Nascholing

Door: C.P. van der Smagt | Geplaatst: 4 dec 2001

Nederlandse huisartsen zijn verplicht om zich continu te laten bijscholen. Per jaar dienen ze gedurende minstens 40 uur cursussen te volgen of symposia bij te wonen om hun kennis van de huisartsgeneeskunde op peil te houden. Anders verliezen ze hun bevoegdheid. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) ziet er door middel van een goedkeuringssysteem op toe dat uitsluitend serieuze scholingsprogramma's meetellen, zodat niet aan de nascholingsverplichting kan worden voldaan door het volgen van flutcursusjes of het bijwonen van promotiebijeenkomsten van de farmaceutische industrie. Van iedere nascholingsactiviteit bepaalt de LHV of ze goedgekeurd kan worden als bijdrage aan de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de huisarts en zo ja voor hoeveel uur.

Wat dit zogenoemde accrediteringssysteem in de praktijk voorstelt wordt onthuld door Hans van Maanen in Het Parool van 23-11-2001. De LHV blijkt een symposium te hebben geaccrediteerd van de stichting Folia Orthica (van de 'vitamin pushers') en het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC). De vader van het KEAC is de biochemicus J. Kamsteeg die een niet bestaande vrouwenziekte heeft 'ontdekt' die allerlei klachten kan geven zoals vermoeidheid, burnout, onvruchtbaarheid, gewrichtsklachten, migraine, hooikoorts enz. enz. Onnodig te zeggen dat deze ziekte (hemopyrrollactamurie = HPU) alleen met orthomoleculaire middelen kan worden bestreden.

De sprekers op het symposium waren behalve bedreven in de orthomoleculaire geneeskunde ook meesters op het gebied van de elektroacupunctuur, bioresonantietherapie, craniosacraaltherapie, homeopathie etc. Al dit fraais werd kennelijk door de LHV beschouwd als nuttige studiestof voor huisartsen. Patiënten hoeven in de toekomst niet vreemd op te kijken als hun vertrouwde, wetenschappelijk geschoolde huisarts ineens blijkt te zijn veranderd in een 'toverdokter'.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Lees ook