Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 02 maart 2008

Derde Fusioncongres op 14 april 2008 te Utrecht: een testcase!

Voor de derde maal wordt het pro-alternatieve Fusioncongres georganiseerd. De bijeenkomst was voorheen goed voor de nodige accreditatiepunten.

Zowel in de programmacommissie als in de sponsoring zijn het weer de ‘usual suspects’. De voorzitter van KNMG-district VI dr. C.P. Kaiser, verzekeringsarts, is weer initiator en hij verkeert uiteraard in het gezelschap van homeopaten, acupuncturisten, antroposofische artsen en de natuurartsen. Opvallend is overigens dat in tegenstelling tot de twee eerdere Fusioncongressen het ‘afvallige’ Rotterdamse KNMG-disctrict niet meer als medeorganisator wordt genoemd. Dat zal voor menig KNMG-lid een hele opluchting zijn. De sponsors zijn nog altijd van onvervalst alternatief kaliber: VSM, Orthica, Bonusan, Heel, Solgar en de AOV. De subtitel luidt dit jaar: ‘Chronische aandoeningen. De win/win van een integrale aanpak’.

Enkele alternatieve artsenclubs hebben al accreditatiepunten toegekend, maar de huisartsen (via het College voor Accreditatie Huisartsen CvAH) en de medische specialisten (verenigd in het Accreditatie Bureau Medische Specialisten ABMS) wachten nog even. Hopelijk zal het ABMS zich ditmaal niet laten verschalken, want het werd er vorig jaar door de VtdK in duidelijke bewoordingen op gewezen dat men met de toekenning van maar liefst 5 accreditatiepunten het eenzijdig pro-alternatieve gezelschap wel erg veel steun en erkenning bood. Ook dit keer is weer ruim de helft van de sprekers afkomstig uit alternatieve of zo u wil ‘integratieve’ hoek en ondanks de verdunning van het alternatieve gehalte door een aantal sprekers met een reguliere achtergrond blijft de doelstelling overduidelijk: binnensmokkelen in de gewone geneeskunde van alternatieve geneeswijzen, waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond.

De VtdK verbiedt niemand geld aan te nemen van alternatieve firma’s om vervolgens gezellig – kwakzalvers en sympathisanten onder elkaar – te gaan congresseren, maar het zou een gotspe zijn als deze grappenmakerij als serieuze nascholing zou worden erkend. De casus Fusion 2008 is aldus bezien een echte testcase voor het ABMS en het CvAH: wij houden u op de hoogte!

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 september 2021

Artsenfederatie KNMG, weekblad HP/De Tijd en Artsen Covid Collectief in de race voor Meester Kackadorisprijs 2021.

artikelen - 20 augustus 2021

De Longlist voor de Meester Kackadorisprijs 2021 bevat zeven genomineerden waaronder HP/De Tijd, Erben Wennemars en Artsen Covid Collectief

artikelen - 10 november 2020

KNMG geeft teveel accreditatiepunten aan vage Integrative Medicine-nascholingscursussen. De Vereniging tegen de Kwakzalverij is boos.