem op een rechtszaak te staan, aangespannen door de minister voor Medische Zorg, namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ). De laatste kwam in actie na klachten.

Natuurgenezer Kumar is een man met weinig zelfreflectie, hij procedeerde door tot aan de Raad van State om zijn vermeende titelgelijk te halen. Hij kreeg echter overal nul op het rekest. In eerste aanleg bij de Rechtbank Noord-Holland en vervolgens in beroep bij de Raad van State (RvS). Deze oordeelde vorig jaar dat de Indiër de titel natuurarts – net als overigens dokter en physician – niet mag gebruiken omdat hij niet beschikt over een BIG-registratie; hij heeft die ook nooit gehad. Voor het hoogste rechtsorgaan was de kous daarom snel af. Kumar kreeg voor zijn wetsovertreding een bestuurlijke boete van 3350 euro.

Kwakzalver Suresh Kumar negeert de gerechtelijke uitspraak en handhaving lijkt ver te zoeken. De natuurgenezer kwalificeert zich op zijn website nog steeds als natuurarts. ‘De eerste door de overheid erkende natuurgeneeskundige in Nederland’, schrijft hij op zijn website waarbij hij uitgebreid verwijst naar de vele ‘officiële’ brieven die hij heeft ontvangen van het ministerie van justitie, de vreemdelingendienst in Amstelveen en in Castricum en naar recente correspondentie (met het ministerie van VWS).

Geen wetgeving

Kumar schreef vijf jaar geleden in een e-mail aan de webredactie hierover: ‘De regering heeft er geen bezwaar tegen dat ik de titel Natuurarts gebruik, omdat zij weet dat ik de pionier ben in de natuurlijke geneeskunde. VWS schreef mij in 2017 uit naam van de Koning, de Koningin en de Minister-president, met betrekking tot de natuurgeneeskunde, dat er in Nederland geen wetgeving van kracht is die in de erkenning van natuurartsen voorziet.’

Op zijn website heeft hij vele brieven gezet die hij de afgelopen veertig jaar heeft ontvangen. En ook op zijn LinkedIn-pagina heeft Kumar correspondentie gezet. De brieven gaan meestal over geheel andere zaken en bevestigen in de verste verte niet dat hij officiële titels zoals arts/dokter of dr. mag voeren. Kumar vat deze correspondentie als volgt samen: ‘Van ministers tot medische professionals, wij hebben het respect en de aandacht gekregen van talloze experts dankzij de effectiviteit en de resultaten van onze natuurlijke behandelingen. Wij zijn zelfs door Hare Majesteit erkend voor ons werk.’

Waarna hij vervolgt: ‘Vanwege Kumars authentieke onderwijs in deze tak van geneeskunde en vanwege het enorm grote succes in het behandelen van chronisch zieke patiënten ontving Kumar in 1991 als eerste Naturopath de medische licentie van de Nederlandse autoriteiten om de “Paramedische Geneeskunst Natuurlijke Geneeswijze” te beoefenen. Een goedkeuring van de regering voor deze vorm van alternatieve geneeskunde, gekoppeld aan de allopathische geneeskunde om ongeneeslijke ziekten te behandelen. De autoriteiten zijn: het Ministerie van Justitie (MvJ), Ministerie van VWS (VWS) en de vergunning verstrekking in opdracht van MvJ door het hoofd van de plaatselijke politie, afdeling Vreemdelingendienst (VD).’

De respectievelijke rechters lieten zich de aangeleverde bewijsstukken, een deel van die brieven, met een grote glimlach welgevallen en oordeelden helder en rechtlijnig: als je geen BIG-registratie heb je geen recht op de titel natuurarts/dokter.

Kumar meent boven de wet te staan

Kumar blijft het maar steeds niet begrijpen en meent boven de wet te staan omdat hij ‘de echte en meest deskundige natuurarts in Nederland is’. Kumar vertelde de rechtbank weliswaar geen universitair artsexamen in de reguliere geneeskunde te hebben maar dat vanwege zijn enorme kennis en status er een uitzondering zou moeten worden gemaakt en dat hij alsnog als arts zou moeten worden geregistreerd, zo lezen we in de uitspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de raad was echter niet te vermurwen. Het gebruiken van beschermde titels als (natuur)arts is voorbehouden aan speciale groepen van deskundigen, schrijft de raad. En dus overtreedt Kumar de Wet BIG als hij zich dokter of (natuur)arts noemt.

De titelfantasieën van Kumar houden niet op bij het (strafbare) gebruik van de titel natuurarts. Hij meent dat hij gezien zijn enorm kennis zich ook doctor mag noemen. We lezen op zijn website in een enorme brei aan kletspraat dat ‘namens de Minister van VWS de directeur van VWS mijn prestaties en dossier met documenten op 19 maart 2014 heeft gezien. Op het gebied van Naturopathy geneeskunst mag ik officieel de titel doctor (natuur-arts) voeren.’

Ook hier is hij in overtreding. De natuurgenezer is nooit gepromoveerd en beschikt niet over de benodigde papieren; hij heeft geen universitaire opleiding gevolgd en dus geen universitair diploma, hij schreef geen goedgekeurd proefschrift over zelfstandig onderzoek, hij verdedigde zich niet voor een officieel geleerd college etc. Hij overtreedt de wet op zijn website en op zijn LinkedIn-pagina.

Dreigende e-mail

Als de webredactie half juni dit jaar – na vijf jaar – nog eens contact met Kumar zoekt en vraagt waarom hij titulatuur gebruikt zonder over de benodigde papieren te beschikken, antwoordt de natuurtherapeut dreigend per e-mail: ‘Met enige verbazing las ik uw e-mail vol met insinueringen en onnodig grievende uitlatingen. Ik wens niet onheus bejegend te worden en uw e-mail is onfatsoenlijk, daarom ga ik inhoudelijk niet in op uw e-mail. Alles wat ik plaats is op waarheid en getrouw gestoeld. Ik verzoek, en voor zover nodig sommeer, u om insinueringen en onnodig grievende uitlatingen over mij per direct te staken en gestaakt houden. Mocht u onverhoopt willen doorzetten zal ik rechtsmaatregelen tegen u en ten laste van u treffen. Vooralsnog veronderstel ik dat het niet zover zal hoeven te komen.’

De juridisch toongezette tekst is vermoedelijk ingefluisterd door zijn zoon Mukesh Kumar, die rechten heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is getuige zijn LinkedIn-pagina als jurist vijf jaar werkzaam geweest voor Paramedische Geneeskunst Natuurlijke Geneeswijze, de alternatieve gezondheidswinkel van zijn vader in Castricum. Sinds een paar maanden is hij advocaat.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 15 december 2019

Raad van State legt homeopatisch arts An van Veen een boete van 7500 euro op om homeopatische suikerkorrels Polyinfluenzinum 200K.

artikelen - 23 oktober 2018

Natuurarts Jan Hoogers mag zich nooit meer in het BIG-register inschrijven.

behandelwijzen - 13 juli 2013

Er gebeuren soms onbegrijpelijke dingen. Neem de website kiesBeter.nl van de overheid. Op deze site, die bedoeld is om de zorg in Nederland op een kwalitatief hoger peil te brengen en die daarom wordt gemaakt door het serieuze Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM), zit een weeffout.