UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 27 mei 2013

ME-gelovige Peperkamp uit Brits artsenregister geschrapt

De Britse General Medical Council (GMC) heeft de Nederlandse arts Johannes Peperkamp, vanwege zijn gebrekkige medische kennis, uit het artsenregister geschrapt.

ME-gelovige Peperkamp uit Brits artsenregister geschrapt

Peperkamp kwam meer dan tien jaar geleden in het nieuws vanwege zijn activiteiten voor de omstreden Amerikaans-Spaanse arts Alfred Bonati. Die meent een operatietechniek (endoscopische laserbehandeling) te hebben ontwikkeld tegen onder meer rugpijn en dwarslaesies. Peperkamp deed in die tijd de voorselectie en stuurde tientallen, mogelijk honderden patiënten naar de rugkliniek van Bonati in Florida. Zijn kliniek is nog steeds in bedrijf ondanks faillissementen, rechtszaken en gehonoreerde miljoenenclaims.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) in 2001 gevraagd Peperkamp als lid te royeren. Daar is toen geen gehoor aan gegeven. De Britse GMC heeft sinds 2005 de antecenten van Peperkamp onderzocht na klachten over zijn `elementaire’ kennis. De Nederlandse arts werkte toen in de Royal Aberdeen Infirmary en later in het Southampton Royal Hospital. Peperkamp is daarna teruggegaan naar België. De GMC trok uiteindelijk in maart 2012 zijn registratie in Engeland in als arts, zo is pas nu naar buiten gekomen. Peperkamp heeft desondanks in 2012 nog een maand – illegaal – gewerkt in het King’s Mill Hospital in Nottinghamshire.

Peperkamp, inmiddels woonachtig en werkzaam in het Belgische Brasschaat, is in 1973 in Nederland afgestudeerd als arts. Hij staat, ondanks zijn medische strapatsen in Engeland, nog steeds ingeschreven in het BIG-register: als arts, niet (meer) als neuroloog. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft bevestigd dat er wordt bekeken of de recente Britse uitspraak ook consequenties moet hebben voor zijn inschrijving in het BIG-register hier.

Peperkamp is nog steeds actief als arts, in Nederland en in België. Hij houdt thuis in Brasschaat praktijk, waar hij zich de afgelopen jaren heeft gestort op de behandeling van (ook Nederlandse) ME-patiënten. Begin mei heeft hij een lezing gehouden over `pijn en cognitieve klachten’ op de landelijke ME-dag van de ME-vereniging. ME/CVS is een aandoening zonder bekende oorzaak en zonder werkzame behandeling, wat alle ruimte opent voor kwakzalvers. Op de vraag van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) aan het bestuur van de ME-vereniging of de Britse uitspraak consequenties heeft voor deze lezingendag, antwoordt ME-voorzitter Guido den Broeder: `Uit het gegeven dat ons programma voor 8 mei ongewijzigd is blijven staan, kunt u afleiden dat wij geen aanleiding zien voor enige actie. Er worden voortdurend pogingen ondernomen vanuit het ministerie van VWS om reguliere artsen, die zich voor ME-patiënten inzetten, te beschadigen. Medisch onderzoek en volkomen normale behandelingen, die anderen wel krijgen, zijn door de minister bij ons verboden. Daarentegen mag iedereen van de minister rustig zijn gang gaan met bodyscanners, ratelapparaten of verhalen dat je beter wordt door gewoon te denken dat je niet ziek bent. Als u daar uw aandacht op richt, kunt u nog jaren vooruit.’

Peperkamp bevond zich op de informatiedag van de ME-vereniging in goed gezelschap. Er hebben daar meer dubieuze artsen lezingen gehouden onder wie cardioloog Frans Visser en internist Theo Wijlhuizen. De laatste verklaarde vorig jaar op tv dat ME een somatische aandoening is. Artsen die daar anders over denken, zoals de meeste artsen, zijn erg dom, zo oordeelde hij. Visser en Wijlhuizen geloven klachten onder meer aan te kunnen pakken door een vermeend B12-tekort aan te vullen met injecties en door voedingssupplementen zoals carnitine-tabletten voor te schrijven.

Visser werkte tot 1 juli 2012 onder meer bij het CVS Centrum Amsterdam van voormalig gynaecoloog Ruud Vermeulen. Ook deze arts is uit het BIG-register geschrapt maar hij is, volgens de website van zijn centrum, nog steeds `gespecialiseerd in onderzoek en in de behandeling van chronische moeheid en inspanningsfysiologie’. Theo Wijlhuizen is sinds begin 2013 verbonden aan dit centrum. Daar houdt hij zich in eerste aanleg bezig met een al net zo vage en onduidelijke mode-aandoening, fibromyalgie. Wijlhuizen zal vanaf augustus 2013 op het centrum ook de zorg voor CVS/ME-patiënten op zich nemen. En om het compleet te maken: op de landelijke ME-dag, begin, mei maakte ook reumatoloog/acupuncturist René Tisscher zijn opwachting.

 

Naschrift
17 juli 2013

De omstreden neuroloog Johannes
Peperkamp wordt niet uit het BIG-register geschrapt en ook komt er geen
aantekening bij zijn naam, heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid half
juli geantwoord op vragen van het CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot. Het feit dat Peperkamp in Engeland zijn contributie niet heeft betaald om in
het medisch register daar te blijven is geen reden om hem hier uit het BIG-register
te schrappen. J.P.C. Peperkamp staat geregistreerd onder nummer 79023226101.  

Schippers schrijft in haar
brief aan de Tweede Kamer:`Uit nader onderzoek blijkt dat Peperkamp in Engeland
bevoegdheidsbeperkende voorwaarden zijn opgelegd. Echter, deze
bevoegdheidsbeperkende voorwaarden golden van 12 december 2007 tot 9 maart
2011. Vervolgens is de arts, na afloop van de bevoegdheidsbeperkende
voorwaarden, d.d. 9 maart 2011 uit het Medisch Register in het Verenigd
Koninkrijk geschreven, wegens administratieve redenen (het niet betalen van
contributie). 

Sinds 1 juli 2012 kunnen
op grond van artikel 9 van Wet BIG bevoegdheidsbeperkingen die in het
buitenland zijn opgelegd aan houders van een Nederlands diploma, in Nederland
worden overgenomen. Voordien kon dat alleen ten aanzien van buitenlandse
gediplomeerden. 

Aangezien de aard van de
opgelegde bevoegdheidsbeperking voor bepaalde tijd was opgelegd en de bevoegdheidsbeperkende
voorwaarde eindigde vóór 1 juli 2012 is er geen grondslag om deze
bevoegdheidsbeperkende voorwaarden in het BIG-register aan te tekenen. Daarbij is een doorhaling om
administratieve reden geen reden om hem ook in Nederland door te halen.’ 

De brief is een toevoeging
op vragen die kamerlid Bruins Slot eerder over het schrappen van Peperkamp uit
het BIG-register stelde.

 

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 23 februari 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Vraag naar Australische wichelroede-lopers neemt toe / Welke therapie gaat homeopathie-liefhebber Koning Charles gebruiken?

artikelen - 20 juni 2023

Kwakzalver Emar Vogelaar is op bijna tachtigjarige leeftijd overleden.

artikelen - 27 juni 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Amerikaanse patiënten met Long Covid omarmen alternatieve therapieën / Vitamine-supplementen werken niet.