Medisch Tuchtcollege en de zaak Millecam

Door: de Webredactie | Geplaatst: 4 feb 2006

Zie ook

Op dinsdag 7 februari 2006 stonden in een openbare terechtzitting van het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam tijdens twee zittingen over de zaak Millecam drie alternatieve artsen terecht. De combinatie van 'nalatigheid, onkunde en misleiding' is volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zo duidelijk in strijd met de zorgvuldigheid die van een arts verwacht mag worden, dat zij in alle drie de gevallen de zwaarst mogelijk sanctie eiste: ontneming van de medische titel en daarmee de bevoegheid om het artsenberoep uit te oefenen (zie externe link voor een verslag).
De uitspraak van het tuchtcollege volgt op 7april 2006.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook